Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj mezinárodního obchodu v letech 1995 - 2005 z pohledu ČR

Vývoj mezinárodního obchodu v letech 1995 - 2005 z pohledu ČR

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se stručně zabývá vývojem mezinárodního obchodu (MO) v letech 1995-05 z pohledu ČR. Nejprve uvádí v grafu a tabulce data, týkající se vývoje MO v daném období na našem území i mimo něj. Poté obecně charakterizuje znaky a průběh mezinárodního obchodu, včetně důvodů, které k němu vedou. Následně popisuje protekcionismus jako obchodní model, jakým může stát chránit svá slabá odvětví. Poslední část krátce shrnuje vliv MO na domácí ekonomiku.

Obsah

1.
Vývoj mezinárodního obchodu v letech 1995 – 2005
1.1
Platební bilance
1.2
Mezinárodní obchod v letech 1995 – 2005 v ČR
1.3
Vývoj mezinárodního obchodu v letech 1995 – 2005
2.
Charakteristika mezinárodního obchodu
3.
Důvody mezinárodního obchodu
4.
Protekcionizmus
5.
Vliv mezinárodního obchodu na ekonomiku
5.1
Pozitivní
5.2
Negativní
6.
Závěr

Úryvek

„ Důvody mezinárodního obchodu
Mezi hlavní důvody MO patří odlišnosti výrobních, klimatických nebo přírodních podmínek v různých zemích. To můžeme také nazvat jako rozdíly ve výrobních možnostech. V tomto případě se tedy objevuje mezinárodní obchod. Některé státy totiž nemají dostatek určitých výrobků, výrobních surovin, proto musí dovážet ze zahraničí, například ČR dováží ze zahraničí banány a jiné topické ovoce, které se v našich podmínkách nerodí. Mohou nastat i opačné případy, kdy má stát přebytek své vlastní produkce nebo surovin, je ochoten ho prodávat do zahraničí, například Brazílie má přebytek kávy a stala významným vývozcem této suroviny.
Dalším důvodem vzniku MO jsou úspory z rozsahu. Jedná se o situaci, kdy výrobce může rozšířením objemu výroby dosáhnout vyššího zisku, protože je při stále vyšším objemu produkce schopen snižovat průměrné náklady. Malý národní trh však brání dalšímu rozšíření výroby, neboť domácí trh je nasycen a tak firma musí vyvážet do zahraničí.
Třetím faktorem, který podporuje rozvoj MO, jsou rozdílné preference spotřebitelů v různých zemích nebo můžeme říci rozdílný spotřebitelský vkus. Výrobní podmínky jsou ve všech oblastech stejné, přesto země vstupují do obchodních vztahů, protože se liší jejich spotřebitelský vkus. Obliba určitého typu zboží v jednotlivých zemích je tedy rozdílná.
Další příčinou vzniku MO je existence absolutních výhod. Absolutní výhodu země dosahuje, jestliže dokáže vyrábět dané zboží s absolutně nižšími náklady než ostatní státy, to znamená, že s daným množstvím zdrojů dokáže vyrobit absolutně větší objem produkce než zahraniční konkurenti. Pro tuto zemi je pak výhodné se na výrobu daného zboží specializovat a dodávat jej nejen na domácí trh, ale i do zahraničí.
Asi nejdůležitějším důvodem, který má vliv na vznik MO, je existence komparativních výhod. Jde o to, že země dokáže vyrobit s danými zdroji některého zboží relativně více než ostatní země. Existence přínosů z obchodu pramení z toho, že se každá země zaměřuje na činnost, ve které má nižší náklady, tím ušetří zdroje a čas, které by jinak musela věnovat na výrobu ostatního zboží.

Protekcionizmus
Protekcionizmus, jiným slovem ochranářství, je koncepcí obchodní politiky, která omezováním a regulací zahraničního obchodu chrání mladá a slabá domácí odvětví, jež by jinak nemohla prosadit své produkty proti levnější konkurenci z dovozu. Zjednodušeně můžeme říci, že protekcionizmus chrání vnitřní trh před konkurencí ze zahraničí, podporuje vlastní výrobky při prosazování na zahraničních trzích a také zachovává národní tradice určité výroby. Protekcionizmus ovlivňuje nezaměstnanost, ale má pouze krátkodobý účinek. Nyní uvedeme několik forem protekcionismu.
První formou jsou CLA. Jedná se o přirážky k ceně dováženého zboží. Clo zvyšuje cenu dovážených produktů a tím snižuje ochotu spotřebitelů toto zboží nakupovat. Zároveň umožňuje domácím výrobcům v daném odvětví, kteří vyrábějí s vyššími náklady, a proto prodávají za vyšší ceny než zahraniční výrobci, obstát v konkurenčním boji. Peníze, které se vyberou na clech navíc, znamenají příjem státního rozpočtu, odkud mohou putovat na užitečné účely. Cla tedy zvyšují cenu dováženého zboží, snižují domácí spotřebu a dovážené množství zboží a zvyšují domácí výrobu. Cla můžeme rozdělit na prohibitivní a neprohibitivní clo. Prohibitivní clo, je clo tak vysoké, že ekonomicky znemožňuje jakékoliv dovozy nebo vývozy, to znamená, že umrtvuje MO. Neprohibitivní clo je naopak mírnější a obchod nepoškozuje. Další druhy cla jsou například odvetné clo – to jsou zpravidla reakce na určitá omezení, protidumpingové clo – jejich cílem je zlikvidovat konkurenci v dovážející zemi
Další formou protekcionizmu jsou KVÓTY. Je to množstevní omezení dovážených produktů. Neplyne z nich žádný příjem pro státní rozpočet, protože kvótou není přímo zvyšována cena obchodovaného výrobku. Kvóty ochraňují domácí výrobce, kteří nemohou čelit dovozům dotovaného zboží. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo by dojít k existenčním potížím domácích firem a k hromadnému propouštění…“

Poznámka

Text se odchyluje od tématu - více je zastoupena obecná stránka, mezinárodní obchod s ČR je v ní zastoupen pouze okrajově. První stránka je bez regulérní citace převzata z http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/zahranicni-obchod/vyvoj-zahranicniho-obchodu?i=.
Obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18864
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse