Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Výtah otázek ke zkoušce z anesteziologie a resuscitace

Výtah otázek ke zkoušce z anesteziologie a resuscitace

Kategorie: Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výtah otázek ke zkoušce z anesteziologie a resuscitace. Stručně popisuje důležité pojmy související s tématikou, definuje nejdůležitější fyziologické procesy.

Obsah

1.
Péče o průchodnost dýchacích cest v resuscitační péči
1.1.
Plazmaexpandery
2.
Zajištění dýchacích cest v resuscitační péči
2.1.
Centrální žilní tlak
3.
Rozdíl mezi ventilací a respirací
3.1.
Hypovolemický šok
4.
Parciální plicní insuficience
4.1.
Žaludeční sonda
5.
Globální plicní nedostatečnost
5.1.
Sedace a analgezie
6.
Indikace ke kyslíkové terapii
6.1.
Složky parenterální výživy
7.
Akutní a chronická plicní nedostatečnost
7.1.
Hrudní drenáž
8.
Jaterní selhání
8.1.
Toxicita kyslíku
9.
Hyperkatabolismus
9.1.
Zvlhčení a zmlžení
10.
Mozkový perfuzní tlak
10.1.
Indikace k UPV
11.
Důležité parametry umělé plicní ventilace
11.1.
Smrt mozku
12.
Krevní plyny
12.1.
Základní ventilační režimy
13.
Nitrolební hypertenze
13.1.
Tlakově objemová křivka
14.
Edém mozku
14.1.
Endexpirační tlak, dynamický přetlak
15.
Poddajnost a rezistence
15.1.
Sepse
16.
Antiatelektatický faktor
16.1.
Enterální výživa
17.
Ventilace a perfuze, nitroplicní zkrat
17.1.
Renální selhání
18.
Skórovací systémy u traumat
18.1.
Odvykání od ventilátoru
19.
Dusíková bilance
19.1.
DIC
20.
Zásady strategie ventilační péče
20.1.
Glutamin
21.
ARDS
21.1.
Roztoky AMK
22.
Epiglottitis a Laryngitis
23.
Status asmaticus
23.1.
Močový katetr
24.
Obstrukční choroba bronchopulmonální a respirační nedostatečnost
24.1.
Distributivní šok
25.
Časová konstanta
26.
Šok, definice a základní rozdělení
26.1.
Tukové emulze
27.Obstrukční šok
27.1.
Parenterální výživa v zátěži
28.
Kardiogenní šok
28.1.
Transport pacienta
29.
Parametry hodnocení oběhu
29.1.
Respirační acidóza
30.
Minutový srdeční výdej a možnosti jeho ovlivnění
30.1.
Složky enterální výživy
31.
Spotřeba a dodávka kyslíku
31.1.
Centrální žilní katetr
32.
Systémová vaskulární rezistence
32.1.
Acidobazická rovnováha
33.
Hyperosmolarita
34.
Swan.Ganzův katetr
34.1.
Hypoosmolarita
34.2.
Inodilatátory a inokonstriktory
34.3.
Endotracheální rourka
35.
Autoregulace mozkové perfuze
35.1.
Invazivní zajištění v resuscitační péči
36.
Trachestomální kanyla
36.1.
Elektrolyty v parenterální výživě
37.
Metabolická acidóza
37.1.
Komplexní péče o pacienty v bezvědomí
38.
Cukerné roztoky
38.1.
Intoxikace neznámou látkou
39.
Energetická spotřeba
39.1.
Multiorgánové selhání
40.
Polytrauma
41.
Selhání GIT
42.
Oxid dusný a dusnatý

Úryvek

"1b. Plazmaexpandery:

U pacienta s náhlou ztrátou volumu hodnotíme nutnost expanze podle schématu – 20-30% relativní indikace; 30-40% 1/2 krve + 1/2 plazmaexpanderu;  40% krevní transfuze. Zahajujeme krystaloidním roztokem (Ringer, Hartman), tím však doplníme jen 1ú4 intravazálního objemu, dále pokračujeme koloidními roztoky (želatina, hydroxyetylškrob, 5% albumin, dextran…), nakonec plná krev, pro iniciaci transfuze nejlepší. Řídíme se podle priorit. Nejprve nahradit objem i když není schopen vázat kyslík. Roztoky dělíme dále na schopné transportovat kyslík (experimentálně Hb, perflourokarbon, krev???); Albumin a náhradní roztoky – izoonkotický 5%, hyperonkotiký 20%, pozor ale na jeho ztráty do ECT, tím zhoršení stavu!!!!!!Želatiny – dextran 40, spíše k hemodiluci, Dextran 70 k volumexpanzi. Gelatina animalis = Haemacel – dobře tolerovaná a neantigenní. KI: nitrolební hypertenze, hyperosmolarita krve.

2a, Zajištění dýchacích cest v resuscitační péči:

Záklon (postižený polohován do horizontální polohy), Esmarchův trojhmat, vyčištění dutiny ústní a hltanu (manuální, vyjmutí protéz, odsátí), v případě cizího tělesa Heimlichův manévr. V podmínkách neodkladné péče se k zajištění používají nosní a ústní vzduchovody – faryngeální rourky. Ty brání zapadnutí jazyka. Safarova ústní rourka se zavádí zprvu ohbím k patru a nakonec se otáčí o 180 st. Wendelův tubus je nosní rourka, její velikost vypočítáme od špičky nosu k boltci. tracheální intubace. Posledním krokem ke zprůchodnění je koniotomie nebo punkce membrana cricothyroidea.

2b, Centrální žilní tlak:

slouží k monitorování oběhu (především preload) u léčby např. hypovolemického šoku. Zavádíme centrální žilní katétr většinou via v. subclavia. Do infuzní linky je zaveden tlakový snímač a my měříme výšku vodního sloupce. Norma 1-6mm H2O, 1-8 mm Hg.

3a, Rozdíl mezi ventilací a respirací:

respirace je výměna plynů mezi alveolokapilární membránou a ventilace je výměna mezi alveolem a okolím. Na ventilaci se podílí tlak vzniklý mezi plícemi a hrudní stěnou, který nedovolí oddělení obou od sebe, proto se při dýchacích pohybech hrudníku rozpínají i plíce. Na začátku vdechu je tlak v interpleurálním prostoru u baze plic – 2,5 torr a při normálním vdechu je na konci – 6 torr. Pasivní mechanismem výdechu při klidovém dýchání se vzduch v dýchacích cestách dostane ke kladným hodnotám. Respirace je difúze plynu přes a.k. membránu , která se skládá z plicní epitelie, endoteliální buňky a jejich společné membrány. To zda látky stačí projít membránou za 0,75sec (čas který protéká krev kapilárou) závisí na jejich interakci s krví. N2O s krví nereaguje a prochází za 0,1sec. Za těchto podmínek není množství limitováno difúzí ale množstvím krve. Co naopak limitováno difuzí je. Kyslík je někde mezi.

3b, Hypovolemický šok:

vzniká ztrátou tekutin krevních, je charakterizován hypotenzí, rychlým nitkovitým pulsem, chladnou, vlhkou, bledou kůží, strnulostí nebo naopak neklidem. V kompenzované fázi dochází jen ke zvýšení frekvence a centralizaci oběhu. Při ztrátě 20-25% dochází k dekompenzaci. Dochází ke snížení CŽT, hypoxii, laktátové acidóze, zvýšení AO2 -VO2.V základě dělíme na hemoragický a nehemoragický. T.: doplnění tekutin – volumexpandery nebo roztoky krystaloidů, krátkodobě inokonstriktory – Doamin. Kontraindikován Albumin!!!!!

4a, Parciální plicní insuficience:

Vzniká jako důsledek poruchy difúze přes a.k. membránu nebo snížení poměru ventilace a perfuze, který může vzniknout třeba venózní příměsí v a. pulmonalis. Charakterizována PaO2 menší než 55-60 torr; PaCO2 menší jak 40 torr; alveolokapilární gradient kyslíku je rozšířený (normálně PO2v alveolu 16 a arterii 10 torr). Charakterizuje se podle vzorce D = k .  . t . (p . S / x). = koeficient rozpustnosti; t=ekvilibrium průtoku krve kapilárou plicní (0,75sec); p= např.: změna oxidu uhličitého v atmosféře; x = postižení intersticia (edém plic, fibróza Goodpasteur, pneumonie…); S = změny použitelného objemu alveolů (restrikce, exsudace…). Th.: kyslíková, CPAP ( continuous positive airway, pressure) u dětí."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1209
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse