Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Výzkumný projekt Žáci s SPU ve třídách I.stupně ZŠ - metodologický plán bakalářské práce

Výzkumný projekt Žáci s SPU ve třídách I.stupně ZŠ - metodologický plán bakalářské práce


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje metodologický plán pro sepsání bakalářské práce. Uvádí zdůvodnění výzkumného projektu, použitou metodiku a metodiku, časový harmonogram, i seznam použité literatury k zadané práci.

Obsah

1.
Zdůvodnění výzkumného projektu
2.
Metodika
3.
Metodologie
4.
Časový harmonogram
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2. Metodika
Svůj výzkumný projekt budu zkoumat na ZŠ v Dobříši, která mi umožnila spolupráci již v minulosti. Budu se snažit od vyučujících zjistit jak se jim s dětmi s SPU pracuje, co považují za klady a co naopak za největší úskalí, co si myslí, že by jim v práci významně pomohlo, zda cítí dostatečnou podporu ze strany pedagogicko-psychologických poraden, výchovných poradců, ředitele školy, jaká je spolupráce s rodiči těchto dětí a další.

3. Metodologie
V ideálním případě bych výzkum prováděla formou rozhovorů. Z praxe ale vím, že většina vyučujících nebude z časových důvodů k zastižení, proto zvolím buď dotazník nebo kombinaci: s vyučujícími, kteří mi svůj čas věnují, provedu rozhovory a ostatní požádám o vyplnění dotazníku, ve kterém budou totožné otázky jako v rozhovoru. Na vyplnění dotazníků jim nechám čas, na kterém se vzájemně domluvíme, nejlépe 2 týdny.

4. Časový harmonogram
Přípravná fáze – červenec - září 2009
Zpracování teorie – říjen 2009
Praktická část, výzkum – listopad 2009 – březen 2010
Zpracování výsledků, dopracování bakalářské práce – duben – květen 2010"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4976d36a82925.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Bakalarska_prace_metodologie.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse