Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývoj evropské integrace - výpisky z přednášek

Vývoj evropské integrace - výpisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky se zabývají průběhem evropské integrace. Autorka nejprve charakterizuje pojem integrace a uvádí formy integračních uskupení. Dále pak popisuje myšlenky o sjednocené Evropě a důvody vedoucí k formování EU. Zachycen je také vývoj EU včetně jednotlivých fází rozšiřování a uvedení nejdůležitějších dokumentů.

Obsah

1.
Integrace
2.
Formy integrace
3.
Stupně integrace
4.
Integrační tendence ve světě
5.
Myšlenka evropského sjednocení
6.
Politické podněty
7.
Evropská integrace - vývoj
8.
Společný trh s uhlím a ocelí
9.
ESUO
10.
Evropské obranné společenství
11.
Západoevropská unie
12.
Evropská společenství
13.
EURATOM
14.
Evropské hospodářské společenství
15.
Postoj Velké Británie k integraci
16.
Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)
17.
Krize evropského integračního procesu
18.
Politika prázdných křesel
19.
Slučovací smlouva 1965 – vznik ES
20.
Obnova integrace 1969
21.
První rozšíření
22.
Druhé rozšíření
23.
Formování Evropské unie
24.
Jednotný evropský akt
25.
Smlouva o Evropské unii
26.
Pilíře EU
27.
Amsterodamská smlouva 1997
28.
Páté rozšíření
29.
Kodaňská kritéria 1993
30.
Agenda 2000
31.
Smlouva z Nice 2000
32.
Lisabonská smlouva

Úryvek

"Evropská intergrace - vývoj

17.3.1948: Bruselská smlouva o založení Západní unie- 1. integrační uskupení: pouze obranné, cílem nebyla ekonomická integrace- dohoda o vzájemné pomoci při případném napadení- BENELUX, Francie, Británie- obava z možného německého militarismu a vývoje ve střední a východní Evropě (obava z šíření komunismu)
1949: vznik NATO- USA, Kanada, BENELUX, Francie, Británie, Norsko, Dánsko, Island, Portugalsko, Itálie- nejednotnost v otázce způsobu ekonomické integrace- Evropa ztrácí výsadní postavení v hospodářství, prvenství USA

Společný trh s uhlím a ocelí- 1950: Schumanův plán (autorem J. Monet, Schuman francouzský ministr zahraničí-představil plán 1.5. – odtud Den Evropy)- souhlas s plánem: Německo, BENELUX, Itálie- nesouhlas: Británie, severské státy- uhlí, ocel = strategické suroviny

ESUO
- 18.4. 1951 v Paříži podepsána smlouva o založení ESUO (Pařížská smlouva o vzniku Evropského společenství uhlí a oceli = Montánní unie), vstoupila v platnost 27.7. 1952- členové: BENELUX, Francie, Německo, Itálie- orgány a instituce v rámci ESUO (model převzala EU)a)Vysoký úřad – nadnárodní orgán, společný všem zemím, řídil společenství v zájmu všech členů, oprávněn regulovat ceny, 1. předseda Monetb) Rada Ministrů – ministři zahraničí, schvalovali rozhodnutí Vysokého úřadu (nutná jednomyslnost)c) Shromáždění – vybraní poslanci národních parlamentů, úkol: kontrola Vysokého úřadu, nemělo rozhodovací pravomoci
d) Soudní dvůr – hlídal dodržování smlouvy o ESUO, kontroloval činnost Vysokého úřadu, členských zemí, podniků v oboru uhlí a oceli - význam ESUO: ozdravení ekonomiky, zvýšení produkce uhlí a oceli, politický:zlepšení spolupráce bývalých rivalů- sídlo v Lucemburku Evropské obranné společenství- 1952 smlouva o Evropském obranném společenství (Plevenův plán, autor Monet)- vznik v době vyhrocené mezinárodní situace (válka v Koreji): NATO nepovažováno za trvalé řešení otázky bezpečnosti- nezajišťovalo setrvání členů- podepsali ministři zemí ESUO- smlouvu neratifikovala Francie (obavy z oslabení vlastního vlivu, konec korejské války)- problémy: nevyjasněná role EOS a jejího postavení vůči Západní unii

Západoevropská unie- 1954 transformace Západní unie v ZEU (konference v Paříži) - navrhla Velká Británie s cílem udržet ekonomické vazby s Evropou - rozšíření o nové členy: SRN, Itálie- cíle: a) změna orientace evropské politiky (Německo není nepřítel x rozdíl od chápání v Západní unii)b) vytvořit základnu pro ekonomickou obnovuc) vzájemná pomoc v případě agresed) podporovat evropskou integraci

Evropská společenství- během 50.let význam uhlí a oceli klesá, zájem o integraci dalších sektorů (energetika, zemědělství, doprava)- 1955 memorandum Beneluxu: návrhy pro další rozvoj- 1955 konference v Mesině: přijalo návrhy memoranda, pověřen Spaakův výbor (belgický premiér) pro dořešení sporných oblastí a dosažení konsenzu- 27.3. 1957 podepsány Římské smlouvy o zřízení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)- vstoupily v platnost k 1.1.1958- smlouvy časově neomezené x smlouva o ESUO jen na 50 let
EURATOM- jaderná energetika vzrůstající význam, považována za klíčovou hospodářskou oblast: cíl vytvořit společný trh s nukleárními materiály, společnou strategii investic, rozvoj infrastruktury, kontrola materiálu a jeho pohybu- 60.léta: klesá význam, cíle nenaplněny (pouze v otázkách bezpečnosti práce, technických norem, výzkumu)

Evropské hospodářské společenství- cíl: rozvoj hospodářské činnosti, vytvoření společného trhu, zvyšování životní úrovně, těsnější vztahy mezi státy- určeny cíle, ale ne postupy, jak jich dosáhnout- různé zájmy členů: Francie více agrární stát, preference ochranářských opatření x Německo průmyslový stát, preference uvolnění obchodu- orgány EHS: zahrnovaly národní i mezivládní prvky (Komise – sídlo Brusel, Rada, Soudní dvůr, Hospodářský a sociální výbor – poradní orgán, předkládal analýzy, podklady pro rozhodování, Shromáždění – od 1962 název Evropský parlament)
- hlasování kvalifikovanou většinou (vážené hlasy podle velikosti státu)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17483
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse