Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojový diagram, Ishikawův diagram, Pareto analýzy

Vývojový diagram, Ishikawův diagram, Pareto analýzy

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Použití nástrojů kvality (vývojový diagram, Ishikawa, Pareto analýzy) k popisu zvoleného procesu.

Obsah

1.
Pomocí vývojového diagramu popište svůj pracovní proces.
2.
a) Zvolte si v rámci své pracovní činnosti problém a pomocí Ishikawova diagramu popište jeho všechny možné příčiny (vytvořte na pracovišti pro řešení tým minimálně 3 lidí)
b) Výsledek z Ishikawova diagramu bodově v týmu ohodnoťte
c) Bodově ohodnocené příčiny zpracujte pomocí Paretovy analýzy
d) K nejvýznamnějším příčinám navrhněte nápravná opatření

Úryvek

"Pro zhodnocení Ishikawova diagramu byla použita Paretova metoda. Ta umožňuje oddělit podstatné faktory od méně podstatných. Pro oblast řízení jakosti použil poprvé tuto aplikaci J.M.Juran. Objevil a dokázal, že většina problémů s jakostí je způsobena malým počtem příčin – „životně důležitá menšina“. Tyto příčiny je nutné analýzovat do hloubky a odstranit nebo minimalizovat jejich působení. Ostatní příčiny tvoří tzv. „užitečnou většinu“. Paretovou analýzou je možno vyhledat a definovat nejpodstatnější příčiny daného problému.
Každý člen týmu měl k dispozici 5 bodů, které měl přiřadit k jím vybraným příčinám. Bylo možno použít všech 5 bodů pouze pro jednu příčinu.


1. člen týmu
Příčina (neshoda) Body
Nedostatečná příprava 2
Zanedbaná docházka 1
Nezájem rodičů o prospěch 1
Velmi přísná kriteria pro postup 1


2. člen týmu
Příčina (neshoda) Body
Nezájem o studium 2
Zanedbaná docházka 2
Nedostatečná příprava 1


3. člen týmu
Příčina (neshoda) Body
Nezájem o studium 3
Zanedbaná docházka 1
Nezájem rodičů o prospěch 1

c) Výše uvedené údaje byly zpracovány a jejich vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce. Tato souhrnná tabulka bude podkladem pro sestrojení Paretova diagramu, který vyjadřuje četnost jednotlivých druhů neshod.
Souhrnná tabulka


Neshoda Označení neshody Četnost neshody Kumulovaná četnost neshody Relativní kumulovaná četnost v %
Nezájem o studium A 5 5 33
Zanedbaná docházka B 4 9 60
Nedostatečná příprava C 3 12 80
Nezájem rodičů o prospěch D 2 14 93
Velmi přísná kriteria pro postup E 1 15 100
 - 15 - -Sestrojení Paretova diagramu
- osu x rozdělíme na stejné intervaly tak, že jejich počet odpovídá počtu druhů neshod, tj. A – E
- levou vertikální osu označíme stupnicí od 0 do 15, tj. celkový počet odhalených neshod
- na pravé vertikální ose vyznačíme stupnici relativních kumulovaných součtů od 0% do 100%
- sestrojíme sloupcový graf, kde 1 sloupec odpovídá jednomu druhu neshody. Výška sloupce odpovídá četnosti daného druhu neshody
- sestrojíme křivku kumulovaných četností v procentním vyjádření, tzv. Lorenzovu křivku. Tato křivka je spojnicí bodů, jejichž souřadnice odpovídají hodnotě pravé hranice daného intervalu a hodnotě kumulované četnosti v procentech odpovídající danému intervalu (danému druhu neshody)."

Poznámka

VŠB-TU Ostrava, Práce obsahuje obrázky a tabulky. Rozsahu čistého textu činí 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30044
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse