Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výrobní proces a jeho příprava

Výrobní proces a jeho příprava


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na výrobní proces a jeho přípravu. Podrobně popisuje výrobní podniky - přípravu výroby, členění výrobního procesu, kvalitu výroby, bezpečnost práce a jiné. Část práce je zaměřena na další podniky, a to především na podniky poskytující služby a obchodní podniky.

Obsah

Výrobní proces a jeho příprava, rozsah 4 strany
Hlavní činnosti podniku:
1.
Výroba
1.1.
Příprava výroby
1.1.1.
Technická stránka přípravy výroby
1.1.2.
Organizační stránka přípravy výroby
1.1.3.
Ekonomická stránka přípravy výroby
1.2.
Členění výrobního procesu
1.3.
Úspory z rozsahu a produktivita práce
1.4.
Kvalita výroby
1.5.
Bezpečnost práce
1.6.
Ekologické aspekty výroby
2.
Obchod
3.
Služby
4.
Veřejná správa

Úryvek

"Hlavní činnosti podniku:
1. Výrobní podniky (výroba)
2. Podniky poskytující služby
3. Obchodní podniky (obchod)
4. Veřejná správa
VÝROBA
Výr. činnost = činnosti uskutečňované výrobními podniky s cílem vyrobit nový výrobek
Zahrnuje:
 dobývání nerostných surovin
 zprac. průmysl
 stavebnictví
 zemědělství
 výroba a rozvod vody, tepla, elektřiny
 myslivost
 lesní hospodářství
 chov ryb, rybolov
Základem podn. VÝROBNÍ PROGRAM (= souhrn vyráběných výrobků)
Závisí na:
- velikosti podniku
- zájmu zákazníků
- výnosnosti jednotlivých výrobků
- finanční situaci
- konkurenci
- typu výroby
- vědě a technice
- výrobní kapacitě
Výrobní program je dán výrobním oborem. Měl by být pro zákazníka konkrétnější, je dán rozměrovými a jakostními vlastnostmi produktu (katalogy firem).
Cíl: optimální výrobní program; změny, úpravy v programu
Výrobní kapacita
- max. počet výrobků vyrobených na stroji, na výrobní lince, v celém podniku za optimálních podmínek
- ideální podmínky nikdy nebudou
Důvody: nemocnost, celozávodní dovolená, neplánované opravy, výpadky elektřiny, nedostatek mat., stávka, živelné pohromy
VK (ks) = počet strojů * využitelný časový fond (v hod.) * kapacitní norma (výkon/1h)
VČF = 365 – nepracovní dny (so, ne, sv., dov., nemoc.) = počet prac. dnů * hodiny/1 den (8, 16) = VČF v hod.
Příprava výroby

Technická stránka přípravy výroby
- výrobek je navrhován (tvar, barva, postup výroby)
Konstrukční stránka
vytvoří se projekt > pracovníci konstrukce zhotovují různé technické výkresy > zhotovení prototypu > prototyp se vyzkouší, příp. upraví > zhotoví se první výrobek
Technologická stránka
- postup výroby s nejnižšími náklady
- výsledkem technologické přípravy jsou postupové listy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b300f252a.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
Vyrobni_proces_a_jeho_priprava.doc (135 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse