Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyrovnaný a přebytkový rozpočet

Vyrovnaný a přebytkový rozpočet

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce zjišťuje, které země dosáhly nebo dosahují vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu. Je zde zachycen jak státní rozpočet ČR od roku 1990 do roku 2007, tak i státní rozpočty zemí EU v roce 2005. Teoretická část je zaměřena na obecné určení státního rozpočtu – definice pojmu státní rozpočet, jeho funkce atd. Dále je zde grafické znázornění státního rozpočtu ČR za jednotlivé roky, státní rozpočet zemí EU v roce 2005. Práce se také zaměřuje na příčiny, které vedou k vyrovnaným nebo přebytkovým státním rozpočtům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Státní rozpočet
3.
Specifika státního rozpočtu
4.
Funkce státního rozpočtu
5.
Bilance státního rozpočetu
5.1.
Příjmy a výdaje
5.2.
Vyrovnanost státního rozpočtu
6.
Státní rozpočet ČR
6.1.
Státní rozpočet ČR v letech 1990 - 2006
6.1.1.
Grafické znázornění rozpočtu ČR v letech 1990 - 2006
6.2.
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro rok 2007
7.
Příjmy a výdaje státního rozpočtu v zemích EU v roce 2005
7.1.
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v zemích EU v roce 2005
8.
Příčiny vedoucí k vyrovnaným nebo přebytkových rozpočtům
8.1.
Přebytkový rozpočet
8.2.
Vyrovnaný rozpočet
9.
Seznam použité literatury

Úryvek

“3. Specifika státního rozpočtu

Obecněji můžeme státní rozpočet definovat jako peněžní vztah existující v procesu tvorby, rozdělování a užití centralizovaného peněžního fondu na principu:

- neekvivalence – individuální plnění subjektů (podniků, občanů) vůči státnímu rozpočtu tu neodpovídá věcnému ani peněžnímu protiplnění (podnikatel či občan A zaplatí na daních 10x více než podnikatel či občan B  občan A bude čerpat 10x více ze SR)  v každém roce existuje skupina lidí, kteří na přerozdělování rozpočtu získávají a kteří prodělávají
- nenávratnosti – s peněžní platbou do SR nevzniká žádný právní nárok na pozdější vrácení těchto plateb (výjimkou je důchodové pojištění)
- nedobrovolnosti – znamená to, že do SR neplynou peníze dobrovolně, ale především pod tlakem zákona (zákony o daních)

4. Funkce státního rozpočtu

Státní rozpočet plní tyto funkce:
• alokační
• redistribuční
• stabilizační
• regulační
• kontrolní

Alokační funkce státního rozpočtu je projevem postavení státu jako produkčního subjektu, kdy stát pomocí státního rozpočtu rozděluje zdroje do produkce kolektivních statků, převážně sociálního charakteru.
Redistribuční funkce státního rozpočtu je spojena s přerozdělováním hrubého národního produktu s cílem zmírnit důchodové a sociální nerovnosti ve společnosti.

Stabilizační funkce spočívá v tom, že stát může za určitých okolností ovlivňovat ekonomický růst, zaměstnanost, inflaci a platební bilanci. Stabilizační funkce státního rozpočtu je uplatňována zejména v obdobích nerovnovážného vývoje tržní ekonomiky.

Regulační funkce je obdobně jako stabilizační funkce uplatňována v období nerovnovážného vývoje ekonomiky, ale na rozdíl od stabilizační funkce se jedná o přímé zásahy do soukromého sektoru (např. v podobě regulace cen, mezd, zaměstnanosti).

Kontrolní funkce státního rozpočtu je nástrojem aktivního působení finančních vztahů na reprodukční proces.

5. Bilance státního rozpočtu

5.1 Příjmy a výdaje

Stát získává příjmy do svého rozpočtu vybíráním daní, poplatků a cla, redistribucí výnosů od státních podniků, rozpočtových a příspěvkových organizací, emisí státních dluhopisů, přijímáním splátek z vládních úvěrů poskytnutých od zahraničí, splátek návratných finančních výpomocí a výnosů ze státního majetku.
Významnou součástí příjmů je v současném období pojistné na sociální zabezpečení zahrnující pojistné důchodové, nemocenské a příspěvkové na státní politiku zaměstnanosti.

Výdaje státního rozpočtu pak představují peněžní vztahy rozdělování a použití centralizovaného peněžního fondu na principu nenávratnosti. Jsou dvojího typu, neboť státní orgány jednak nakupují zboží a služby a jednak provádějí transferové platby (transfer je takový výdaj státního rozpočtu, kterým státní orgán nezískává za poskytnutou peněžní částku od jejího příjemce žádné zboží či službu)."

Poznámka

Obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13952
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse