Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyučovací metody

Vyučovací metody

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje formou výpisků a hesel vývoj historie metod, volbu metody a jednotlivé organizační formy výuky. Poté se věnuje výukovým metodám a všem jevům, s nimi souvisejícími, popisuje klasifikaci metod podle Maňáka, Calhounové a Joyce, Lernera, podle stupňující se složitosti edukačních vazeb. Ukazuje také, jakým způsobem aplikovat poznatky na výuku.

Obsah

1.
Organizační formy výuky
1.1
Individuální výuka
1.2
Hromadná a frontální výuka
1.3
Individualizovaná výuka
1.4
Projektová výuka
1.5
Diferencovaná výuka
1.6
Skupinová a kooperativní výuka
1.7
Týmová výuka
1.8
Otevřené vyučování
2.
Vyučovací (výukové) metody
2.1
Pyramida učení
2.2
Kritéria
2.3
Klasifikace výukových metod
3.
Monologické vyučovací metody
3.1
Metody slovní
3.1.1
vyprávění
3.1.2.
Vysvětlování, výklad
3.1.3.
Přednáška
3.2
Metody názorně-demonstrační
3.2.2
Práce s obrazem
3.2.2
.1 Schéma
3.2.2
.2 Ilustrace
3.2.2.3
Myšlenkové, pojmové mapy (clustring)

Úryvek

"1.2.2. Práce s obrazem
• Starý a osvědčený postup
• Znázornění reality různými prostředky za účelem zachování vjemu nebo představy
• Školní (didaktický) obraz:
1. Zobrazení jevu pro využití edukačního procesu v různých podobách, modifikacích bez ohledu na konkrétní formu
2. Názorné zpodobení učiva od nákresu na tabuli, nástěnného obrazu, učebnicová ilustrace, obraz vytvářený prostředky statické nebo dynamické projekce, počítačové grafiky
3. Realistické zobrazení skutečnosti až po transformaci symbolickou, schematickou, znakovou – nahrazuje přírodninu, zjednodušuje realitu
NÁSTĚNNÝ OBRAZ:
• zdůrazňuje rozlišovací znaky zobrazených objektů a jevů
• napomáhá odstranění sezónního principu ve výuce
• prezentuje objekty v optimálním zmenšení nebo naopak zvětšení
• zobrazuje přírodniny obtížně dostupné, vyhynulé
• zachycuje přírodniny v různém stádiu ontogeneze
• vytváří představu o životním prostředí organizmů
• Psychologické parametru obrazu (Tollingerová, 1976) charakterizují možnosti působení obrazu na žáky:
1. vyjádření obsahové náplně (míra schematizace obrazu)
2. jaké psychické funkce a učební operace u žáků evokuje, jak navozuje vnímání, vyvolává pozornost a podněcuje myšlenkové operace (stimulační síla obrazu)
3. do jaké míry obraz ukazuje to, co má vysvětlit (míra reliability obrazu)
4. jak obraz snižuje původní neuspořádanost jevu, nejasnost jeho chápání, jak zmenšuje žákovu neznalost (míra antientropického působení obrazu)
5. jak mnoho informací obraz sděluje, co vše z něj lze vyčíst (míra komprimovanosti obrazu)
• demonstrace obrazu by měla být doprovázena slovem; výkladem, komentářem, návodnými instrukcemi
• žáci by se měli učit obrazy číst, interpretovat, hodnotit, všestranně využít
• žáci by měli být vedeni vlastní obrazy tvořit a doplňovat je svými písemnými projevy
• zvýšení aktivity žáků na vnímání může být např. zadání úkolu na pozorování
• úrovně čtení obrazu (Mailaret, 1975):
1. prosté poznávání objektu a situace, studium pouhého vypočítávání a vyjmenování prvních postřehů a dojmů
2. bezprostřední věrný popis a vysvětlování obrazu, určují se důležité prvky dané situace a základní znaky zobrazeného obrazu (popisné stadium)
3. výklad a vysvětlování informací obsažených v obraze, získané informace se včleňují do systému poznatků (nejvyšší úroveň čtení obrazu)
• je třeba soustavně rozvíjet schopnost smysluplně s obrazem pracovat
• v současné době se spíše uplatňuje znakové a schematické zobrazení
• nástěnný obraz je vytlačován diapozitivy, foliemi, počítačovou grafikou
SCHÉMA
• má na jevech zobrazit a zachytit jejich podstatné, výrazné nebo specifické rysy
ILUSTRACE
• důležitá varianta didaktického obrazu v učebnicích"

Poznámka

V práci jsou citovány odborné knihy, citace nejsou provedeny kvalitně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7400
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse