Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj československého bankovního systému v období 1918 - 1945

Vývoj československého bankovního systému v období 1918 - 1945

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Seminární práce představuje tři hlavní období vývoje československého bankovnictví v letech 1918-1945. Každému z nich je věnována jedna kapitola. První přibližuje počáteční fáze vývoje bankovního systému ČSR po skončení první světové války, druhá charakterizuje období 1922-1938 a třetí se zabývá vývojem do konce druhé světové války. V závěru jsou uvedené informace přehledně shrnuty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky moderního bankovnictví v ČSR (období 1918-1922)
2.1.
Stav ke konci první světové války
2.2.
Změny v bankovnictví po převratu
2.3.
Akcionování a nostrifikace
2.4.
Předkrizová konjunktura
3.
Vývoj československého bankovního systému v letech 1923-1938
3.1.
Bankovnictví v době deflační krize
3.1.1
Fúze v bankovnictví ČSR
3.1.2
Vznik Národní banky Československa
3.2.
Vliv světové hospodářské krize na bankovní systém ČSR
3.3.
Rozšiřování československých bank do ciziny
4.
Československé bankovnictví během 2. světové války
4.1.
Československé bankovnictví za okupace
4.1.1
Národní banka pro Čechy a Moravu
4.2.
Situace ostatních českých bank za německého diktátu
4.2.1
Případ Živnostenské banky
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury
7.
Přílohy

Úryvek

"1 POČÁTKY MODERNÍHO BANKOVNICTVÍ V ČSR (OBDOBÍ 1918-1922)
1.1 STAV KE KONCI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
V důsledku první světové války hospodářství utrpělo značnou újmu, která se promítla i na české banky. Příjmy občanů se podstatně snížily vzhledem k tomu, že velký podíl práceschopného obyvatelstva odešel do armády, politická a ekonomická situace byla napjatá, to vše zapříčinilo růst poptávky po penězích, lidé začali vybírat svoje vklady v bankách. To vedlo k problémům likvidity části bank, které pak vypovídaly úvěry a zvyšovaly své úrokové sazby.
Zlepšení situace pomohly četné vojenské zakázky, které zajistily podstatný příliv peněz do bank, firem i domácností. V roce 1916 se na vídeňské burze obnovil obchod s cennými papíry, v důsledku čehož se zvýšil objem obchodních transakcí. To vše vyústilo ve zvyšování likvidity a ziskovosti bank, které pak mohly snižovat úrokové sazby, navyšovat bankovní rezervy, a následně také základní kapitál. V rocích 1917 a 1918 Česká průmyslová banka a Živnostenská banka tak navýšily svůj základní kapitál o 40 milionů Kč a otevřely tři nové pobočky .

1.2 ZMĚNY V BANKOVNICTVÍ PO PŘEVRATU
Rozpad Rakouska – Uherska a vznik samostatného československého státu znamenal podstatné změny v ekonomice na daném území, část těchto změn se dotkla také bankovního systému. Samotný převrat netrval nijak dlouho, avšak po něm následovalo řešení měnových problémů a dělení aktiv a pasiv uvnitř peněžních institucí působících v různých regiónech bývalého Rakouska-Uherska, což se poněkud protáhlo.
Po převratu mělo na českém území sídlo celkem 22 bank o celkovém akciovém kapitálu ve výši 529 milionů Kč, přičemž 8 z nich byly banky německé a zbylých 14 banky české (viz Tabulka 2). Kromě těchto bank zde také fungovaly četné pobočky vídeňských a dalších rakousko-uherských bank .


Tabulka 2: České a německé banky se sídlem v českých zemích k 31.12.1918


Ačkoliv je vidět, že české banky převažovaly nad bankami německými, a to jak početně tak i kapitálově, souhrn kapitálu vídeňských a německých bank byl výrazně vyšší než kapitál českých bank, což představovalo jisté nebezpečí pro samostatnost nového státu. V zájmu Československa tedy bylo co nejdříve tuto situaci změnit. Mezi první kroky v tomto směru patří vyhlášení Československa samostatným celním územím a schválení zákona o měnové reformě v únoru 1919, v důsledku kterého byla zavedena vlastní československá měna. Pár měsíců poté byl založen prozatímní cedulový ústav Bankovní úřad při ministerstvu financí pověřený vydáváním státovek, prováděním měnové politiky a určováním primární úrokové sazby, zároveň byl také zřízen Poštovní úřad šekový, jenž měl na starosti mimo jiné bezhotovostní platby šekem ."

Poznámka

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Práce obsahuje několik tabulek a fotografie tehdejších bankovek, rozsah čistého textu je cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21390
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse