Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výrobní a obchodní logistika - přednášky

Výrobní a obchodní logistika - přednášky

Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované otázky z předmětu Výrobní a obchodní logistika. První přednáška se skládá převážně z definic základních pojmů. Je uveden vývoj podnikové logistiky, její význam a jednotlivé druhy. Dále jsou popsány strategie a plánovaní výroby, nákupní logistika, rozhodování o dodavatelích a nejznámější modely zásob. Vysvětlen je outsourcing, metoda ABC či Push and pull systems. Značná část práce je věnována také charakteristice štíhlé výroby, stanovení sledu operací a logistice skladování.

Obsah

1.
Podniková logistika
1.1
Vývoj podnikové logistiky
1.2
Cíle
1.3
Podniková strategie
1.4
Logistická typologie
2.
Logistické veličiny, srovnávací a pomocné ukazatele
2.1
Ukazatele produktivity
2.2
Ukazatele hospodárnosti
3.
Strategie a plánování výroby, nákupní logistika, teorie zásob
3.1
Podniková strategie
3.2
Logistické plánování
3.3
Plánování výroby
3.4
Nákupní logistika
3.5
Rozhodování o dodavateli
3.6
Audit
3.7
Plánování potřeby materiálu
3.8
Plánování zdrojů
3.9
Funkce zásob ve výrobním procesu
3.10
Modely zásob
4.
Hodnocení dodavatelů, Outsourcing, metoda ABC
4.1
Nákupní logistika
4.2
Výběr dodavatelů
4.3
Outsourcing
4.4
ABC Analýza
5.
Řízení výroby, bod rozpojení, úzké místo, Push and pull systems, podpora výroby, vzorce kapacit...
5.1
Logistika výrobního procesu
5.2
Bod rozpojení zakázky
5.3
Material Requirements Planning – MRP
5.4
Metoda řízení úzkých míst Optimized Produktion Technology - OPT
5.5
Belastungorientierte Auftragsfreigabe BOA – Vytěžovací řízení
5.6
Tažné systémy, vztah k zákazníkovi (Pull systémy)
6.
Prostorové uspořádání výrobního systému, materiálový tok, štíhlá výroba
6.1
Prostorové uspořádání výrobního systému
6.2
Technologické uspořádání pracovišť
6.3
Předmětné uspořádání pracovišť
6.4
Technologické projektování prostorového uspořádání
6.5
Zásady uplatňované při řešení prostorového uspořádání
7.
Štíhlá výroba
7.1
Charakteristické prvky štíhlé výroby
7.2
Terminologie
7.3
Teorie omezení
7.4
Systém a principy
7.5
Kritéria optimality
8.
Logistika ve výrobě
8.1
Výrobní strategie
8.2
Nejznámější řešení
8.3
Logistické plánování termínů a kapacit
8.4
Plánování pořadí zakázek
8.5
Logistické řízení výroby
9.
Kapacitní propočty
9.1
Příprava nabídky
9.2
Propočet výrobní kapacity
9.3
Variantní propočty
9.4
Grafické metody plánování
10.
Stanovení sledu operací
10.1
Plánování „n“ prací na jednom stroji
10.2
Plánování „n“ prací na dvou strojích
11.
Logistika ve skladování
11.1
Základní rozdělení skladových systémů
11.2
Základní úkoly skladu
11.3
Balení a identifikace jako subsystém logistického řetězce
11.4
Logistika v řízení jakosti
11.5
Plánování jakosti

Úryvek

"PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VÝROBNÍHO SYSTÉMU.
Pracovní prostředky jsou tím činitelem výroby, které člověk vkládá mezi sebe a pracovní předmět za účelem dosažení účinnějšího a mnostrannějšího působení na pracovní předmět, než jakého je schopen při bezprostředním fyzickém působení na
pracovní předmět. V této souvislosti hovoříme o různých strojích, nástrojích a zařízeních, kterými lze za lidského spolupůsobení, při využití různých technologií, přetvářet pracovní předmět v část výrobku, nebo ve výrobek.
Na označení souhrnu všech pracovních prostředků strojírenského podniku se používá pojem výrobní systém, nebo starší název výrobní základna podniku.
Pracovní prostředky jsou ve strojírenském podniku určitým způsobem uspořádány a hovoříme v této souvislosti o prostorové struktuře výroby. Základním prvkem výrobního systému je pracoviště.
Pracoviště je technologicky a kapacitně určený, prostorově ohraničený a relativně samostatný pracovní prostředek, nebo soubor pracovních prostředků, který tvoří z hlediska řízení výroby základní, dále již nedělitelný prvek výrobního systému. V praxi se někdy pro označení pracoviště používá zjednodušený a nepřesný název stroj.
Výrobní úsek je tvořen soustavou několika pracovišť, které jako celek umožňují výrobu určeného souboru dílů výrobku. V praxi se někdy pro označení výrobního úseku používá také název skupina strojů.
Výrobní jednotka je tvořena soustavou několika výrobních úseků, které jako celek umožňují výrobu kompletního výrobku. V praxi se pro rozlišení různých hierarchických úrovní ve výrobním systému používá několik názvů, které nejsou přesně definovány a podle charakteru výroby mohou být použity jak pro označení výrobního úseku, tak pro označení výrobní jednotky. Jedná se o názvy: dílna, provoz, závod, podnik.
Pracovní prostředky mohou být uspořádány do výrobního systému podle principů:
• Technologického
• Předmětného
• Kombinace technologického a předmětného principu.

Technologické uspořádání pracovišť
Technologické uspořádání pracovišť se vyznačuje tím, že do výrobních úseků jsou zařazována pracoviště se stejnou, nebo blízkou technologickou charakteristikou. Výsledkem pak jsou výrobní úseky, které již svým názvem prozrazují druh technologie, která je v nich realizována. Pro strojírenskou výrobu typické názvy výrobních úseků vytvořených technologickým uspořádáním pracovišť jsou: Obrobna, Lisovna, Kovárna, Slévárna, Svařovna, Tepelné zpracování (Kalírna), Montáž, Povrchové úpravy (lakovna), Balení a expedice.

Technologické uspořádání pracovišť lze charakterizovat těmito vlastnostmi:
Výhody technologického uspořádání pracovišť:
• Malá citlivost na změny výrobního programu. Změněný výrobní program a tedy změněný postup výroby výrobků lze realizovat v technologicky uspořádaném výrobním systému, bez významnějších změn výrobního systému. Změna se především dotkne dopravy dílů mezi pracovišti.
• Snadná možnost využití volné kapacity pracovišť přijetím kooperačních prací (prací ve mzdě).
• Malá citlivost na poruchy strojů. Úkoly určené pro stroj, který je v poruše, lze snadno převést na stroj sousední, s obdobnou technologickou charakteristikou jako stroj v poruše.
• Podpora růstu kvalifikace dělníků. Soustředění dělníků vykonávajících stejnou profesi, podporuje proces vzájemného učení a zdokonalování.
• Výhodné podmínky pro zajištění údržby a oprav strojů, dané prostorovým soustředěním stejných a podobných strojů.

Nevýhody technologického uspořádání pracovišť:
• Dlouhé dopravní cesty při dopravě dílů mezi pracovišti.
• Náročnost přípravy výroby a řízení výroby
• Relativně dlouhá průběžná doba výroby.
• Velká potřeba výrobních ploch.
• Relativně velká potřeba meziskladů.
• Relativně velký objem rozpracované výroby a tím i relativně velký objem vázaných oběžných prostředků."

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách a obsahuje velké množství schémat a tabulek. Čistý text je na cca 70 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19771
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse