Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Významné prvky vodík a kyslík a jejich sloučeniny

Významné prvky vodík a kyslík a jejich sloučeniny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce představuje významné prvky vodík a kyslík, jejich vlastnosti, reakce, přípravu a použítí, v případě kyslíku pojednává i o alopických modifikacích. Dále obsahuje podrobnější informace o vodě a peroxidu vodíku.

Obsah

1.
Vodík
2.
Kyslík
3.
Voda
4.
Peroxid vodíku

Úryvek

"Vodík
VÝSKYT - Vodík je nejhojnější prvek ve vesmíru, protože má nejjednodušší stavbu. Nachází se v mezihvězdném prostoru, je složkou mlhovin i hvězd. Vodík vznikl po Velkém třesku samovolně procesem Prvotní nukleosyntézy. Na Zemi je to 9. nejčastější prvek.
IZOTOPY – Má zatím sedm izotopů, všechny nesou název podle latinských číslovek – protium, deuterium, tritium, tetranium, pentium, hexium a septium. Přirozeně se vyskytují první tři, stabilní jsou první dva. Tritium je radioaktivní (rozpadá se na lehké helium) a vyskytuje se jen stopově, nejčastěji se vyskytuje protium (99.984%), tetranium, pentium, hexium a septium jsou uměle připravené a jejich životnost je menší než miliardtina sekundy.
VLASTNOSTI A REAKCE – Za normálních podmínek se jedná o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, je lehčí než vzduch, proto se dříve používal k plnění vzducholodí a balónů, od čehož se opustilo, protože je hořlavý (hoří bleděmodrým plamenem)a ve směsi s kyslíkem silně výbušný (tvoří tzv. třaskavý plyn). Snadno se slučuje s většinou prvků kromě vzácných prvků (jeho dvouatomové molekuly reagují hlavně za zvýšené teploty, atomární vodík je mnohem reaktivnější), má redukční vlastnosti (u sloučenin s malou elektronegativitou oxidační) a sám se oxiduje. Při spojení polární vazbou s velmi elektronegativními prvky tvoří vodíkové můstky. Uchovává se v lahvi s červeným pruhem.
PŘÍPRAVA (VÝROBA) A POUŽITÍ – V laboratoři se připravuje elektrolýzou vody (vylučuje se na katodě), reakcí kovů s vodnými roztoky kyselin , rozklad iontových hydridů vodou , reakcí alkalických kovů s vodou (bouřlivá) ."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55115636612da.zip (553 kB)
Nezabalený formát:
4._Vyznamne_prvky_vodik_a_kyslik_a_jejich_slouceniny.pdf (572 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse