Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj zaměstnanosti, nezaměstnanosti a mezd v kraji Vysočina

Vývoj zaměstnanosti, nezaměstnanosti a mezd v kraji Vysočina

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje nezaměstnanosti a zaměstnanosti v kraji Vysočina. Poskytuje charakteristiku daného kraje a krátce vysvětluje teorii související s touto problematikou. V hlavní části pak porovnává vývoj mezd a nezaměstnanosti v letech 2001 až 2006 na daném území.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika kraje Vysočina
3.
Nezaměstnanost
4.
Míra nezaměstnanosti
5.
Členění nezaměstnanosti podle příčiny
6.
Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
7.
Dlouhodobá nezaměstnanost
8.
Přirozená míra nezaměstnanosti
9.
Důsledky nezaměstnanosti
9.1.
Mzdy
10.
Mzdový systém podniku
11.
Hodnocení práce
12.
Mzdové formy
12.1.
Statistická zjišťování
13.
Vyčerpávající zjišťování
14.
Výběrová zjišťování
14.1.
Anketa
14.2.
Metoda základního masivu
14.3.
Záměrný výběr
14.4.
Prostý náhodný výběr
15.
Časové řady
15.1.
Členění časových řad
15.2.
Specifika časových řad
15.3.
Elementární charakteristiky časových řad
15.4.
Přístupy k modelování časových řad
16.
Popis trendové křivky
16.1.
Odhad parametrů trendových funkcí
16.2.
Lineární trend
16.3.
Exponenciální trend
16.4.
Polynomický trend
17.
Mechanické vyrovnání
18.
Identifikace a popis sezónní složky
18.1.
Empirické sezónní indexy

Úryvek

"1.2 Členění nezaměstnanosti podle příčiny
Podle příčin, kterými je nezaměstnanost vyvolána se člení na frikční, strukturální a cyklickou. Frikční nezaměstnanost je způsobena přirozenými pohyby na trhu práce. Firmy v tržním hospodářství vznikají a zanikají a následkem toho je vznikání i zanikání pracovních míst. Příčinou frikční nezaměstnanosti nemusí být vždy jenom zánik pracovních míst, ale i nespokojenost pracovníků v určitém zaměstnání, ze kterého chtějí odejít. Tento typ nezaměstnanosti obvykle nemá negativní sociální důsledky. Souvisí však s tím problematika stěhování se za prací.
Strukturální nezaměstnanost je způsobena změnami ve složení ekonomiky. Každé ekonomické odvětví v historii procházelo fázemi růstu a úpadku a s tím souvisel pokles počtu pracovních míst. Typickým příkladem může být těžký průmysl, jehož útlum vyvolal v 70. a 80. letech v západní Evropě a po roce 1990 v některých oblastech ČR (severní Čechy, Ostravsko) značnou nezaměstnanost. V zemích bývalého východního bloku byl problém zejména v tom, že jedno menší město bylo často vázáno na jeden výrobní závod a jeho pád vyvolal v lokalitě nezaměstnanost značných rozměrů. Řešení pro postižené strukturální nezaměstnaností může být rekvalifikace. Ta však představuje pro nezaměstnané určitou zátěž, snadné to není zvlášť pro ty pracovníky, kteří byli v předešlém zaměstnání delší dobu a vybudovali si ke své činnosti určitý vztah. Přesto je však nutné říci, že strukturální změny které vyvolávají nezaměstnanost tohoto typu jsou v ekonomice jsou nutné a posouvají ji dopředu.
Cyklická nezaměstnanost je úzce spjata s hospodářskými cykly, zjednodušeně se dá říci, že v období konjunktury či expanze klesá, zatímco v období recese roste. Názorně to lze ukázat na situaci české ekonomiky v druhé polovině 90. let. Až do roku 1997 se držela na velmi nízkých hodnotách okolo 3 %, poté však, když došlo k ekonomické recesi, začala růst a již začátkem roku 1999 překročila hodnotu 8 %. Tento typ nezaměstnanosti se může stát zejména v kombinaci s nezaměstnaností strukturální vážným sociálním problémem, který si vyžaduje vládní zásah.

1.3 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
Dalším kritériem členění nezaměstnanosti je členění na dobrovolnou a nedobrovolnou.
O dobrovolné nezaměstnanosti mluvíme tehdy, pokud nezaměstnaný práci může najít, ale pouze za takovou mzdu, za kterou není ochoten pracovat. Délka takovéto nezaměstnanosti může být různě dlouhá, její délka závisí na tom, dokdy se nezaměstnaným podaří najít takovou práci za takovou mzdu, jaká je pro ně přijatelná jakožto i systém sociálních dávek a podpor. Čím je tento systém „štědřejší“, tím je dobrovolná nezaměstnanost vyšší, neboť lidé nejsou motivováni hledat si práci za nízkou mzdu.
Nedobrovolná nezaměstnanost je naopak taková, kdy nezaměstnaný nemůže najít práci za žádných okolností, ani za mzdu nižší než za jakou by byl ochoten pracovat. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti mohou být kromě jiného překážky bránící poklesu mezd. Mezi ně se mohou řadit odbory požadující zvyšování mezd a tím pádem firmy nemohou vzhledem k rostoucím mzdovým nákladem přijímat nové pracovníky. Nedobrovolná nezaměstnanost má pro člověka podstatně horší následky než dobrovolná nezaměstnanost. Může se tak dostat do existenčních potíží. S tímto souvisí též problematika uzákoněné minimální mzdy. Mezi ekonomy se vede věčný boj o to, zda tento předpis nevyvolá více škody než užitku. Negativní důsledky to může mít zejména pro mladé lidi, kteří by byli ochotni pracovat i za mzdu nižší než je předepsaná minimální, což však není umožněno.
Rozlišení krátkodobé a dlouhodobé nezaměstnanosti může být obtížné. Častým jevem je to, že uchazeč přijme zaměstnání jen na nezbytně krátkou dobu, aby pak dostal podporu v nezaměstnanosti. Registrovaná míra nezaměstnanosti v praxi obsahuje dobrovolnou i nedobrovolnou nezaměstnanost."

Poznámka

Práce byla vytvořena pro přijímací pohovor k doktorskému studiu na Masarykovu univerzitu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21766
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse