Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Využití systému správy majetku ve strojírenské akciové společnosti

Využití systému správy majetku ve strojírenské akciové společnosti

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento výzkumný projekt se zaměřuje na získání přehledu o skutečné potřebě zavést grafický informační systém určený pro správu a grafickou prezentaci nemovitého a movitého majetku ve středně velkém strojírenském závodě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Plán výzkumu
3.
Výzkumné otázky
4.
Metoda výzkumu
5.
Hodnocení výzkumu
6.
Závěr

Úryvek

“ 2. Výzkumné otázky
Aby výzkum splnil požadované cíle, které jsme si vymezili a skutečně vedl k objektivnímu stanovení potřeby grafického informačního systému, musí tomu odpovídat i kvalita a dobrá struktura otázek, na které se budeme dotazovat oslovených respondentů.
Soubor otázek bude představovat činnosti, které vykonává oslovený respondent, využívající při této činnosti informací týkající se majetku, jako např. kde provozuje činnost, jaké zařízení k ní využívá, apod.

Soubor otázek:
1. Při práci s inventarizačním seznamem (svěřeného) majetku v SAPu se vám jeví orientace v daném majetku jako nedostačující?
2. Neznáte přesné umístění svého, nebo svěřeného movitého majetku, zřízení?
3. Neznáte přesnou polohu svěřeného nemovitého majetku, ploch, který využíváte?
4. Potřebujete znát rozlohu ploch využívaných, pro kontrolu interních nájmů, výčet implicitních nákladů?
5. Potřebujete mít k dispozici přesné zaměření využívaných prostor, půdorysy budov?
6. Potřebujete znát přesné ustavení výrobních zařízení a strojů?
7. Potřebujete znát přesné vedení rozvodů využívaných medií (plyn, vzduch, NN, VN, CO2, voda, kanalizace)?
8. Potřebujete mít centralizovaný systém odečtu spotřebovaných energií v jednotlivých výrobních úsecích?
9. Plánujete periodické revize, kalibrace, preventivní prohlídky, údržbu a opravy strojů a zařízení?
10. Potřebujete mít okamžitý přehled o distribuční síti v případě poruchy na této distribuční soustavě?
11. Máte dostatečné podklady při plánování stěhování strojů z důvodu změny logistického a výrobního postupu?
12. Máte nepřehledně vedenou dokumentaci strojů, zařízení a budov v digitální formě a plánujete zavedení kartotéky pro snadnější orientaci a rychlý přístup?

Tento soubor otázek bude obsahem dotazníku, který bude předložen vybraným respondentům. Otázky jsou modelovány tak, aby byla zjištěna potřeba ze strany respondentů, k zavedení již výše zmíněného systému správy majetku.

3. Metoda výzkumu
Výběr oslovených respondentů:
Jelikož oslovení respondenti budou z řad vedoucích pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobních plánech a pracují s informacemi týkajících se strojů a zařízení a využívaných ploch, byl zvolen systém dotazování, sběru informací a mapování stavu prováděných činností, formou strukturovaného dotazníku s vyšší odbornou stránkou věci, zaměřenou přímo na dané činnosti, které jsou prováděny těmito pracovníky.
Respondenti jsou z řad ředitelů divizí podniku a to jak výrobních, tak zajišťující správu a údržbu, dále vedoucí jednotlivých strategických výrobních úseků.

Metoda výzkumu:
Metoda sběru dat bude probíhat zasláním elektronického formuláře interní elektronickou poštou na emailovou adresu příslušného respondenta. Vyplněný formulář bude zaslán jako odpověď na tento email odesilateli. Při sběru dat v tomto případě není nutná anonymita osloveného respondenta.

Časový harmonogram:
- příprava výzkumu,
- příprava a analýza dat,
- interpretace, psaní závěrečné zprávy,
- výběr dodavatele systému a předložení představenstvu společnosti ke schválení"

Poznámka

Obsahuje grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse