Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyučovací metody

Vyučovací metody

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje některé vyučovací metody. Nejprve text představuje historický vývoj vyučovacích metod, jejich klasifikaci, způsob volby a její kritéria. V práci jsou charakterizovány i základní informace o jednotliých metodách. Za praktickou část práce se dá považovat dotazník a jeho vyhodnocení.

Obsah

1.
Pojem – Metoda výuky
2.
Historický vývoj vyučovacích metod
3.
Nový přístup k metodám
4.
Klasifikace metod výuky
4.1
Podle činnosti učitele a žáka
4.2
Podle jiných aspektů
5.
Volba metod výuky
6.
Kritéria volby metod výuky
7.
Stručná charakteristika vybraných metod
8.
Dotazník
8.1
Vyhodnocení dotazníku
8.2
Celkové vyhodnocení dotazníku
9.
Použitá literatura

Úryvek

"Slovní metody monologické (vysvětlování):
Je to takové zprostředkování učiva, které vede k pochopení příčin, souvislostí, podstaty zkoumaného jevu. Výklad většinou sleduje podstatu jevů a událostí. Uplatňuje se zvláště při osvojování vědomostí pojmové povahy, při vyvozování zobecněných závěrů, umožňuje účinně rozvíjet myšlenkové pochody, jimiž se zpracovává obsah poznání ve vědomosti.

Přednáška: Základem poznání je živé mluvené slovo. Přednáška zprostředkovává poznatky v delším projevu, který je logicky členěný a spojený s rozborem faktů a jevů, objasňuje zároveň jejich souvislosti, příčiny a následky, aby podávala důkazy vyslovených názorů a tezí. Přednosti přednášky – v krátkém čase podává velké množství informací, prezentuje učivo v logickém sledu, cvičí studenty v naslouchání mluveným projevům a pozornosti. Může poskytovat doplňující informace, aktuální poznatky které nejsou v učebnicích. Student se učí rozumět přednášce a mluvenému slovu, zároveň učí studenty sociálnímu kontaktu učitele a studenta. Dobrá přednáška vyžaduje všestrannou pečlivou přípravu. Rovněž je nutné aby byla dobrá artikulace, přiměřené tempo řeči, hlasitost, tón a zabarvení hlasu. Učitel si musí uvědomit, že se student nemá možnost vrátit k tomu co mu v nesrozumitelné formulaci nebo v rychlém tempu učitelovy řeči uniklo. Proto je vhodné, aby přednášející při přednášce opakoval základní poznatky v několika variacích.

Vyprávění: Je to epické zprostředkování vědomostí, podávání učiva na základě určitého děje. Je vhodné zejména pro žáky mladšího věku. Výrazným znakem je dynamičnost učiva a zejména silné citové působení, rozvíjí obrazotvornost. Je nutné dobře zvážit které učivo je pro tuto metodu vhodné. Účinnost a zajímavost vyprávění je možno zvýšit tím, že učitel použije názorných pomůcek, jimiž se žáci aktivují a soustřeďují na podstatu věci.

Instruktáž: Je vysvětlování předmětu nebo jevu spojené s návodem k činnosti, či s praktickým výcvikem. Podstatou je slovní popis, doprovázený názorným předváděním, které slovní pokyny konkretizuje. Ve škole se instruktáž nejvíce uplatňuje při praktických pracích žáků v dílně, na školním pozemku atp.
Rozhovor: Charakteristickým znakem je souvislé a tematicky návazné střídání otázek a odpovědí mezi učitelem a žákem. Na rozhovoru se podílejí minimálně dva účastníci, má ryze aktivní charakter, základním předpokladem je aktivita všech účastníků.

Diskuse: Vzájemný rozhovor mezi členy skupiny, kdy jde o vyjasnění nějakého problému. Charakteristickým rysem je kolektivní řešení nějaké otázky, kde se na dosažení výsledku podílejí všichni zúčastnění. Ve výchovně vzdělávacím procesu jde spíše o besedu, kdy se žáci cvičí v polemice, mohou vyslovovat své myšlenky a obhajovat své názory, přesvědčovat o pravdivosti svým soudů a úsudků. Diskuse vyžaduje už jistou myšlenkovou vyspělost.

Metody písemných prací: Zahrnují různé projevy a činnosti žáků, které jsou zaměřeny v menší míře na osvojování nových vědomostí, ve větší míře k vytváření dovedností, na opakování a procvičování naučené látky a také na prověřování a hodnocení získaných dovedností a vědomostí. Písemné práce žáků jsou paralelou ústních projevů, umožňují fixovat a uchovávat myšlenky, formulace, výsledky úvah apod. Zároveň učitelova slova má vždy doprovázet písemné fixování nejdůležitějších pojmů, protože optický obraz slova usnadňuje učení."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12173
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse