Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vznik a důvod zrodu Balanced Scorecard

Vznik a důvod zrodu Balanced ScorecardKategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Práce se soustředí na kontext a souvislosti vzniku metody Balanced Scorecard.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konkurence v informačním věku
3.
Předpoklady a podmínky pro činnost podnikatelských subjektů
4.
Posuzování výkonnosti podniků tradičním finančním modelem ukazatelů
5.
Srovnání ukazatelů EVA a „výsledek hospodaření“

Úryvek

"Vznik a důvody zrodu Balanced Scorecard

Osnova přednášky
 Úvod
 Konkurence v informačním věku
 Předpoklady a podmínky pro činnost podnikatelských subjektů
 Posuzování výkonnosti podniků tradičním finančním modelem ukazatelů
 Srovnání ukazatelů EVA a „výsledek hospodaření“

Úvod
Význam pojmu Balanced Scorecard:
 Balanced: vyváženost, vyvážený
 Scorecard: v americkém chápání významu pojmu „screcard“ jde o název uplatňovaný v komentářích k sportovním událostem. (kdo vstřelil branku, kdo asistoval, kdo byl nejužitečnější hráč, kdo nejvíce chyboval atd.)
Kniha autorů Kaplana a Nortona s názvem „Balanced Scorecard“ vznikala na počátku 90. let minulého století. Podnětem byl výzkumný projekt: „Měření výkonnosti podniku budoucnosti“.
Motivem samotného projektu byla „nedůvěra“ v jednoznačné upřednostňování účetních výkazů i při pohledu na budoucnost.

Současný pohled na hodnocení výkonnosti podnikatelských subjektů je příliš orientován na finanční ukazatele, jejichž vypovídací schopnost je neoddiskutovatelná, nicméně se ukazuje jako nedostatečná z pohledu jejich využití v řídících procesech a to zejména v oblasti strategických procesů.
Finanční ukazatele jsou nepostradatelným nástrojem v hodnocení a rozborech dosažených výsledků hospodaření podnikatelských subjektů za již uplynulé období.
Jejich nekorigovaná aplikace do vývojových trendů hospodaření podnikatelských subjektů většinou nevede k úspěchu z toho důvodu, že tyto ukazatele jsou netečné na celou řadu strategických procesů, které ovlivňují podnikatelské prostředí zkoumaného podniku.

S přihlédnutím k výše popsaným omezením, která s sebou nesou finanční ukazatele, přistoupila řada ekonomů z teoretické fronty v součinnosti s řadou zkušených praktiků k hledání optimálního složení soustavy ukazatelů pro hodnocení současné ale zejména budoucí výkonnosti podnikatelských subjektů.
Existuje řada modelů, které se snaží o komplexní přístup k řízení a hodnocení výkonnosti podniků. Jedním z nejrozšířenějších systému je tzv. Balanced Scorecard autorů Roberta Kaplana a Davida Nortona."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517510144b980.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_a_duvod_zrodu_Balanced_Scorecard.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse