Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výrobková řada Nestlé Bifidus - marketingový mix

Výrobková řada Nestlé Bifidus - marketingový mix

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá marketingovým mixem výrobkové řady Nestlé Bifidus. Zaměřuje se na jednotlivé části marketingového mixu za účelem lepšího pochopení daného výrobku (výrobkové řady) na trhu. Zjišťuje, zda je daná cena vyhovující pro současné i potenciální zákazníky. Zároveň sleduje, zda firma Nestlé vhodně volí a plně využívá jednotlivých složek komunikačního mixu či distribučních kanálů.

Obsah

1.
Nestlé
2.
Výrobek
2.1.
Koncepce totálního výrobku
2.1.1.
Jádro výrobku
2.1.2.
Hmotný výrobek
2.1.3.
Výrobek v rozšířeném pojetí
2.2.
Výrobková politika
2.3.
FED analýza
2.4.
Maslowova pyramida potřeb
2.5.
Cyklus tržní životnosti
3.
Komunikace
3.1.
Marketingový komunikační mix
3.1.1.
Reklama
3.1.2.
Podpora prodeje
3.1.3.
Public relations
3.1.4.
Osobní prodej
4.
Distibuce
4.1.
Distibuční kanál
4.2.
Formy distribuce
4.2.1.
Přímá – bezúrovňový distribuční kanál
4.2.2.
Nepřímá – jednoúrovňový distribuční kanál
4.2.3.
Nepřímá – dvouúrovňový distribuční kanál
4.3.
Distibuční strategie
4.3.1.
Intenzivní strategie
4.3.2.
Selektivní strategie
5.
Cena
5.1.
Funkce ceny
5.2.
Faktory ovlivňující tvorbu cen
5.2.1.
Interní faktory
5.2.2.
Externí faktory
5.3.
Metody stanovení cen
5.3.1.
Nákladové metody
5.3.2.
Tržní metody
5.3.3.
Stanovení kondiční politiky
5.4.
Stanovení ceny výrobkového mixu
5.4.1.
Tvorba cen výrobkové řady
5.4.2.
Tvorba cen externalit

Úryvek

"Komunikace
Smyslem marketingové komunikace je podporovat marketingové úsilí firmy s cílem uplatnit se na trhu a ovládnout jej.

1) užší pojetí : zde je marketingová komunikace rovna prvkům marketingového
komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, vztahy
s veřejností osobní prodej)

2) širší pojetí: marketingová komunikace zde zahrnuje marketingový
komunikační mix a komunikační aspekty marketingového mixu.

4.1. Marketingový komunikační mix

Zahrnuje 4 základní prvky, kterými jsou:
1) reklama (advertising)
2) podpora prodeje (sales promotion)
3) vztahy s veřejností (public relations)
4) osobní prodej (personal selling)

4.1.1. Reklama
Je placená, systematicky prováděná forma neosobní prezentace a podpory produktu, která má spíše dlouhodobý charakter ( je možné využít následující média: televize, rozhlas, noviny, časopisy, billboardy, internet, atd.)

Protože je tento prvek komunikačního mixu považován za nejdůležitější (vyznačuje se velkým dosahem a výrazností) je firmou Nestlé v současné době značně využíván, a to především co se týče reklamy televizní. Marketing vychází z principů uspokojování potřeb spotřebitelů. Celková důvěra spotřebitelů ve značky a výrobky Nestlé vychází z image kvality, která je neustále posilována již více než 130 let. Nestlé usiluje o zvýšení této důvěry také prostřednictvím svého závazku uplatňovat podnikatelské postupy příznivé pro životní prostředí.
Z tohoto důvodu Nestlé:
• odporuje krátkodobému oportunistickému „zelenému marketingu“, který může uvést spotřebitele v omyl
• staví svá ekologická tvrzení použitá v reklamě, promočních materiálech, etiketách a publikacích společnosti na spolehlivých vědeckých důkazech
• vybírá materiály a tisk pro marketingové prostředky, jako např. nabídky pro spotřebitele, promoční materiály do obchodů, letáky a tištěné dokumenty, s ohledem na vliv na životní prostředí.

4.1.2. Podpora prodeje

Jedná se o krátkodobé podněty a stimuly k nákupu či prodeji zboží (patří zde např. vzorky, kupóny, ochutnávky či slevy). Tento prvek je využívám ve značné míře a je často spojován s osobním prodejem. Téměř každý týden jsou firmou Nestlé pořádány ochutnávky v celé síti supermarketů a hypermarketů, jakými jsou např., Día Lídl, Carrefour, atd.) Firma Nestlé se snaží přilákat nové zákazníky a udržet si stávající vyhlašováním různých soutěží např. za 5 poslaných víček jogurtu Bifidus zařazení do slosování o hodnotné ceny."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, obrázky, grafy a schémata. Částečně čerpá z: http://www.nestle.cz.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10802
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse