Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělávací programy pro seniory: Univerzity třetího věku

Vzdělávací programy pro seniory: Univerzity třetího věku

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá univerzitami třetího věku, popisuje jejich historii, současný stav a také poukazuje na jejich význam. Pro lepší názornost uvádí příklady tří univerzit třetího věku – Masarykovu univerzitu v Brně, Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Informuje o nabízených oborech studia, formě výuky a poplatcích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vzdělávání v seniorském věku
3.
Univerzity třetího věku - U3V
4.
Příklady možností studia na U3V v České republice
4.1.
U3V na Masarykově univerzitě Brně
4.2.
U3V na Univerzitě Palackého v Olomouci
4.3.
U3V na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"1. Vzdělávání v seniorském věku
Postupné stárnutí populace je charakteristickým znakem snad všech moderních průmyslových zemí na světě. Dochází ke zvyšování průměrné délky života, na druhou stranu se významně snižuje porodnost, čímž dochází ke změně poměru věkových skupin obyvatelstva ve prospěch starých občanů. (Petřková – Čornaničová, 2004, s. 7) Období stáří tvoří z časového hlediska významnou část lidského života a i přesto, že je nazýváno věkem postproduktivním, nelze to jej takto chápat doslovně. I ve zralém období pokračuje osobnostní vývoj, člověk je ovlivňován svým okolím a společností. Dnešní, velmi uspěchaná a mnohdy hektická doba, která je charakterizována překotným vědeckotechnickým pokrokem vyžaduje, aby se i senioři orientovali v nových pojmech, nových technologiích i informačních technikách. Tato orientace je nezbytně důležitá pro jejich začlenění do společnosti, pro dobrou mezigenerační komunikaci a vzájemné vztahy.
Vzdělávání coby duševní aktivita je psychology považována za mimořádně prospěšné, neboť, jak uvádí (Farková, s. 127) vhodným způsobem zaplňuje volný čas, vyvolává pocit uspokojení s výsledkem činnosti nebo ze sociálního kontaktu a vytrhuje seniora z pocitu izolace.
Vzdělávání je dnes chápáno jako proces celoživotní. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby lidé cítili potřebu vzdělávat se a zdokonalovat a také mohli a chtěli tuto svoji potřebu uspokojit v průběhu celé své životní dráhy, tedy i postproduktivním věku. Jak popisuje Říčan (1990, s. 386), mnozí geronti vyplňují volný čas po odchodu do důchodu a omezení práce právě studiem, přičemž mnohdy studují i něco docela jiného, než čím se celý život zabývali ve své profesi. Studují z čistého zájmu, pro radost z poznání i z potřeby dokázat si, že na studium ještě stačí.
Myšlenka celoživotního vzdělávání není myšlenkou moderní, základy konceptu celoživotního učení definoval již před několika stoletími J. A. Komenský ve svém díle Obecná rozprava o nápravě věcí lidských v části Pampaedia.
Vzdělávání seniorů v moderním pojetí plní podle definice terminologického a výkladového slovníku Andragogiky následující funkce:
- všeobecně vzdělávací (získávání poznatků, informací, dovedností),
- kulturně-umělecké (kultivace osobnosti prostřednictvím umění a kultury),
- poradenské (sociálně psychologické - zaměřené na uchování přiměřené kvality života v oblasti sociálních vztahů a psychického rozvoje),
- zdravotní (zaměřené na aktivity směřující k udržení relativního zdraví a předcházení a oddalování omezení, která vyplývají ze stárnutí),
- právní a jiné poradenství.

Rozvoj vzdělávání seniorů, které je součástí programu celoživotního učení, byl deklarován Lisabonskou strategií v oblasti budování znalostní a konkurenceschopné společnosti. Česká republika přistoupila k naplňování tohoto doporučení v roce 2006. Dalším významným vládním dokumentem, který navazuje a prosazuje tento typ aktivit je Národní program strategie přípravy na stárnutí pro období 2003 – 2007.
Moderní koncepce celoživotního vzdělávání a vzniku vzdělanostní společnosti je záležitostí poměrně novou. V Evropě se první koncept celoživotního učení zrodil již v sedmdesátých letech minulého století"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse