Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Význam psychologie v životě člověka

Význam psychologie v životě člověka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě výpisek k maturitní otázce "Význam psychologie v životě člověka". Stručně shrnuje definici psychologie, funkce psychiky, odvětví psychologie a metody psychologie.

Obsah

1.
Definice psychologie
2.
Funkce psychiky
3.
Využití psychologie v praxi
4.
Odvětví psychologie
4.1.
Speciální psychologické disciplíny
4.2.
Aplikované psychologické disciplíny
5.
Metody psychologie

Úryvek

"Definice: Co je psychologie?
-> Věda o lidském chování, zkoumá duševní jevy, jak působí na člověka a jak ho ovlivňují.
- je to věda stará – už v antice, osamostatňovat se začala v 18. století
- slovo psyché – duše, logia/e – věda, nauka
- hlavní druhy chování člověka – jednání, řeč, výraz, současně s tím se děje něco uvnitř člověka – prožívání

Funkce psychiky
1. informační – poskytuje člověku informace o tom co se děje v okolním prostředí a zároveň uvnitř jeho těla
2. regulační – umožňuje člověku řídit sebe samého (své pohyby, chování, rozhodování o problémech a řešení nastalé situace)
3. adaptační – dává člověku možnost přizpůsobit se a vyrovnat se se změněnými podmínkami (oblečení + počasí)

Využití psychologie v praxi (denním životě)
- porozumět sobě samému a i lidem se kterými žije
- zodpovědně volit životního partnera, úspěšně vychovávat děti
- umět pracovat v týmu, podřídit se i vést
- zvládnout náročné životní situace a umět řešit problémy
- relaxovat, odpočívat, regenerovat síly
- poznávat lidi a působit na ně
- umět uspořádat podmínky ve kterých žijeme a pracujeme
- osvojit si způsob učení
- naučit se účelně odpočívat a čerpat nové síly
- např.: škola – žákům pomáhá úspěšně zvládat učivo a vypořádat se studijními potížemi
- učitelům –> hledat nové postupy při výuce
zdravotnictví – porozumět nemocným a učit je zvládnout závažná onemocnění
výroba – umět uspořádat pracovní proces + umět vybírat spolupracovníky
podnikání – umět zvládnout různé druhy činností"

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55290ab03e30d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_psychologie_v_zivote_cloveka.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse