Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělání a výchova - postmoderna a současné hodnoty

Vzdělání a výchova - postmoderna a současné hodnoty

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve věnuje vývoji vzdělávání a vývoji práva na vzdělání, včetně faktorů, které ho ovlivňovaly a mezních událostí a epoch. Další část poté předkládá a zhodnocuje současnou situaci na poli výchovy a vzdělávání. Závěr je věnován vzdělání a výchově z hlediska postmoderny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Průřez dějinami pedagogiky
3.
Současný trend vzdělávání
4.
Vzdělávání a výchova v kontextu postmoderny

Úryvek

“2. Průřez dějinami pedagogiky

Jak už bylo zmíněno v úvodu, situace ohledně výchovy a vzdělání nebyla samozřejmě vždy taková, jak ji vnímáme nyní. Pedagogika se vyvíjela v závislosti na vývoji společnosti. Měnily se její cíle, její obsah, formy a také metody. Tento vývoj byl úzce spjat s ekonomickými, sociálně politickými i kulturními podmínkami, ve kterých probíhal.
Základy výchovy a vzdělávání v obecném slova smyslu můžeme najít už v prvobytně pospolné společnosti, kdy v zásadě jednotný charakter výchovy určoval skupinový způsob života. První diferenciace byla dána dělbou práce, kdy ženy byly připravovány především k základním domácím činnostem, muži pak na obstarávání obživy, stavební práce a boj.
Po rozpadu prvobytně pospolné společnosti se objevují sociální diferenciace, kdy se základními nástroji nadvlády stávají tělesná zdatnost a vědomosti, jež dominují v přípravě mládeže, přičemž pro ostatní obyvatelstvo se výchova omezuje na pracovní přípravu a morální ukázněnost. Od 4.tisíciletí BC se tedy poprvé setkáváme se školami, které vznikaly při chrámech a panovnických dvorech, a učily vybranou mládež z nejvyšších sociálních vrstev písmu a základům medicíny, stavebnictví a vojenství.
Mezním obdobím je antika, kde se začaly objevovat myšlenky na výchovu, ale samotná pedagogika se vyvinula později. Výchova se začala rozvíjet až s písmem a mezi metody výchovy byla řazena hra, nápodoba (vzor), práce, slovní poučení a zpěv. Období po zániku rodového zřízení dominuje v Řecku Sparta a Athény. Ve Spartě se kladl důraz na výchovu svobodných občanů, která byla státní a to pro hochy i dívky. Výchova měla vojenský charakter a její hlavní složky byly tělesná a branná výchova. V Athénách díky rozvinutějším ekonomickým a kulturním podmínkám vznikl náročnější a komplexnější model výchovy, jejíž cíl byl kolakagathia (ideál krásy a dobra), jenž měl být výsledkem syntézy rozumové, tělesné, mravní a estetické výchovy. Byl zde třístupňový systém soukromých škol určených jen hochům. Sofisté kladli velkou pozornost přírodním vědám a jejich praktické aplikaci v řemeslech, obchodu a námořních plavbách. Jejich vzdělávací systém spočíval v gramatice, rétorice, dialektice a byl později přejat scholastikou. Pythagorejci se zaměřovali na aritmetiku a matematické vzorce a zákony a Sokraté na učení o pravdě a mravní dokonalosti.
V Římě byla za cíl výchovy považována příprava zemědělce a bojovníka. Výchova probíhala jen v rodině a hlavní složkou byla výchova pracovní. Dochází k přejímání škol řeckého typu a hlavním cílem se stává výchova řečníka. Školy zestátněly, což vedlo k centrální kontrole, a hlavním cílem se stala příprava vzdělaného úřednictva k řízení impéria. Vznikají první vysoké školy z nichž se stávají významná kulturní centra.
Na přelomu starověku a středověku jsou k rozvoji výchovy a vzdělávání nepříznivé podmínky způsobené vpády barbarů, stěhováním národů a permanentními válkami. V této době velmi sílí křesťanství.
Ve středověku (5.stol.) se postupně konstituuje feudální společnost. Sociální členění společnosti na stavy se zákonitě odráží i ve výchově – je rozdíl mezi přípravou šlechty, duchovenstva a poddanými. Vznikají školy církevní a v pozdním středověku v ekonomicky nejrozvinutějších zemích jižní a západní Evropy také univerzity, které byly původně samosprávné organizace nezávislé na městech a církvi.
S příchodem renesance (14.-16.stol.) se objevují nové postoje k životu charakteristické optimismem, důvěrou v lidské síly a snahou všestranný rozvoj osobnosti a tento nový způsob života s sebou nese i novou harmonickou výchovu člověka."

Poznámka

Jedná se o seminární práci na téma Postmoderna a současné hodnoty do předmětu Filosofie výchovy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14069
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse