Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Využití neuronových sítí při optimalizaci a vyhodnocování procesu letování - bakalářská práce slovensky

Využití neuronových sítí při optimalizaci a vyhodnocování procesu letování - bakalářská práce slovensky

Kategorie: Elektrotechnika, Kybernetika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je na základě poznatků z oblastí neuronových sítí a letování účinně aplikovat neuronové sítě do procesu optimalizace a vyhodnocování letování. První část textu se zabývá problematikou umělých neuronových sítí, jejich historií, topologií či základními prvky a jako jejich neoddělitelnou součást pojímá umělou inteligenci. Následně probírá prostředky a technologii letování a ve druhé části se dostává k využití neuronových sítí při procesu letování a jeho konkrétním příkladům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Neuronové sítě a letování
2.1.
Neuronové sítě
2.1.1.
Učení neuronových sítí
2.1.2.
Výhody a nevýhody neuronových sítí
2.1.3.
Základní prvky neuronových sítí
2.1.4.
Rozdělení a topologie neuronových sítí
2.1.5.
Umělá inteligence a neuronové sítě
2.2.
Letování
2.2.1.
Pájky a letovací pasta
2.2.2.
Tavidla
2.2.3.
Technologie letování
3.
Využití neuronových sítí v procesu optimalizace letování
3.1.
Optimalizace tekutého letování
3.2.
Optimalizace letování přetavením
3.3.
Příklady využití neuronových sítí v letování
3.3.1.
Využití neuronových sítí při detekci chyb na desce plošných spojů
3.3.2.
Využití neuronových sítí při pozorování snímků a teploty desky plošných spojů
3.3.3.
Diagnostika BGA pomocí technologie X-ray
3.3.4.
Teplota desky plošných spojů, aplikace samoorganizujících map a použití bezolovnatých pájek
4.
Závěr
5.
Přílohy (fotografie)

Úryvek

"1.1.1 Učenie neurónových sietí
Procedúra, používaná na vykonanie samotného procesu učenia sa nazýva algoritmus učenia, v rámci ktorého dochádza k modifikovaniu synaptických váh siete. Zmena synaptickej váhy ponúka tradičnú metódu pre návrh neurónových sietí. Takýto prístup je najbližší teórii lineárneho adaptívneho filtra, ktorá je zavedená a úspešne aplikovaná v rozmanitých vedných odboroch. [4]
Učenie sa realizuje nad tréningovou množinou, ktorá obsahuje objekty a ich požadovanú klasifikáciu. Vstupným neurónom siete sú postupne predkladané objekty z tréningovej množiny. Odozva na tieto objekty sa prejaví vo výstupných aktivitách siete. Pokiaľ sú tieto aktivity totožné s požadovanými výstupnými aktivitami z tréningovej množiny, potom sa aktuálne váhové koeficienty neupravujú. V opačnom prípade, ak sa výstupná odozva siete na tréningový objekt nezhoduje s požadovanými výstupnými aktivitami, potom učenie obsahuje algoritmus, pomocou ktorého sa spočíta oprava váhových koeficientov tak, aby sa nesúhlas medzi odozvou a požadovanými aktivitami zmenšil. Tento jednoduchý postup sa neustále opakuje tak dlho, až sa odozvy na tréningové objekty stanú podobnými s požadovanými aktivitami. To znamená, že NS po učení, korektne interpretuje všetky tréningové objekty. [3]
Vo všeobecnosti rozdeľujeme prístupy k učeniu do dvoch veľkých skupín:
1. kontrolované učenie – supervised learning (učenie s učiteľom), ktoré sa ďalej rozdeľuje na:
• štrukturálne učenie, kde rozoznávame dve metódy učenia a to:
- autoasociačné – NS sa musia adaptovať tak, aby to čo je na vstupe bolo aj na výstupe,
- heteroasociačné – NS sa naučia rozpoznávať vstupy a zatrieďovať ich, ako im to povedal učiteľ
• temporálne učenie – je v podstate heteroasociatívne učenie, ale na vstup musí prísť za čas t > 0 sekvencia vstupov a až tejto sekvencii ako celku je priradený jeden výstup.
2. nekontrolované učenie – unsupervised learning (učenie bez učiteľa)

1.1.2 Výhody a nevýhody neurónových sietí
Neurónové siete odvodzujú svoj výpočtový výkon jednak cez masívne paralelné distribuované štruktúry, ako i cez schopnosť učiť sa, a preto majú predpoklady pre riešenie aj náročnejších úloh. Je však potrebné spomenúť, že máme pred sebou ešte dlhú cestu, kým vytvoríme počítačovú architektúru, ktorá by napodobnila ľudský mozog. [4]
Použitie neurónových sietí ponúka tieto užitočné vlastnosti a schopnosti:
1. nelinearita,
2. vstupno – výstupné mapovanie,
3. adaptivita,
4. dôkazná odpoveď,
5. kontextová informácia,
6. odolnosť voči chybám,
7. možnosť hardvérovej implementácie,
8. jednotnosť analýzy a návrhu,
9. neurobiologická analógia.

Literatúra [2] uvádza tieto výhody a nevýhody neurónových sietí:

Výhody:
• paralelné spracovanie informácií, umožňujúce pri vhodnom hardware rozdeliť výpočet na niekoľko súbežných procesorov,
• zahŕňajú v sebe možnosť adaptácie na zmenu parametrov, pokiaľ sa aplikujú aj s učiacim algoritmom,
• sú vhodné pre úlohy identifikácie, aproximácie, klasifikácie, triedenia vzorov,
• siete sú rýchle ak sa implementujú bez učiaceho algoritmu,
• umožňujú abstrahovať riadiace pravidlá iného regulátora (napr. človeka, alebo regulátora s dlhými výpočtovými časmi) a nahradiť ich,
• poskytujú redukciu rozmeru dát do menej rozmerného priestoru,
• sú univerzálnym aproximátorom, schopným aproximovať akúkoľvek spojitú funkciu s ľubovoľnou presnosťou.
Nevýhody:
• nie je vypracovaná žiadna metodika pre návrh architektúry siete a voľbu funkcií opisujúcich neurón; pri implementácii sa preto postupuje metódou pokus - omyl, čo zvyšuje časové nároky riešenia,
• nie sú vhodné pre systémy vyžadujúce presné riešenie (na to sú ale lepšie lineárne systémy, s ktorými sa NS dajú ale výborne kombinovať),
• učenie trvá zvyčajne dlho (menej pri gradientových metódach, viac pri mutácii), s výnimkou neuro - fuzzy systémov, ktoré sa učia enormne rýchlo."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, fotografie, grafy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23572
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse