Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj intenzity českého zemědělství po roce1989

Vývoj intenzity českého zemědělství po roce1989

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nastiňuje problematiku hodnocení intenzity českého zemědělství. Uvádí základní rozdělení ukazatelů intenzifikace. U nejdůležitějších ukazatelů jsou porovnány hodnoty v zemědělství ČR v jednotlivých letech. Dále je zobrazena interpretace těchto ukazatelů v souvislosti s tím, jak působily a ovlivňovaly intenzitu českého zemědělství po roce 1989.

Obsah

1.
Cíl a metodický postup práce
2.
Úvod
2.1.
Intenzita zemědělské výroby
2.2.
Ukazatele intenzity zemědělské výroby
2.2.1.
Přímé ukazatele intenzity zemědělské výroby
2.2.1.1.
Příklady přímých ukazatelů
2.2.2.
Výsledné ukazatele intenzity zemědělské výroby
2.2.2.1.
Příklady výsledných ukazatelů
2.2.3.
Pomocné (doplňkové) ukazatele
2.2.3.1.
Příklady pomocných ukazatelů
3.
Vývoj intenzifikace zemědělství v ČR
3.1.
Zemědělství v ČR
3.2.
Ukazatelé intenzity Českého zemědělství
3.2.1.
HZP – Hrubá zemědělská produkce na ha zemědělské půdy
3.2.2.
Výnos plodin
3.2.3.
Pracovníci v zemědělství
3.2.4.
Půdní fond v České republice
3.2.5.
Bilance půdy
3.2.6.
Hnojiva a jejich aplikace v České republice
3.2.7.
Přípravky na ochranu rostlin
4.
Závěr

Úryvek

"V počátcích rozvoje zemědělské výroby, kdy byl k dispozici dostatek půdy vhodné k obdělávání, se zemědělská výroba uskutečňovala na základě empirických poznatků přenášených z generace na generace. Šlo pouze o obnovu přirozené úrodnosti půdy, tím i výnosu plodin a užitkovosti hospodářských zvířat. Tento způsob zvyšování obejmu zemědělské výroby využitím většího množství výrobních faktorů, zejména půdy, se nazývá extenzivní zemědělství.

S růstem počtu obyvatelstva a ubýváním půd vhodných pro zemědělské využití, vznikla potřeba dosahovat více produkce z každé jednotky plochy obdělávané půdy. Toho lze dosáhnout využíváním nových technologií, vědeckých poznatků, zvyšováním účinnosti přírodních faktorů ap. Takovýto způsob hospodaření na půdě má intenzivní charakter a jde tedy o intenzifikaci zemědělské výroby.

2.1 Intenzita zemědělské výroby

Intenzifikace je proces zvyšování produkce z jednotky plochy půdy, při využití intenzifikačních faktorů.

Intenzita zemědělské výroby vyjadřuje stupeň této intenzifikace, tj. stav mohutnosti zemědělského výrobního procesu ve vymezeném časovém úseku na jednotku výrobního faktoru, zejména půdy.

Je to statický ukazatel, vyjadřující kvantitativně míru úrovně intenzifikace zemědělské výrobě v určitém čase.

Pojem extenzifikace je v současné době dosti frekventovaný a představuje taková opatření, při kterých dochází k žádoucímu snížení objemu produkce z hlediska poptávky po zemědělských produktech.

Úroveň intenzity zemědělské výroby v jednotlivých zemích souvisí s množstvím půdy, připadající na obyvatele. S ohledem na růst světové populace a omezené zdroje zemědělsky využitelného půdního fondu je žádoucí intenzifikace zemědělství. Stupeň intenzity zemědělské výroby jednotlivých států závisí též na míře potravinové bezpečnosti, na dostupnosti požadovaného množství a struktury zemědělské produkce na světovém trhu a na relaci cen vnitřního trhu a trhu světového.

2.2 Ukazatele intenzity zemědělské výroby:

Ukazatele vyjadřující intenzitu zemědělské výroby hodnotí stupeň intenzifikace jak z hlediska vstupů (spotřeby výrobních faktorů na hektar zemědělské půdy), tak z hlediska výsledků (výstupů) výrobního procesu. Soustava ukazatelů se vztahuje k výměře zemědělské půdy a v živočišné výrobě na počty hospodářských zvířat, jakožto hlavním výrobním faktorům. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje tabulky.
Práce obsahuje pravopisné chyby.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/hospodarstvi-rust-a-potencial/zemedelstvi-v-cr?i=; http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/557.; https://notes4.czso.cz/csu/.../2102-06-za_rok_2005-komentar; http://www.regionalnirozvoj.cz/catalogue1/archiv/2003-57/comments/57/5702.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse