Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Význam a funkce obchodu

Význam a funkce obchodu


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v maximálně stručných heslech vysvětluje význam a funkce obchodu. Věnuje se taky jeho jednotlivým okruhům jeho působení.

Obsah

1.
Význam obchodu
2.
Fce obchodu
3.
Co je to obchod?
4.
Okruhy působnosti obchodu
4.1
Vnitřní obchod
4.2
Zahraniční obchod
4.3
Mezinárodní obchod

Úryvek

“Význam obchodu
• dělba práce a její postupná specializace
• naturální výrobky nahrazena zbožím s obecně uznávanou hodnotou a penězi
• s rozvojem ekonomických vazeb vzniká potřeba prostředníka ekonomických transakcí-obchod

Fce obchodu
• Přeměna dodavatelského sortimentu na sortiment odběratelský
o odpovídá potřebám a nákupním zvyklostem zákazníků
• Překonání rozdílů mezi místem výroby a místem prodeje
o zajišťuje prodej zboží na potřebném místě místo jeho dodávku na toto místo
• Překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu zboží
o zajišťuje pohotovost prodeje či dodávek a musí proto držet určitý rozsah zásob
• Zajištění množství a kvality prodávaného zboží
o volba vhodného dodavatele, vyřizování reklamací
• Iniciativní ovlivňování výroby
o sortiment, čas, místo, množství, ovlivňování poptávky
• Zajišťování racionálních zásobovacích cest
o logistika s cílem snížení nákladů a tím i prodejní ceny
• Zajišťování včasné úhrady dodavatelům"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483d465aebc61.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_a_fce.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse