Název Goodness Staženo

Výzkumný projekt Žáci s SPU ve třídách I.stupně ZŠ - metodologický plán bakalářské práce

Tato práce obsahuje metodologický plán pro sepsání bakalářské práce. Uvádí zdůvodnění výzkumného projektu, použitou metodiku a metodiku, časový harmon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

349x

Problematika interpersonálního vnímání u příslušníků ozbrojených sborů: preselekce a odhalování klamajících účastníků řízení - bakalářská práce

Práce je zaměřena na poměrně úzce vymezenou část problematiky interpersonálního vnímání příslušníků ozbrojených sborů, a to na preselekci klamajících ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

167x

Průzkum výslovnosti u žáků 1. až 4. tříd ZŠ - bakalářská práce

Tato práce se zaměřuje na průzkum výslovnosti u žáků 1. až 4. tříd na běžné ZŠ rozpracovává metodiku a navození správné výslovnosti a korekce souhlásk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

158x

Využití informačních technologií a e-learningu ve vzdělávání dětí na 1.stupni základních škol - bakalářská práce

Cílem této práce je zjistit, zda lze používat na 1. stupni základních škol informační technologie, především internet, a zda je možné využít i jiné mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Pedagogika

61x

Klima předškolních zařízení - bakalářská práce

Práce se zaměřuje na téma klima předškolního zařízení a jeho význam pro rozvoj žáků. Nejprve na danou problematiku nahlíží z teoretického hlediska, sp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

34x

Rozvoj tvořivosti na středních školách se zaměřením na gymnázium - bakalářská práce slovensky

Práce se zabývá problematikou rozvoje tvořivosti. S uvedením odkazů na odbornou literaturu podává podrobné vysvětlení pojmu tvořivost. Věnuje se vztah... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

33x

Financování školství v České republice - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je zhodnotit financování školství v České republice, zaměřuje se především na vysoké školy. Charakterizuje vzdělávací systém Če... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Pedagogika

25x

Výzkum sociometrické struktury kolektivu učňů - bakalářská práce

Bakalářská práce mapuje pomocí sociometrického testu strukturu vztahů v kolektivu pěti učňů ze středního odborného učiliště. Teoretická část charakter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

16x

Možnosti spolupráce základní školy a mateřské školy ve společném zařízení - bakalářská práce

Bakalářská práce se věnuje přechodu žáků z mateřské školy do základní školy v rámci společného zařízení. První část pojednává o této problematice z te... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

8x

Pojmové mapy jako zpětnovazebné prostředky ve výuce na střední škole

Bakalářská práce je zaměřena na zařazení pojmových map do výuky na střední škole. Teoretická část popisuje problematiku pojmových map, jejich hodnocen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

7x
1  2  »