Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výrobní činnost

Výrobní činnost


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka představuje výrobní činnost, která je jednou z hlavních činností podniku. Nejdříve popisuje typy výrobních faktorů, výrobních procesů a nakonec samotné typy výroby. Poté analyzuje výrobní kapacitu a její výpočet, výrobní program a přípravu výroby. Stručně také popisuje plánování a řízení výroby, péči o jakost a úspory z rozsahu.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Výrobní faktory
3.
Výrobní proces
4.
Typy výroby
5.
Výrobní kapacita
6.
Výrobní program
7.
Příprava výroby
8.
Plánování a řízení výroby
9.
Péče o jakost
10.
Úspory z rozsahu

Úryvek

"Charakteristika
Výrobní činnost je jednou z hlavních činností podniku

Výrobní faktory
1. práce = cílevědomá lidská činnost k získání statků a služeb, které slouží k uspokojování potřeb
2. přírodní zdroje = součástí přírody, které lidé využívají k uspokojování potřeb (např. půda, vzduch, voda, nerostné bohatství, vítr, lesy, …)
- vložením práce se stávají kapitálem (např. strom = přírodní zdroj -> práce -> dřevo = kapitál)
3. kapitál = kapitálové statky, které se používají k práci při produkování statků a služeb (např. látka, šicí stroj, budova)

Výrobní proces
= všechny činnosti, které vedou k hotovému výrobku
patří do něj:
1. základní procesy (zpracování materiálu na výrobek
- výroba
2. pomocné procesy (umožňují výrobu)
- údržba, výroba energie, čistírna odpadních vod, výroba nářadí, …
3. obslužné procesy (manipulace s materiálem nebo s hotovými výrobky)
- skladování, doprava

Typy výroby
1. kusová (šití šatů na míru)
- vyrábí se malé množství
- jedná se o výrobu na zakázku
- používají se univerzální stroje
- zaměstnanci s vysokou kvalifikací a malou specializací
2. sériová (výroba aut)
- vyrábí se menší počet druhů, jedná se o opakovanou výrobu
- používají se univerzální i jednoúčelové stroje
- zaměstnanci kvalifikovaní i méně kvalifikovaní
3. hromadná (výroba piva)
- vyrábí se málo druhů ve velkém množství
- používají se specializované jednoúčelové stroje
- zaměstnanci vysoce kvalifikovaní s vysokou specializací i méně kvalifikovaní

Výrobní kapacita
= schopnost podniku vytvořit určité množství výrobků nebo poskytnout určité množství služeb
- udává se za časovou jednotku (rok, měsíc, …) za optimálních podmínek (= nejpříznivější možné podmínky
- ve všech oborech podnikání


Výrobní kapacita
- schopnost podniku vyrobit za určitý čas určité množství výrobků za optimálních podmínek

Výpočet kapacity
1. zadána kapacitní norma výkonnosti

kapacita = využitelný časový fond * kapacitní norma * počet jednotek zařízení
Využitelný časový fond = čas provozu - čas na opravy, dovolená, nemocnost, …

2. zadána kapacitní norma času

kapacita = využitelný časový fond * počet jednotek zařízení
kapacitní norma času

3. kapacita dána plochou

kapacita = využitelná plocha / plocha 1 zařízení

Využití kapacity
Zjišťuje se:

plánované využití kapacity = plánovaná výroba * 100
kapacita

skutečné využití kapacity = skutečná výroba * 100
kapacita"

Poznámka

Práce obsahuje ohraničené vzorce o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535eb5955c12a.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vyrobni_cinnost.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse