Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Využití modelu úspěšnosti EFQM při stanovení cílů firmy a zlepšování

Využití modelu úspěšnosti EFQM při stanovení cílů firmy a zlepšování


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Od r. 1991 je Evropskou nadací pro management jakosti (European Foundation for Quality management - EFQM) udělována Evropská cena za jakost v kategoriích malých a středních podniků, velkých podniků, podniků v oblasti služeb.
Metodika hodnocení má charakter kvantifikovaného vícekriteriálního hodnocení úrovně řízení podniku a dosažených výsledků. Metodika je čas od času aktualizována dle rostoucích nároků na chování a řízení podniků. Kritéria pro hodnocení jsou patrná z obrázku. Každé kritérium se člení na řadu dílčích kritérií, kterým jsou přiděleny váhy důležitosti. Celkově lze získat 1000 bodů, z toho 500 bodů za „Předpoklady“ a 500 bodů za „Výsledky“. Analogicky je konstruován model Národní ceny České republiky za jakost (uděluje Sdružení Ceny ČR za jakost).

Obsah

1, Samohodnocení podniků pomocí metodiky „Modelu úspěšnosti“
2, Přínosy samohodnocení:

Úryvek

"Samohodnocení podniků pomocí metodiky „Modelu úspěšnosti“
Jde o obsáhlé, systematické a pravidelné přezkoumání podnikových aktivit a výsledků vůči modelu úspěšnosti. Týká se činnosti organizace v nejširším smyslu. Váhy jednotlivých kritérií modelu lze pro tyto účely přizpůsobit prioritám podniku.
Použití „Modelu úspěšnosti“ je doporučováno EFQM a také normami ISO řady 9000:2000 jako univerzální nástroj při samohodnocení a zlepšování ve firmě. Má se stát součástí strategického plánování podniků a projektování podnikových struktur včetně struktur řídících.
To, zda organizace permanentně uplatňuje model ve strategickém řízení, se stává novým významným kritériem pro výběr dodavatele (s vahou podstatně vyšší než existence certifikátu na systém jakosti). EFQM vyškoluje hodnotitele pro posuzování podniků dle kritérií „Modelu úspěšnosti“."

Poznámka

Práce obsahuje schéma využití modelu úspěšnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454b23ddb0350.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Vyuziti_modelu_uspesnosti.doc (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse