Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj inflace, její základní tendence po vzniku ČR, srovnání se státy Eurozóny a V4

Vývoj inflace, její základní tendence po vzniku ČR, srovnání se státy Eurozóny a V4

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část práce se věnuje charakteristice inflace, jejím typům, příčinám, důsledkům a orgánům, kterou jsou za její vývoj zodpovědné. Ve druhé části je stručně nastíněn vývoj inflace od roku 1990. Ve třetí je její vývoj porovnáván se státy Eurozóny a Višegrádské čtyřky.

Obsah

1.
Pojem inflace
1.1.
Formy inflace
1.2.
Příčiny inflace
1.3.
Důsledky inflace
1.4.
Zodpovědné orgány
1.5.
Index spotřebitelských cen
2.
Vývoj inflace v ČR
2.1.
Porevoluční období (1990-1993)
2.2.
Léta hospodářského růstu (1994-1996)
2.3.
Krizové období (1996-1998)
2.4.
Vývoj inflace po roce 1998
3.
Eurozóna
4.
Země V4
4.1.
Polsko
4.2.
Maďarsko
4.3.
Slovensko
5.
Příloha - citace Milton Friedman Svoboda volby

Úryvek

"2.4. Vývoj inflace po roce 1998

Vývoj inflace se dostal po roce 1998 pod tvrdší dohled měnové politiky, protože ČNB si stanovila jako rámec pro tuto politiku přijmout cílování inflace. Jako indikátor pro inflaci stanovila tzv. čistou inflaci, která je vyjádřena indexem spotřebitelských cen očištěným od vlivů administrativních změn cen a změn nepřímých daní. Pro prosinec 1999 byla cílová inflace stanovena na úrovni 4,5 % plus minus 0,5 %, pro prosinec 2000 3,5 až 5 %, pro prosinec 2001 na 2 až 4 %. Pro rok 2002 až 2005 jako cílovou stanovila ČNB již celkovou inflaci, která se v tomto období měla pohybovat ročně v rozmezí 3 až 5 %.
V roce 1999 došlo k mimořádnému průlomu v dezinflačním procesu, když se míra inflace z roku 1998 ve výši 10,7 % snížila na 2,1 % v roce 1999. Hlavním důvodem bylo přibrzdění deregulace cen usměrňovaných státem a pokles cen potravin.V roce 2000 prakticky dezinflační proces pokračoval, ovšem s tím, že navázal na původní předpokládaný trend do roku 2005, který stanovil přiblížit se na dosah inflaci v Evropské unii. Tento trend znamenal zvýšit spotřebitelské ceny v ČR jen o 21 % koncem roku 2005 proti roku 2000 (v průměru ročně o 3,9 %) a přitom do konce roku 2002 všechny ceny plně deregulovat. Míra inflace se v roce 2000 se vracela do předpokládané výše pro období 2000 až 2002 (průměr 4,6 %ročně) a dosáhla 3,9 %.
Na vývoj spotřebitelských cen působil vývoj cen výrobců a tržních služeb, jejichž tempo růstu od roku 1999 je ve většině případů rychlejší. U cen průmyslových výrobců ovlivnila rychlejší cenový vývoj světová cena nakupované ropy, u cen zemědělských výrobců byl od roku 2000 vyrovnáván dřívější hluboký neudržitelný pokles cen některých produktů, znamenající pokles pod výrobní náklady.
V roce 2001 míra inflace dále narůstala. Ve srovnání s rokem 2000 byl zaznamenán její nárůst ve výši 4,7 %. Na vzestup inflace působil především nárůst vyplývající z deregulace cen nájemného, elektřiny a plynu, dopravy, pošt a telekomunikací, výrazně se zvýšily i ceny potravin.
Průměrná meziroční míra inflace v roce 2004 dosáhla 2,8 %, což je o 2,7 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2003, kdy byla míra inflace téměř nulová. Vývoj spotřebitelských cen v roce 2004 ovlivnilo zejména zvýšení DPH a spotřebních daní od ledna roku 2004 a oboustranné změny DPH u služeb a zboží od května 2004. V lednu se zvýšila sazba DPH z 5 % na 22 % zejména u veřejných telekomunikačních služeb a došlo ke zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot, lihovin a tabákových výrobků. Další úprava DPH s účinností od 1. května 2004 spočívala ve zvýšení z 5 % na 19 % u řady služeb.

3. Eurozóna

Členy Eurozóny jsou ty země, které vstoupily do třetího stadia Evropské měnové unie a přijaly Euro jako svou měnu. Jednotnou měnu zavedlo dvanáct členských států Evropské unie (EU): Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko. Zbylé země Evropské unie prozatím nezavedlo Euro jako svou měnu.
Dánsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Slovinsko a nově i Slovensko jsou členy EMS II (jednou z podmínek přijetí Eura je dvouleté setrvání v EMS II). Měnové kurzy v EMS II se smí pohybovat +/- 15 % od kurzu Eura.
V zemích Evropské unie byla průměrná míra inflace 10,6 % v letech 1971–1980 a 6,6 % v letech 1981–1990. V devadesátých letech inflace výrazně poklesla a v roce 1997 byla její průměrná výše 2,1 % a v roce 1998 jen 1,6 %.
V zemích Eurozóny se inflace udržuje na stejné úrovni, kromě roku 1999, kdy byla 1,1% se v letech 2000 – 2005 pohybovala v rozmezí 2,1 – 2,3%.
Evropská centrální banka přistoupila v poslední době již ke třem úpravám úrokových sazeb. V prosinci 2005 zvýšila základní úrokovou sazbu z 2,00% na 2,25%, v březnu 2006 z 2,25% na 2,50% a poslední v květnu- opět zvýšení o 0,25%. Hlavním důvodem navýšení úrokových sazeb v Eurozóně je boj proti pomalu, ale jistě se vzmáhající inflaci. Ta se prakticky již od samého počátku vzniku Eurozóny drží nad inflačním cílem Evropské centrální banky (2,0%). Nejvyšší míru inflace ze zemí Eurozóny vykazuje v roce 2006 Španělsko (3,9%), Lucembursko (3,7%) a Řecko (3,3%). Nejpomaleji rostou spotřebitelské ceny ve Finsku (1,2%), Rakousku (1,3%) a Nizozemsku (1,4%)."

Poznámka

Seminární práce z předmětu Základy ekonomie

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8975
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse