Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj a srovnání písem renesance, baroka a klasicismu

Vývoj a srovnání písem renesance, baroka a klasicismu

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce načrtává problematiku podob a změn písma v obdobích renesance, baroka a klasicismu. Vystihuje nejprve vznik a definiční rysy jednotlivých směrů a následně charakterizuje užívané typy písma na pozadí obecných kulturních a historických znaků doby. Odtud se obrací ke shrnutí hlavních trendů vývoje od renesance ke klasicismu a písma daných slohů v hlavních bodech porovnává. Nechybí ani obrazová příloha ilustrující uvedené poznatky.

Obsah

1.
Renesance
1.1.
Charakteristika směru
1.2.
Písmo
2.
Baroko
2.1.
Charakteristika směru
2.2.
Písmo
3.
Klasicismus
3.1.
Charakteristika směru
3.2.
Písmo
4.
Obecné rysy vývoje písma ve sledovaném období
5.
Srovnání
5.1.
Renesanční antikva
5.1.1.
Charakteristické prvky kresby
5.1.2.
Typická písma
5.2.
Barokní antikva
5.2.1.
Charakteristické rysy kresby
5.2.2.
Typická písma
5.3.
Klasicistní antikva
5.3.1.
Charakteristické prvky kresby
5.3.2.
Typická písma
6.
Obrazová příloha

Úryvek

"RENESANCE
Koncem 15. století vzniká nové období ve všech oborech lidské práce. Končí středověk a nastává renesance čili znovuzrození klasických věd a umění, boj o svobodu ducha proti nadvládě církve. Války a vzpoury proti tmářství a útisku stejně jako objevení nových zemí a vynález knihtisku otřásly středověkou společností a otevřely cestu osvícenskému humanismu, zaměřenému proti dosavadním předsudkům náboženským i světským. Výtvarná umění se vracela ke starým antickým vzorům.

Písmo
V písmařství se projevily humanistické snahy návratem ke starému latinskému písmu. S gotickým slohem zaniklo i gotické písmo, jež se udrželo jen v německých zemích. Latinka se stala výrazem nového ducha a vkusu v rukopisech i v tisku.
Stará antikva, v níž je každé písmeno samostatným, dokončeným znakem, byla písmem slavnostním, jehož úhledné psaní vyžadovalo pečlivosti písaře a zdlouhavý postup práce. Proto již v prvním tisíciletí vznikala tak zvaná kurzíva čili běžné písmo, rychlopis, kde jednotlivá písmena byla spojována a psána často v méně kratším obsahu a v listinách civilního rázu. Kromě navazování písmen se odlišovala kurzívní písma od antikvy také šikmým sklonem, který vzniká při rychlém psaní. Jsou tedy spojování písmen a jejich doprava nakloněná poloha přízračnými vlastnostmi kurzív.
Humanistická kurzíva byla zprvu samostatným písmem, odvozeným ze starší antikvy, a užívalo se jí v rychlopisu (spojované), tak i v knižním písmě (nespojované). Nejstarší renesanční kurzívy neměly však silných kapitálek ani číslic. Užívalo se zprvu jen kurzívních minusek, kdežto kapitálky a číslice byly převzety z antikvy. Pro snadný způsob psaní se staly kurzívy nejužívanějším rukopisem renesančního období a posléze základem běžného rukopisu vůbec. Záhy pronikly i do tiskáren, kde jich bývalo zprvu užíváno jako zvláštních typů pro sazbu klasických děl básnických, později pak jako druhotného vyznačovacího písma v antikvě.

BAROKO
Baroko vzniklo v 16. století v Římě a trvalo až do 18. století, i když není možné tento styl přesně vymezit. Lze říci, že baroko vzniklo na pomyslnou objednávku katolické církve – Tridentský koncil, který se konal v letech 1545 až 1563, stanovil jakýsi umělecký kánon, v jakém mělo umění promlouvat s obyčejným lidem v kombinaci s náboženskými myšlenkami prosazovanými církví. Baroko se tak svou těžkopádností odklonilo od vtipného a myšlenkového manýrismu a stalo se jakýmsi zřejmým a jednoduchým populistickým stylem, který byl otevřený všem vrstvám obyvatelstva. Tento robustní styl byl plný dynamičnosti a výraznosti. Baroko bylo přijato všemi vrstvami obyvatelstva pro svou srozumitelnost, citovou vřelost a okázalost jako protipól chladné a rozumové strohosti renesance. Původ pojmu baroko byl v portugalském slově ‚barrocco‘, kterým klenotníci označovali velké perly nepravidelných a komplikovaných tvarů."

Poznámka

Součástí práce je obrazová příloha o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23075
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse