Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam a funkce personálního poradenství

Význam a funkce personálního poradenství


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na význam a funkce personálního poradenství. Jak je z práce vidět, úloha pracovního a kariérního poradce je doopravdy důležitá a v mnoha cestách využívaná. Důležité je, aby nepřeceňoval svou kompetentnost, která by mohla vést k poškození spolupracovníka a ztráty důvěry. Manažer je nejen rádcem, ale i pedagogem vůči svým spolupracovníkům, očekávající od něj radu, podporu i pomoc. Profesionalitou a respektem se může vyznačovat vzájemná komunikace nadřízeného s podřízeným v jakémkoli prostředí, včetně instruktáže, koučování, poradenství, kázeňského řízení i rozvázání pracovního poměru. Ve středu pozornosti stojí náprava problémového chování nikoli kritizování jedince.
Poradce se zde stává klientovým asistentem, mentorem, koučem, podporou a motivátorem, trenérem, průvodcem (při vyřizování žádostí) či kurátorem, podle toho, v jaké konkrétní situaci se daný klient nachází a jaká je jeho zakázka. Zbývá jen zdůraznit, že ani v této fázi nepřebírá poradce za klienta odpovědnost (výjimky jsou pochopitelně možné, zvláště u nezletilých, nesvéprávných či jinak handicapovaných osob), stává se spíše jeho osobním koučem, v mnoha případech i vzorem efektivních způsobů chování a profesního rozvoje .

Obsah

1
ÚVOD ........................................................................................... 3

2
VÝZNAM A FUNKCE PERSONÁLNÍHO PORADENSTVÍ... 4
2.
1 Poradenské služby úřadů práce................................................... 4
2.
1. 1 Poradenství pro volbu povolání.............................................. 4
2.
1. 2 Poradenství při změně povolání a rekvalifikace..................... 5
2.
1. 3 Poradenství profesně-psychologické ...................................... 5

3
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO CÍLOVÉ SKUPINY........ 5
3.
1 Charakteristika cílových skupin .................................................. 5
3.
2 Osoby sociálně znevýhodněné (vyloučené).................................. 6
3.
3 Osoby psychiatricky nemocné....................................................... 6

4
SPECIFIKA PRO DALŠÍ ROZVOJ................................................ 7
5
ZÁVĚR................................................................................................ 9

6
POUŽITÉ ZDROJE............................................................................ 10

Úryvek

"Všechny okruhy psychologie práce z jednotlivých etap jejího vývoje jsou rozvíjeny a obohacovány novými poznatky ověřovanými v praxi. Původní psychotechnika se transformovala v psychologické profesní poradenství. Nabídky odborné psychologické pomoci při výběru osob na jednotlivé funkce a psychologická vyšetření pracovníků vykonávajících riziková povolání jsou jen malou částí služeb nabízených ekonomické praxi.

Významnou součástí personální práce se stává koncepce dalšího vzdělávání pracovníků, které překračuje rámec úzké odbornosti. Psychologie práce se zde uplatňuje širokou nabídkou vzdělávacích a výcvikových programů pro mistry, střední a vrcholový management, obchodní povolání a další profese s důrazem na jednání a řízení lidí.

Poradenství lze považovat za „konkrétněji zaměřenou a individualizovanou aplikaci vzdělávání a školení, která se přímo zabývá příslušným problematickým chováním zaměstnance v rámci porady s vedoucím“ . Vyžaduje konstruktivní konfrontaci chování problémového zaměstnance, nemusí ale být zbytečně nepřátelská, urážlivá nebo ponižující.

Poradenství usiluje o pochopení širších souvislostí a důvodů stojících za problematickým chováním. Je obzvláště vhodné tehdy, když potíž spočívá méně v konkrétním činu nebo přestupku a více v oblasti postojů a stylu komunikace, kde může být přítomen určitý obecný faktor zodpovědný za celou škálu specifických případů problémového chování.

Z toho důvodu se právě v seminární práci snažím nastínit význam a funkci personálního poradenství právě u osob hledajících zaměstnání, u osob sociálně znevýhodněných (vyloučených) a následně rozebírám specifiku poradenství pro další rozvoj.


2 VÝZNAM A FUNKCE PERSONÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Poradenské služby poskytují právo na včasnou a účelnou radu v různých otázkách týkajících se vzdělávání; je považováno za důležitou součást činnosti školy a školských poradenských zařízení. Na této úrovni je nazýváno poradenstvím výchovným, pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým a preventivním. Jeho hlavním posláním je podpora řešení běžných i svízelných otázek, se kterými se jednotliví klienti potýkají.

2. 1 Poradenské služby úřadů práce - úřady práce realizují státní politiku zaměstnanosti na příslušném území, jako např. prevence nezaměstnanosti, zpracovávají koncepce vývoje zaměstnanosti, provádějí zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání a poskytují fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a volby povolání. Poradenská činnost je prováděna převážně útvary poradenství, které zpravidla zahrnují:
• úsek poradenství – poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby,
• úsek poradenství pro volbu povolání – Informační poradenská střediska pro volbu povolání,
• úsek EURES – poradenství pro práci v zahraničí,
• úsek rekvalifikací – vzdělávací programy pro změnu kvalifikace, poradenská činnost pro výběr vhodného rekvalifikačního kurzu"

Poznámka

UJAK

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28875
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse