Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam, funkce a zdroje vitamínu D

Význam, funkce a zdroje vitamínu D


Kategorie: Biologie, Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce pojednává o vitamínu D, jeho zdrojích a vlivu na lidský organismus a denním doporučeném dávkování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výskyt a zdroje
3.
Funkce v organismu
4.
Projevy deficience
5.
Stabilita
6.
Denní doporučené dávky u lidí a bezpečnost

Úryvek

"Význam, funkce a zdroje vitamínu D

Pojmem vitamin D označujeme skupinu sloučenin, která je nezbytná pro minerální rovnováhu v organismu. Patří sem zejména
- vitamin D2 – ergokalciferol, který se vyskytuje v rostlinách,
- vitamin D3 – cholekalciferol, vyskytující se v živočišných tkáních, který tvoří cca 80% z celkové aktivity vitaminu D,
- analog vitaminu D2 dihydrotachysterol, kalcitriol jako forma vitaminu D3 a
- syntetické látky kalcipotriol a takalcitol pro místní aplikaci na kůži..
Díky své chemické struktuře, obsahující kruhovou strukturu cholesterolu, patří mezi steroidy.
Díky tomu, že cholekalciferol se syntetizuje v kůži působením UV světla na 7-dehydrocholesterol, nesplňuje zcela definici vitaminů. Protože však jeho tvorbu v kůži ovlivňuje řada faktorů (např. zeměpisná šířka, sezónní změny, znečištění vzduchu a také plocha osluněné kůže) a také protože v některých případech není množství vitaminu D, získaného touto cestou postačující, byl vitamin D mezi esenciální nutrienty zařazen.
Vitamin D je absorbován v horní části tenkého střeva za pomoci solí žlučových kyselin cca v polovičním množství z celkového příjmu. Zbytek se vyloučí ve stolici, částečně močí. Resorbovaný kalciferol se metabolizuje v játrech na 25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol), což je forma vitaminu D, která cirkuluje a pokud to organismus vyžaduje, je dále metabolizována v ledvinách na aktivní formy vitaminu D, hlavně na 1,25-dihydroxycholekalciferol (kalcitriol). Tvorba kalcitriolu, který působí jako hormon, je regulována aktuální potřebou vápníku v organismu. Kontrolními faktory jsou jednak hladina samotného kalcitriolu, jednak množství parathyroidního hormonu, vápníku a fosforu v krvi.
Podobně jako ostatní vitaminy rozpustné v tucích se i vitamin D ukládá v těle, hlavně v tukových tkáních a svalech. Zásoba vitaminu D stačí na 2-4 měsíce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51485dbd7d860.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Vitamin_D.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse