Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výrobní činnost podniku

Výrobní činnost podniku


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá výrobní činností podniku a informuje o procesu výroby. Pomocí stručných hesel je popsáno dělení výroby, její druhy a typy. Dále práce seznamuje s výrobní kapacitou, včetně jejího výpočtu. V závěru jsou definovány časové fondy a jejich výpočty.

Obsah

1.
Výrobní činnost
2.
Výrobní proces
3.
Dělení výrobních procesů
4.
Druhy a typy výroby
5.
Zákonitosti výrobního procesu
6.
Výrobní kapacita
6.1.
Výrobní faktory
6.2.
Výpočet výrobní kapacity
6.3.
Využití výrobní kapacity
6.4.
Stupeň výrobní kapacity ovlivňuje řada činitelů
6.5.
Kapacitní rezerva
6.6.
Zvýšení extenzivního využití výrobní kapacity lze dosáhnout
6.7.
Zvýšení intenzivního využití výrobní kapacity lze dosáhnout
7.
Časové fondy
8.
Závěr

Úryvek

"Výrobní činnost podniku, podstata, řízení výroby, druhy a typy výroby. Výrobní kapacita, časové fondy
Výrobní činnost
V rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se rozhoduje o snižování výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti výrobků a o šíři sortimentu, které jsou v současné době považovány za hlavní konkurenční výhody podniku. Výrobě je proto věnována maximální pozornost na všech stupních řízení podniku.
Výrobní proces
Výrobním procesem podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, input) ve statky, tj. výrobky a služby (výstupy, output). Za výrobní faktory se považují řídící a výkonná práce, hmotný investiční majetek (budovy, stroje, výrobní zařízení, půda, aj.) a materiál. Výsledkem výroby jsou hmotné výrobky nebo služby. Výrobu chápeme tedy jako něco, co tvoří hodnotu.

(viz obr. 1)

Výrobu je nutné vždy řádně připravit. Proto v některých především v průmyslových odvětvích samotné výrobě předchází předvýrobní etapa neboli vývoj konstrukční, technologická příprava výrobku a výroby, zajištění materiálů, atd.
Přeměna surovin ve výrobky probíhá jako výrobní proces, který sestává z celé řady procesů pracovních (přímá účast člověka), automatických(bez přímé účasti člověka) a přírodních (působí přírodní síly, pro něž člověk připravil podmínky např. kvašení, zrání).

Dělení výrobních procesů
Výrobní procesy se dle použité technologie dělí na:
 mechanicko-fyzikální, při kterém zůstává látková podstata suroviny stejná, př. šití, soustružení, zdění
 chemické, při kterém se látková podstata mění, př. zpracování ropy
 biologické, při němž surovina mění své vlastnosti, př. výroba penicilinu, sýru, vína
Samostatnou výrobu ve výrobním podniku členíme na:
 hlavní výrobu, která tvoří hlavní náplň výroby podniku
 vedlejší výrobu, která je zaměřena na výrobu polotvarů, náhradních dílů, údržbu,
 doplňkovou výrobu, která může být zaměřena na využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, vyčerpání nevyužitých kapacit
 přidruženou výrobu, která se liší charakterem výroby"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce je psána v bodech.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: www.obordopravni.webzdarma.cz/Pred/Nauka%20o%
20podniku.doc; www.k3.silesnet.cz/Materialy/Podnik/...
/Podnik%20a%20podnikani.doc; www.futuretro.cz/pdf/.../12%20Vyrobni%20cinnost
%20podniku.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19448
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse