Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj a činnost StB na území ČR v letech 1945 - 1968

Vývoj a činnost StB na území ČR v letech 1945 - 1968

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje tématu vývoje zpravodajských a bezpečnostních služeb na našem území. Zabývá se sovětskými poradci StB, tajnými sídly StB, i Zemským odborem bezpečnosti (OBZ). Zmiňuje tajná zatčení. Charakterizuje některé osoby okolo StB, popisuje vybrané konkrétní akce. Zamýšlí se nad vztahem StB a církve. Řeší problematiku kontroly obyvatelstva (odposlechy, kontroly korespondence, domovní prohlídky, konfidenty). Uvádí standardní průběh vyšetřování.

Obsah

1.
Vývoj zpravodajských a bezpečnostních služeb do února 1948
1.1.
Sbor národní bezpečnosti (SNB) a Zemský odbor bezpečnosti (ZOB)
1.2.
Obranné zpravodajství (OBZ)
1.3.
Oddělení „F“ a evidenční oddělení sekretariátu Ústředního výboru (ÚV) KSČ
2.
Sovětští poradci StB (Státní tajná bezpečnost)
3.
Tajná sídla StB (a OBZ) - tajná zatčení
4.
Lidé kolem StB (a OBZ)
5.
Akce StB
5.1.
Případ profesora Krajiny
5.2.
Mostecké aféry
5.3.
Akce Kameny
5.4.
Dopis „Velkému metaři“
5.5
„Návrat Bohumila Laušmana“
5.6.
Padělky
5.7.
Vraždy „nepohodlných“
6.
StB a církev
7.
Kontrola obyvatelstva
7.1.
Odposlechy, kontrola korespondence a domovní prohlídky
7.2.
Konfidenti
8.
Vyšetřování
9.
Závěr

Úryvek

"2) Sovětští poradci StB

Sovětští poradci jsou kapitola sama pro sebe, proto se spíše zaměřím na jejich „přínos“ StB, než na konkrétní jimi připravované procesy.
Už v létě 1948 se nám Stalin (prostřednictvím svých velvyslanců Tichonova a Chozjanova) snažil vnutit pomoc sovětských odborníků pro boj s „vnitřním nepřítelem“. Generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský však tuto nabídku odmítl, čeští komunisté za prvé nad sebou něchtěli přímý dohled Moskvy a za druhé měli vlastní představu komunistického státu, sice také totalitní, ale přece jen ne tak strašlivou jako bolševici.

Po procesu s „velezrádcem“ L. Rajkem (maď. ministrem zahraničí) v září 1949 se na naše komunistické „vůdce“ snesla nová vlna kritiky (zejména ze strany SSSR a Maďarska) za neschopnost při odhalování vnitřních nepřátel strany. Prezident K. Gottwald se podrobil nátlaku a požádal Stalina o sovětské poradce. Jako první přišli (již v říjnu) Lichačev a Makarov, kteří pomáhali vytvořit největší politický proces v ČSR (s M. Horákovou). Jejich příchod znamenal změny praktik celé čs. bezpečnosti, zvlástě špiček StB, které se zabývali většími politickými procesy. Krom toho se poracům podařilo v řadách StB zasít antisemitismus - jev v Čechách dříve nevídaný.
Poradci se zúčastňovali přípravy resp. výroby procesů od „vytipování“ podezřelých, jejich zatčení, řízení výslechů a vytváření scénářů až po samotné odsouzení. „Hra“ měla jen jediné pravidlo - aby vyšetřovaný zůstal v takovém stavu, aby se mohl před soudem svým vlastním hlasem obhajovat, resp. obvinit (viz. kapitola 8.).

Spojkou mezi poradci a českými komunistickými představiteli se stal náměstek ministra národní bezpečnosti K. Šváb (viz. kap. 4.), který si kontakty s nimi postupně monopolizoval. Na min. národní bezpečnosti (založeném v květnu 1950) působilo nově 27 sovětských poradců k nim přibyli další tři speciálně na případ Slánského - Gromov, Morozov, Černov. Poraci tvořili vnitřně organizovaný útvar - jakýsi stát ve státě. Jen v letech 1950 - 53 se jich v Československu vystřídalo na pět set. Poradci na krajských správách bezpečnosti podléhali společně se svými kolegy na ministerstvu hlavnímu poradci a jeho zástupci. Ti zase odpovídali nikoliv čs. ministrovi, ale přímo Stalinovi, případně Berijovi (veliteli sovětské bezpečnosti MGB - od roku 1954 KGB). Celkový počet poradců v bezpečnosti a rozvědce se pohyboval kolem padesáti. V letech 1950 - 1951byl hlavním poradcem Vladimír Bojarskij, pak jej vysřídal Alexej Bezčasnov. Hlavní poradce téměř vždy doprovázel ministra (národní bezpečnosti) Kopřivu ke Gottwaldovi a často k němu přicházel i bez něj.

Poradci něměli formálně žádnou moc, ale Stalinova „aura“ jim dodávala větší autoritu, než jakou měl sám Gottwald. Měli dokonce i přístup k materiálům utajovaným před samotným ministrem národní bezpečnosti a před ostatními vrcholnými představiteli strany. Nebylo tedy divu, že komunisté se příchodu „odborníků z východu“ bránili jak mohli. Sovětští poradci propagovali do vysokých míst v StB i lidi, které pro jejich charakter (spíše „necharakter) nedoporučovali ani vlastní kádry StB.

Přestože se názory pracovníků StB často rozcházeli s míněním poradců, viděli v nich zkušené odborníky, a proto se jim téměř vždy podřizovali. K tomu je ostatně také nabádal v komunistické totalitě všudypřítomný důvod - zvaný strach. Protože poradci tady byli ti mocní.
K úplnému ovládnutí našich bezpečnostních složek potřebovali poradci „vyčistit“ velitelský sbor a dosadit do něj své lidi. „Poradní činnost“ byla pro poradce de facto druhořadým úkolem. Stalin je sem vyslal samozřejmě hlavně proto, aby mohl kontrolovat situaci v malé, ale jeho satelitní zemičce. Pokoušeli se mezi členy bezpečnostních a zpravodajských služeb vzbudit vzájemnou nedůvěru a využít této nedůvěry a vzniklých konfliktů pro získávání informací o jejich spolupracovnících a zvláště pak nadřízených. Následující čistku, zaměřenou zejména proti velitelům StB, provedl hlavní poradce Bojarskij, spolu s Kopřivou, Taugissivou a dalším poradcem Smirnovem, pověřeným vedením komise, zpracovávající materiál o vedoucích činitelých bezpečnosti. Počátkem února 1951 bylo zatčeno asi třicet vedoucích představitelů bezpečnosti, dva náměstci min. vnitra (Šváb), velitel rozvědky B. Reicyn, velitel Státní bezpečnosti O. Závodský a jeho zástupce. Soud se konal v letech 1952 - 1954. Závodský, Šváb a Reicin dostali trest smrti (blíže kap. 4.). Nahradili je důvěrníci poradců. Od roku 1951 byla StB tedy pod přímou kontrolou a vedením MGB čili Sovětského svazu."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera505
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse