Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývojová psychologie: teorie a koncepce

Vývojová psychologie: teorie a koncepceKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Po vymezení vývoje a jeho činitelů a periodizaci lidského života představuje práce teoretická pojetí vývoje osobnosti.

Obsah

1.
Vývoj, činitelé vývoje
2.
Periodizace lidského věku
3.
Piaget (kognitivní vývoje)
4.
Erikson
5.
Kohlberg
6.
Piaget (morální vývoj)
7.
Spitz
8.
Mahlerová

Úryvek

"fylogeneze – vývoj lidstva jako druhu; ontogeneze – vývoj člověka od početí po smrt;
Obecné znaky vývoje: a) zákonitý proces;
b) nezvratný proces;
c) celistvý proces (psychosomatický);
d) proměna k dokonalejší úrovni;
e) není plynulý a rovnoměrný;
f) individuálně specifický;

Činitelé: 1) dědičnost; 2) prostředí;
 Environmentalistické teorie – pro vývoj psychiky rozhodující prostředí, přeceňují učení; behaviorismus – Watson;
 Nativistické teorie – vývoj určen vrozenými dispozicemi; psychoanalýza – Freud;
 Interakcionistické teorie – výsledek vzájemného působení; humanistická psychologie – Maslow;
 Individualistické teorie – zaměřují se na jedinečnost, sebeuvědomování, seberealizaci; humanistická psychologie – Rogers, Frankl;
genotyp – dědičná výbava, souhrn náhodně vybrané poloviny mateřských a otcovských dispozic;
fenotyp – konkrétní realizace genotypu v určitém prostředí;

Periodizace lidského věku
 prenatální období – početí - narození;
 kojenecké období – 1. rok života (z toho novorozenec – 1. měsíc);
 batolecí období – 1-3 roky (mladší batole 1-2 roky; starší batole 2-3 roky);
 předškolní období – 3-6 let;
 mladší školní období – 6-11 let (1. - 5. ročník ZŠ);
 raná (časná) adolescence, prepuberta, starší školní období – 11-13 let (5. - 7. ročník ZŠ);
 střední adolescence, puberta – 13-15 let (7. -9. ročník ZŠ);
 pozdní adolescence, dospívání – 15-18/21 let (střední škola-maturita);
 mladá (časná) dospělost – 20-35 let;
 střední dospělost – 35-45 let
 starší (pozdní) dospělost – 45-60 let
 rané stáří – 60-75
 pravé stáří – 75- †"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51327f08b410e.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojova_psychologie_teorie.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse