Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výrobní proces a jeho příprava

Výrobní proces a jeho příprava


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na výrobní proces a jeho přípravu. Podrobně popisuje výrobní podniky - přípravu výroby, členění výrobního procesu, kvalitu výroby, bezpečnost práce a jiné. Část práce je zaměřena na další podniky, a to především na podniky poskytující služby a obchodní podniky.

Obsah

Výrobní proces a jeho příprava, rozsah 4 strany
Hlavní činnosti podniku:
1.
Výroba
1.1.
Příprava výroby
1.1.1.
Technická stránka přípravy výroby
1.1.2.
Organizační stránka přípravy výroby
1.1.3.
Ekonomická stránka přípravy výroby
1.2.
Členění výrobního procesu
1.3.
Úspory z rozsahu a produktivita práce
1.4.
Kvalita výroby
1.5.
Bezpečnost práce
1.6.
Ekologické aspekty výroby
2.
Obchod
3.
Služby
4.
Veřejná správa

Úryvek

"Hlavní činnosti podniku:
1. Výrobní podniky (výroba)
2. Podniky poskytující služby
3. Obchodní podniky (obchod)
4. Veřejná správa
VÝROBA
Výr. činnost = činnosti uskutečňované výrobními podniky s cílem vyrobit nový výrobek
Zahrnuje:
 dobývání nerostných surovin
 zprac. průmysl
 stavebnictví
 zemědělství
 výroba a rozvod vody, tepla, elektřiny
 myslivost
 lesní hospodářství
 chov ryb, rybolov
Základem podn. VÝROBNÍ PROGRAM (= souhrn vyráběných výrobků)
Závisí na:
- velikosti podniku
- zájmu zákazníků
- výnosnosti jednotlivých výrobků
- finanční situaci
- konkurenci
- typu výroby
- vědě a technice
- výrobní kapacitě
Výrobní program je dán výrobním oborem. Měl by být pro zákazníka konkrétnější, je dán rozměrovými a jakostními vlastnostmi produktu (katalogy firem).
Cíl: optimální výrobní program; změny, úpravy v programu
Výrobní kapacita
- max. počet výrobků vyrobených na stroji, na výrobní lince, v celém podniku za optimálních podmínek
- ideální podmínky nikdy nebudou
Důvody: nemocnost, celozávodní dovolená, neplánované opravy, výpadky elektřiny, nedostatek mat., stávka, živelné pohromy
VK (ks) = počet strojů * využitelný časový fond (v hod.) * kapacitní norma (výkon/1h)
VČF = 365 – nepracovní dny (so, ne, sv., dov., nemoc.) = počet prac. dnů * hodiny/1 den (8, 16) = VČF v hod.
Příprava výroby

Technická stránka přípravy výroby
- výrobek je navrhován (tvar, barva, postup výroby)
Konstrukční stránka
vytvoří se projekt > pracovníci konstrukce zhotovují různé technické výkresy > zhotovení prototypu > prototyp se vyzkouší, příp. upraví > zhotoví se první výrobek
Technologická stránka
- postup výroby s nejnižšími náklady
- výsledkem technologické přípravy jsou postupové listy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b300f252a.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
Vyrobni_proces_a_jeho_priprava.doc (135 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 212x
2. Osobní finance 166x
3. Život podniku 109x
4. Bankovnictví 95x
5. Zásobování (logistika) 94x
6. Financování podniku 83x
7. Pojišťovnictví 82x
8. Náklady, výnosy, HV 79x
9. Kapitálový trh 78x
10. Zaměstnanci 77x