Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR

Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá historii vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR od roku 1960 až po současnost. Popisuje vstupní vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby v současnosti. Důraz je kladen nejen na teoretickou a praktickou přípravu, ale také na základní odbornou přípravu i nástupní školení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Průběh vzdělávání vězeňského personálu od roku 1960 do současnosti
3.
Vstupní vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR v současnosti
3.1.
Základní odborná příprava příslušníků VS ČR – nástupní kurz typu A
3.1.1.
Teoretická příprava nástupního kurzu typu A
3.1.2.
Praktická příprava nástupního kurzu typu A
3.2.
Základní odborná příprava pracovníků VS ČR – nástupní kurz typu B1, B2 a B3
3.3.
Nástupní školení – nástupní kurz typu I
4.
Závěr

Úryvek

"Počátky problematiky vzdělávání vězeňského personálu se překrývají se vzděláváním příslušníků ministerstva vnitra, do jehož působnosti vězeňství dříve spadalo. Nejstarší materiály, které podávají svědectví o přípravě pracovníků vězeňství se podařilo objevit v archivu Institutu vzdělávání ve Stráži pod Ralskem, tyto materiály jsou z roku 1960. Z těchto materiálů vyplývá, že v roce 1960 se pracovníci vězeňství připravovali pro práci ve vzdělávacím středisku Ministerstva vnitra v Janu pod Skalou. Z dostupných materiálů lze vyčíst, že tato škola byla organizována systémem jednotlivě specializovaných kateder. V tomto vzdělávacím středisku absolvovali vězeňští pracovníci tříměsíční základní kurz s označením NZ-nápravné zařízení.
Zkoušky se skládali z pěti předmětů:
• odborné předměty NZ
• lidově demokratické právo
• vojenské tělovýchovné předměty
• zeměpis
• marxismus – leninismus

V roce 1970, po předání kompetencí v oblasti vězeňství Ministerstvu spravedlnosti ČSSR, byla zřízena rezortní Odborná škola Sboru nápravné výchovy (později Střední odborná škola SNV), v jejímž rámci probíhaly devítitýdenní nástupní kurzy pro nové pracovníky vězeňství. Zde také bylo zahájeno maturitní studium obor vychovatelství, které bylo zpočátku organizováno formou čtyřletého internátního studia, posléze změněno na kombinované studium, ve kterém první a druhý ročník zůstal ročníkem internátním a třetí a čtvrtý ročník probíhal formou dálkového studia. Poslední tři roky existence Střední odborné školy byly první a čtvrtý ročník internátní, druhý a třetí byly dálkové.

Zásadní změna v pojetí vzdělávání pracovníků vězeňství nastala v roce 1992. V tomto roce byl přijat zákon o Vězeňské službě a justiční stráži, který s platností od roku 1993 zrušil Sbor nápravné výchovy České republiky a ustanovil jeho nástupce, a to Vězeňskou službu České republiky. V důsledku toho došlo i ke změnám v přípravě a výchově nových pracovníků vězeňství.
Nástupní kurzy byly diferenciovány podle pracovního zařazení ve vězeňství na typy:

• nástupní kurz A - pro příslušníky vězeňské stráže
• nástupní kurz B - pro příslušníky dozorce
• nástupní kurz C - pro příslušníky justiční stráže
• nástupní kurz D - pro občanské zaměstnance přicházejícími do styku s vězněnými osobami
• nástupní kurz E - pro občanské zaměstnance nepřicházejícími do styku s vězněnými osobami

Nástupní kurzy pro pracovníky vězeňské stráže byly prodlouženy na šestnáct týdnů a jejich součástí byla i čtyřtýdenní řízená praxe, která se prováděla ve vybraných věznicích. Kurz pro příslušníky justiční stráže byl osmitýdenní, pro občanské zaměstnance byl čtyřtýdenní. V roce 1992 došlo ke zřízení Institutu vzdělávání Sboru nápravné výchovy, od roku 1993 byl jeho název změněn na Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky, který je od roku 2000 v nové budově patřící Ministerstvu spravedlnosti, ve Stráži pod Ralskem jako samostatný organizační článek se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.

3 Vstupní vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR v současnosti

Základní úroveň vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky tvoří nástupní kurzy. Nově nastupující příslušníci nebo občanští zaměstnanci jsou v nástupních kurzech seznamováni se základy práva a společenských věd a základními platnými předpisy ve Vězeňské službě ČR, čímž získávají základní odborné vzdělání v této oblasti. Nástupní kurzy jsou určeny jednak pro příslušníky, a jednak pro občanské zaměstnance v přímém styku s vězni, které probíhají v Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Formou nástupního školení se vzdělávají ostatní pracovníci."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=220; http://www.ivvs.cz/?clid=92; http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=221; http://www.ivvs.cz/?clid=1; http://www.ivvs.cz/_uploaded/files/43/projekt_zop_B1.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse