Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výrobní náklady - maturitní otázka

Výrobní náklady - maturitní otázkaKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku pojednávající o výrobních nákladech. Charakterizuje náklady jako takové, uvádí jejich členění z různých hledisek. Popisuje nástroje ovlivňování výše nákladů.

Obsah

1.
Výrobní náklady
1.1.
Kde náklady vznikají a jak, je členíme
1.2.
Podle změn produkce
1.3.
Podle účelu
1.4.
Proč a jak snižovat náklady
1.5.
Náklady ušlé příležitosti
2.
Nástroje ovlivňování výše nákladů
2.1.
Kalkulace

Úryvek

"NÁSTROJE OVLIVŇOVÁNÍ VÝŠE NÁKLADŮ

Technicko-hospodářské normy = určují nezbytně nutné množství výrobních činitelů vynaložených na jednici výkonu
dle předmětu normování se člení:
normy spotřeby materiálu, paliv, energie (oběžný majetek)
výkonové normy času a množstvínormy spotřeby lidské práce -
kapacitní normy výkonnosti zařízení (DM), normy odpisů, normy zásob
Kalkulace = předběžné stanovení nebo následné zjištění vlastních nákladů na kalkulační jednici (stanovení nákladu a výnosů na kalkulační jednici)

Kalkulace:

a) úplných nákladů (stanovuje na kalkulační jednici výši nákladů a zisk):
(předběžné, výsledné)
Kalkulační vzorec:
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé mzdy (35% ze mzdy)
4. Výrobní režie
Vlastní náklady výroby režie – stejnorodá výroba (dělení)
5. Správní režie různorodá (% z rozv. zákl.)
Vlastní náklady výkonu
6. Odbytové náklady
Úplné vlastní náklady výkonu
7. Zisk
Prodejní cena
8. DPH
9. Prodejní cena s daní

b) neúplných nákladů (pracuje s fixními a variabilními náklady a s různým prodaným množstvím a fixní náklady se nerozvrhují na jednici

1. kalkulujeme variabilní náklady (přímé mzdy, materiál, spotřeba energie)
2. zjistíme výši tržeb = cena * kalkulované množství
3. zjistíme krycí příspěvek = tržby – variabilní náklady
4. krycí příspěvek – fixní náklady = celkový zisk

Bod zvratu:
minimální objem produkce, od kterého podnik začne tvořit zisk"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=Naklady-ekonomika&ss=1153&id_sekce=305&str=clanek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492ff6c2ee95b.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_vyrobni_naklady.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse