Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vysvětlivky k finačním výkazům

Vysvětlivky k finačním výkazům


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje, co jsou to aktiva, pasiva, výkaz zisků a ztráty nebo cash flow v účetnictví.

Obsah

1.
Aktiva
a) Pohledávky za upsané vlastní jmění
b) Dlouhodobý nehmotný majetek
c) Dlouhodobý hmotný majetek
d) Dlouhodobé finanční investice
e) Zásoby
f) Dlouhodobé pohledávky
g) Krátkodobé pohledávky
h) Krátkodobý finanční majetek
i) Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv
2.
Pasiva
a) Vlastní kapitál – součet podřádků
b) Cizí zdroje – součet podřádků
c) Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
3.
Výkaz zisků a ztrát - výsledovka
4.
Finanční činnost
5.
Cash flow

Úryvek

"PASIVA

Řádek č. 13 = pasiva celkem = součet podřádků 14+20+25
Vlastní kapitál – součet podřádků
- základní jmění (viz. věcná strana pod.záměru)
- hospodářský výsledek (zisk)
o fondy ze zisku
 zákonný rezervní fond – všechny kapitálové společnosti = min. 10% zákl. jmění; u družstev nedělitelný fond
 ostatní fondy – dobrovolně
o hospodářský výsledek minulých let – nerozdělený zisk / ztráta z minulých let
o kapitálové fondy
 emisní ážio – rozdíl mezi nominální a skutečnou prodejní hodnotou nových akcií
 ostatní kapitálové fondy – kapitálové vklady, které nezvyšují základní jmění podniku
o hospod. výsledek běž.roku – viz. výkaz zisků a ztráty daného roku
Cizí zdroje – součet podřádků
- rezevy
o zákonné
o na kurzové ztráty
o ostatní
- dlouhodobé závazky – delší než-li 1 rok
- krátkodobé závazky
- splatnost kratší než 1 rok
o daňové pohledávky: za státem, vztahy se zaměstnanci, odvody SZ a ZP (mzda za prosinec)
o z obchodního styku – faktury za zboží, energii…
- bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
- časové rozlišení
- dohadné účty pasivní
- př. náklady příštích období, výnosy příštích období, pasivní kurzové rozdíly"

Poznámka

Práce je z části kompilační, obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse