Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Výšková měření, základní vytyčovací úlohy, laserové skenovací systémy

Výšková měření, základní vytyčovací úlohy, laserové skenovací systémy

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Studijní materiál ve své první části seznamuje s nástroji, postupy nebo zdroji chyb při výškových měřeních. Druhá část popisuje řešení základních vytyčovacích úloh a třetí se věnuje laserovým skenovacím systémům.

Obsah

1.
Výšková měření
1.1.
Základní pojmy
1.2.
Výškové systémy používané na území ČR
1.3.
Nivelační přístroje
1.3.1.
Nivelační přístroje libelové
1.3.2.
Nivelační přístroje kompenzátorové
1.3.3.
Elektronické nivelační přístroje
1.3.4.
Nivelační přístroje laserové
1.4.
Nivelační latě a nivelační pomůcky
1.5.
Měření převýšení
1.5.1.
Zdroje chyb při geometrické nivelaci
1.5.1.1.
Systematické chyby
1.5.1.2.
Nahodilé chyby
1.6.
Podmínky správnosti nivelačních přístrojů
1.6.1.
Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů
1.6.1.1.
Zkoušky a rektifikace libelového nivelačního přístroje
1.6.1.2.
Zkoušky a rektifikace kompenzátorového nivelačního přístroje
1.7.
Trigonometrické určení převýšení
1.7.1.
Trigonometrická nivelace
1.8.
Hydronivelace
1.9.
Barometrické určení převýšení
2.
Základní vytyčovací úlohy
2.1.
Vytyčování délek
2.2.
Vytyčování úhlů
2.3.
Vytyčování bodů
2.4.
Vytyčení mezibodů přímky
2.5.
Prodloužení přímky
2.6.
Vytyčení výšky bodu
2.7.
Vytyčení přímky
2.8.
Vytyčování roviny
2.9.
Vytyčování přímek a rovin laserovými přístroji
2.10.
Vytyčování svisli
3.
Laserové skenovací systémy
3.1.
Princip činnosti laserového skeneru
3.2.
Laserový skener CYRAX 2500
3.2.1.
Programové vybavení CYCLONE
3.2.2.
Způsoby rozmítání laserového svazku paprsků

Úryvek

"1 Výšková měření
Výšková měření slouží k určení třetí základní veličiny (souřadnice z) pro určení polohy bodu v prostoru, tedy i pro určení polohy bodů na zemském povrchu. Základní plochou, ke které vztahujeme výšková měření v geodézii je nulová hladinová plocha (plocha geoidu), představovaná klidnou střední hladinou moře (obr.38). Dle moře, od jehož hladiny byla odvozena výška základní značky systému, se pak výškový systém nazývá.

1.1 Základní pojmy
Výška je vzdálenost bodu od nulové hladinové (referenční) plochy procházející nulovým výškovým bodem, měřená podél svislice (ve směru siločar tíhového pole Země) absolutní (nadmořská) výška.

Relativní výška (výškový rozdíl) je vzdálenost bodu od jiné hladinové plochy než plochy nulové, měřená podél svislice.

V praxi se měří převýšení, což je rozdíl výšek dvou bodů, a to buď absolutních výšek nebo relativních výšek vztažených k téže hladinové ploše.

Pro body A a B je výškový rozdíl vAB dán vztahem:

vAB = vB – vA.

Známe-li absolutní výšku bodu A a výškový rozdíl mezi oběma body vAB , pak výška bodu B je určena vztahem :

vB = vA + vAB.
obr. 38. Základní pojmy výškového měření
Při praktickém měření výšek nelze vytýčit skutečný horizont bodu, nýbrž jen tečnou rovinu ke skutečnému horizontu, tzv. zdánlivý horizont, (který je realizován např. záměrnou přímkou nivelačního přístroje).

1.2 Výškové systémy používané na území ČR

• Baltský systém po vyrovnání (Bpv): Jako základní výškový systém vznikl připojením naší nivelační sítě k síti bývalého SSSR a států RVHP. Základním bodem je nula vodočtu v Kronštadtu. Výšky v tomto systému jsou menší o 38 až 42 cm než výšky v systému jaderském.
• Jaderský výškový systém (J): Na našem území byl budován od roku 1872. Základním bodem je nula vodočtu v Terstu, základním bodem pro Českou Republiku je Lišov u Českých Budějovic. Od roku 2000 již nelze tento systém používat.
• Výškový systém ULN (Universal Leveling Net) je systém používaný v EU.
• Normal- Null (NN) : Na našem území byl budován ve válečných letech 1942-1945 v rámci V. bloku německé sítě. Základním bodem je nula vodočtu v Amsterodamu.
• Místní výškový systém. Používá se pouze vyjímečně pro práce malého rozsahu."

Poznámka

Součástí práce jsou nákresy a fotografie o rozsahu cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26388
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse