Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výroba surového železa

Výroba surového železa


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku, která pojednává o výrobě surového železa. Práce obsahuje popis vysoké pece, vsázku a produkty vysoké pece.

Obsah

1.
Popis vysoké pece
2.
Vsázka
3.
Produkty vysoké pece

Úryvek

"Výroba surového železa

Surové železo: je slitina železa a uhlíku, ve které jsou i mangan, křemík, fosfor, síra a další prvky, obsahuje 3-4% uhlíku což způsobuje že není kujné, dá se jen odlévat

- surové železo se vyrábí ve vysokých pecích redukcí železných rud oxidem uhelnatým nebo uhlíkem při vysokých teplotách

Vysoká pec:
- je to hruškovitá 60 m vysoká nádoba s ocelovým pláštěm, která má ve spodní části nístěj
- nístěj slouží jako nádoba, kde se pří tavení ve vysoké peci shromažďuje surové železo a strusku
- horní částí pece se nazývá kychta a slouží pro závoz vsázky a odvod vysokopecního plynu
- následuje kuželovitá šachta, ve které se zvětšuje objem vsázky v důsledku rostoucí teploty a dochází k redukčnímu procesu
- nejširší místo vysoké pece se nazývá rozpor
- ve spodní části vysoké pece je zúžená zarážka
- ve vysoké peci je vysoký žár (2000 °C), proto musí být pec uvnitř vyzděna šamotovými cihlami a z vnější strany chlazena vodou."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57506c4697b7e.zip (1053 kB)
Nezabalený formát:
vyroba_suroveho_zeleza.doc (3319 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse