Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj návštěvnosti Jihočeského kraje v letech 2000 - 2008 - projekt ze statistiky

Vývoj návštěvnosti Jihočeského kraje v letech 2000 - 2008 - projekt ze statistiky

Kategorie: Statistika, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Projekt je zaměřen na analýzu návštěvnosti Jihočeského kraje v letech 2000 až 2008. Cílem bylo za pomoci vhodných statistických metod rozebrat vývoj celkového počtu ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, včetně členění na rezidenty a nerezidenty, a zanalyzovat vývoj průměrné ceny za ubytování. Autorka v práci ověřuje, zda časové řady vykazují významnou korelaci a autokorelaci a dále vyhodnocuje závislost počtu hostů na průměrné ceně ubytování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Metodika
3.1
Analýza časových řad
3.2
Elementární charakteristiky časových řad
3.3
Trendová funkce
3.4
Autokorelace a korelace mezi časovými řadami
4.
Terminologie
5.
Vlastní statistická analýza dat
5.1
Statistická analýza vývoje (SAV) celkového počtu hostů
5.2
SAV počtu rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje
5.3
SAV počtu nerezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje
5.4
SAV počtu přenocování celkem
5.5
SAV počtu přenocování nerezidentů
5.6
SAV průměrné ceny za ubytování v Jihočeském kraji
5.7
Statistické ověření autokorelace v časové řadě průměrné ceny
5.8
Statistické ověření autokorelace v časové řadě počtu hostů
5.9
Statistické vyhodnocení závislosti počtu hostů na ceně ubytování
6.
Závěr a doporučení
7.
Literatura

Úryvek

"3.2 Elementární charakteristiky časových řad
Pro statistickou analýzu zvolených ukazatelů budou využity elementární charakteristiky pro hodnocení změn hodnot znaku Y sledovaného v časové řadě.
Elementární charakteristiky časových řad umožňují charakterizovat dynamiku vývoje časových řad. Slouží k rychlé informaci o charakteru a chování v časové řadě, neboť dávají možnost zkoumat rychlost změny hodnot sledovaného ukazatele v závislosti na čase. V rámci práce budou využity charakteristiky uvedené níže.
První absolutní diference d1i vyjadřuje absolutní změnu hodnoty znaku Y oproti předchozímu období.

Průměrný absolutní přírůstek představuje souhrnný ukazatel pro diferencovanou časovou řadu a je stanoven jako aritmetický průměr z hodnot d1i.
Druhá absolutní diference d2i udává absolutní změnu rychlosti dynamiky vývoje hodnot znaku Y, kdy kladné hodnoty této charakteristiky ukazují na zrychlení a záporné hodnoty na zpomalení změn hodnot.
První relativní diference r1i udává změnu hodnoty znaku Y oproti jeho hodnotě v předchozím období.
Řetězové indexy ki (koeficienty růstu) představují vývoj změn daného ukazatele
a udávají jiným způsobem vyjádřenou relativní změnu jako první relativní diference r1i (poskytují shodnou informaci).
Průměrná hodnota řetězového indexu (většinou v podobě průměrné relativní roční změny hodnoty znaku Y) se stanoví jako geometrický průměr jednotlivých koeficientů ki . Tuto charakteristiku má smysl počítat v případě, vykazuje-li časová řada v podstatě monotónní vývoj.
Bazické indexy zi udávají stejným způsobem vyjádřenou relativní změnu hodnot znaku jako řetězové indexy, měřenou ale v rozdílných obdobích „i“ a vztaženou vždy k úrovni výchozího bazického období „0“ (k hodnotě y0).

3.3 Trendová funkce
Časovou řadu lze chápat jako dvourozměrný statistický soubor, ve kterém jednu proměnnou představuje čas a druhou proměnnou sledovaný ukazatel. V rámci tohoto souboru lze nejen zkoumat závislost obou proměnných, ale rovněž s použitím regresní funkce odhadovat budoucí vývoj sledované časové řady. Výpočtem trendové funkce u neperiodických časových řad lze vyjádřit trend neboli složku dlouhodobého vývoje hodnot znaku.
Trendová funkce představuje zvláštní typ jednoduché regresní funkce, ve které jsou hodnoty yi sledovaného znaku Y v časové řadě vždy hodnotami závisle proměnné Y
a hodnoty ti jsou hodnotami nezávisle proměnné času T. Od trendových funkcí se především vyžaduje, aby byly z matematického hlediska jednoduché. Pod pojmem matematická jednoduchost se rozumí minimální počet členů v rovnici, minimální možná mocnina argumentu, linearita v parametrech, spojitost, minimální počet extrémů a inflexních bodů.
Nejčastější tvary trendové funkce zahrnují:"

Poznámka

Projekt do předmětu Aplikovaná statistika. Práce obsahuje množství tabulek a grafů, rozsah čistého textu je cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21480
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse