Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Význam, úkoly a třídění stomatologických protéz - maturitní otázka 1/13

Význam, úkoly a třídění stomatologických protéz - maturitní otázka 1/13


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá stomatologickými protézami. Seznamuje se základními způsoby jejich zhotovování, charakterizuje jejich hlavní úkoly a také se věnuje třídění protéz podle několika hledisek. Další vypracovanou otázku naleznete zde Plášťová korunka z plastu - maturitní otázka 2/13.

Obsah

1.
Stomatologická protetika
2.
Umělé zubní náhrady zhotovujeme 2 základními způsoby
2.1.
Podle modelu protézy
2.2.
Bez modelu protézy
3.
Úkoly stomatologických náhrad
3.1.
Funkční význam
3.2.
Profylaktický význam
3.3.
Fonační význam
3.4.
Estetický význam
4.
Třídění stomatologických protéz
4.1.
Podle způsobu uchycení v dutině ústní
4.2.
Podle přenosu žvýkacího tlaku
4.3.
Podle množství nahrazených zubních tkání

Úryvek

"Stomatologická protetika:
- obor zabývající se náhradou ztracených zubů, náhradou ztracených alveolárních výběžků, čelistí nebo i měkkých tkání obličeje
- všechny zubní náhrady se zhotovují individuálně
- pro dobrý výsledek je nutná spolupráce pacienta, zubaře a zubního technika

Umělé zubní náhrady zhotovujeme zásadně 2 základními způsoby:
1. podle modelu protézy
- nejdříve zhotovíme model (např. z vosku)
a) přímý způsob = v ústech pacienta
b) nepřímý způsob = na pracovní model
- podle něj se připraví forma a v ní se vytvoří vlastní protéza

2. bez modelu protézy
- modelace přímo z hlavního materiálu
- opět přímým nebo nepřímým způsobem

Úkoly stomatologických náhrad:
1) funkční význam:
- obnovení žvýkání (oddělení sousta předními zuby a jeho rozmělnění laterálními zuby)
- polykání a vnímání chutě
- bez vlivu na mimické svaly

2) profylaktický význam:
- předcházení chorobným změnám žvýkacího aparátu:

a) zubu = např. přetěžování zubu, zatížení zubu žvýkacím tlakem ve špatném směru – poškození závěsného aparátu, viklavost, kratší životnost a ortodontické anomálie
b) alveolární výběžek = je třeba zajistit přenos žvýkacího tlaku přes bezzubou část alveolárního výběžku – jinak rychlé atrofické změny
c) čelistní kloub a žvýkací svaly = před zhotovením náhrady je nutno přesně registrovat nebo rekonstruovat mezičelistní vztahy – jinak poruchy okluze a artikulace, změny polohy zubů nebo degenerativní změny čelistních kloubů a žvýkacích svalů

3) fonační význam:
- správná a zřetelná mluva a nerušená výslovnost

4) estetický význam:
- dobrý vzhled pacienta

Třídění stomatologických protéz:"

Poznámka

Maturitní otázka pro obor asistent zubního technika. Práce je psaná v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dde8ffca9159.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_ukoly_stomatologickych_protez_MO.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse