Vývoj filozofie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s vývojem filozofie ve světě i u nás, od prvotních představ po současnost. Věnuje se jednotlivým filozofickým směrům, charakterizuje jejich hlavní znaky a zabývá se významnými představiteli. Uvádí informace z jejich životů i jejich tvorby, rovněž přibližuje předmět jejich zkoumání a stěžejní názory.

Obsah

1.
Prvotní představy o světě
1.1.
Náboženské představy
1.2.
Světový názor
1.3.
Náboženství
2.
Základní cíle filozofie
3.
Etika
4.
Pythagoras
5.
Elejská škola
5.1.
Parmenidés
6.
Hérekleitos z Efesu
7.
Atomismus
8.
Athény
9.
Prótagorás
10.
Gorgiás
11.
Sokrates
12.
Platón
13.
Aristoteles
14.
Helénistická filosofie
15.
Stoicismus
16.
Epikureismus
17.
Skepticismus
18.
Středověk
18.1.
Scholastika
18.2.
Patristika
18.3.
Raná a vrcholná scholastika
19.
Islám
19.1.
Korán
20.
Filosofické směry konce Antiky a počátku středověku
20.1.
Novotomismus
20.2.
Gnóze
20.3.
Manicheismus
21.
Středověk
21.1.
Tomáš Akvinský
22.
Období renesance
22.1.
Vilém z Occamu
22.2.
Mikuláš Kusánský
22.3.
Mikuláš Koperník
22.4.
Jan Kepler
22.5.
G. Bruno
22.6.
Niccoló Machiavelli
22.7.
Bacon Francis
22.8.
Thomas Hobbes
22.9.
John Locke
22.10.
David Hume
22.11.
Georgie Berklei
22.12.
René Descartes
22.13.
Gottfried Wilhelm Leibnitz
22.14.
Benedikt Spinoza
23.
Osvícenství
23.1.
Montesquieu
23.2.
Voltér
23.3.
J. J. Rousseau
24.
Německá klasická filosofie
24.1.
Johann G. Herder
24.2.
Immanuel Kant
24.3.
W. Hegel
24.4.
Schelling
24.5.
Fichte
25.
Sociální darwinismus a utilitarismus
25.1.
Robert Maltus
25.2.
Sociální darwinismus
25.3.
Utilitarismus
25.4.
John Start Mill
26.
Marxismus
26.1.
Karl Marx
27.
Voluntarismus
27.1.
Artur Schopenhauer
27.2.
Fridrich Nietzsche
28.
Scientismus
28.1.
August Comte
28.2.
Rudolf Carnap
28.3.
Ludvík Wittgenstein
29.
Pragmatismus
30.
Existencialismus
30.1.
Sören Kierkegaard
30.2.
A. Camus
31.
Přehled vývoje české filozofie
31.1.
Tomáš Štítný
31.2.
John Viklef
31.3.
Chelčický
31.4.
Komenský
31.5.
Bernard Bolzáno
31.6.
František Palacký
31.7.
T. G. Masaryk
31.8.
Ladislav Klíma
31.9.
Jan Patočka

Úryvek

"další škola jsou Eleaté - neboli Elejská škola
- patří do předsokratovské filosofie
- filosofický směr i jeho škola vznikly někdy v šestém až pátém století před naším letopočtem
- jako první antický filosofický směr se zabýval řešením otázek naprosto obecně: (metafyzika)
- prvním autorem myšlenky neproměnlivého jsoucna byl Xenofanés z Kolofónu
- za zakladatele je považován Parmenidés – Bůh je všechno kolem a všude musí být – plné jsoucno
- bytí je a nebytí není – existuje jenom plné bytí – nikde nemůže být prázdno
- škola se vyvíjela nezávisle, pak podle Herakleita
- kladli důraz na rozlišení pravého poznání (rozumového) a poznání smyslového
- Zenón – aporie – nějaké úsudky
- paradoxy rozumu
- 4 aporie:
- aporie půlení – než vykročím a udělám krok, tak musíme udělat půlku toho kroku a když uděláme půlku toho kroku, tak musíme udělat půlku té půlky a z toho vyplývá, že vykročit nemůžeme
- Achilles a želva – on závodí s želvou a dává ji náskok když ji doběhne, tak želva popoleze a on musí popoběhnout o to co želva popolezla a ona znovu kousek popoleze – z toho vyplývá, že ji nikdy nedoběhne
- letící šíp – šíp v čase T1 je v dráze 1 a v čase T2 je v dráze T2 – v každém okamžiku zaujímá určitý prostor; to však znamená, že se nepohybuje
- závodiště - má-li běžec doběhnout na konec dráhy, musí nejdřív doběhnout do poloviny, pak do poloviny zbytku a tak dále do nekonečna; jenže konečný člověk nemůže udělat nekonečně mnoho pohybů

- ve stejné době jako Eleaté působil filozof – přídomek – TEMNÝ – byl těžce pochopitelný
= Hérekleitos z Efesu – vše plyne, 2x nevstoupíš do téže řeky, moře je nejčistší a nejšpinavější zároveň = z hlediska pitné vody – nejčistší pro ryby a nejšpinavější pro člověka
- základem jeho učení je že navazoval na Miléťané, ktr měli za základ vodu, oheň, neurčitá látka
- on ale říká, že svět je větší než ohněm rozněcujícím se a hasnoucím podle míry / nějakého zákona a nebyl stvořen žádným z bohů ani lidí a je týž pro všechny
- rozlišuje svět objektivně existující – svět pro všechny x svět jenom pro člověka = individuální
- neodděluje hmotu a pohyb
- je na počátku teorie o pohybu = dialektika = je jejím zakladatelem – pohyb je prostřednictvím změn a ty změny jsou dány bojem protikladů
- vývoj se děje prostřednictvím protikladů – výsledkem jsou skutečnosti, ktr v sobě mají protiklad a výsledkem je nová skutečnost
- zákon vzniku a zániku – slunce každý den zaniká a vzniká
- den střídá noc
- vše co se děje není nahodilé, je tu nějaký zákon a tomu se říká logos
- relativnost smyslového poznání
- relativnost hodnotových kritérií – „vepři mají víc hnoje, než čisté vody“"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje chyby ve jménech. Informace o některých filozofech jsou doplněny jejich malými podobiznami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21539
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse