Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vznik a vývoj filosofie

Vznik a vývoj filosofie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Klobouky u Brna

Charakteristika: Přehledné výpisky z hodin nejprve charakterizují filosofii a obsah jejích disciplín. Poté přibližují kontext vzniku filosofie a popisují její rané východní podoby. Druhá polovina textu pak přibližuje učení i život myslitelů prvního období řecké filosofie.

Obsah

1.
Charakteristika filosofie, filosofické disciplíny
2.
Období mýtů
3.
Východní filosofie, hinduismus, buddhismus
4.
První období řecké filosofie
4.1.
Milétská škola
4.2.
Pythágorejci
4.3.
Elejská škola
4.4.
Jónská škola
4.5.
Mladší fyzikové
4.6.
Démokritos

Úryvek

"FILOSOFIE

- Vznik v Řecku v 6. stol. BC (poprvé použit termín filosofie), konkrétně na ostrovech v Malé Asii. První pokusy o vysvětlení světa už 4,5 tis. let BC (Egypt, Čína, Mezopotámie)-odpovídají náboženství
- název od philein (milovat, mít rád) a sophiá (moudrost) → láska k moudrosti
- žádná jednotná definice. Svět ztrácí samozřejmost a najednou se objeví otázky, chaos (např. smrt blízké osoby → začneme se ptát). Otázky týkající se světa kolem, našeho života. Začíná se otázkou a končí odpovědí a otázkou na vyšší úrovni. Filosofie řeší svět a člověka a jeho místo v něm, hlavní otázka je povaha světa.
- filosofie se dělí na disciplíny:
1. ontologie: on (jsoucno, bytí) + logos (věda) → nauka o bytí, co to je bytí, podstata, konečno, prostor, vývoj, kvalita, existence, pohyb, prostor,…
2. gnozeologie: gnósis (poznání) + logos (věda) → nauka o poznání, někdy název noetika. Zabývá se podstatou, zdroji, výsledky našeho poznání. Poznat můžeme buď rozumem, nebo zkušeností. Někdy se pod ni zařazuje hermeneutika (teorie interpretace, porozumění textu).
3. filosofická antropologie: centrum pozornosti je člověk jako zvláštní jsoucno → ptají se na jeho povahu v celku, je to bytost přírodní, sociální a duchovní. Zkoumají vztah duše a těla, svobodu člověka,…
4. etika: éthos (zvyk, obyčej) → teorie mravnosti. Pojmy jako dobro, zlo, mravní odpovědnost, jak být šťastný, najít smysl života.
5. poietika: nauka o lidské tvořivosti
6. logika: nauka o myšlení, formování správného myšlení, usuzování
7. estetika: základní pojem je krása, opakem je ošklivost → snaží se hodnotit svět z hlediska krásy a ošklivosti

- filosofie představuje něco zcela nového, předtím nic takového nebylo. Dříve vše prostřednictvím náboženství → tradování z generace na generaci → mýty.
- z řeckého mýthos (vyprávění). Obrazné vyjádření toho, z čeho a jak vznikl svět. Formou báje, vyprávění. Řešili, kde se vzal člověk, vznik světa, jaký řád byl nastolen z chaosu. Mýty se nezkoumaly, otázka Proč? byla zbytečná. Člověk ho prostě vzal za pravdu, věřil všemu, nic neprověřoval. Pak ale někdo přišel s novým mýtem →člověk nevěděl, čemu má věřit, začíná pochybovat.
- lidé začínají chápat, že svět nejde vnímat jako vysvětlený → jsou problémy, otázky, chtějí svět zkoumat, každý musí přemýšlet (předtím vysvětlení přebírali automaticky, teď začínají hledat a zkoumat sami). Řecko od 6. stol. BC rozvoj samostatného myšlení, hledají pravou skutečnost, která není na povrchu (jako mýtus). Hledají pod povrchem, z mýtu se stává filosofie.
- odlišnost filosofie řecké a filosofie východní (stará Čína, Indie) → mudrc ví o společné podstatě člověka a přírody – žijí společně, člověk je její součástí. Další rysy východní filosofie: smysl pro harmonii, odmítají extrém; úcta k celku (uvědomí si i části); nic není nepodstatné; východní mudrc jedná a mlčí (mlčení není projev rezignace – není třeba nic víc říct – stačí třeba pohled); otázka boha není důležitá, zaměřeno na život člověka (jak dojít stavu klidu – meditace, rozjímání, modlitba očišťují duši); vychází z praxe, ne teorie"

Poznámka

Jména myslitelů jsou značena barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24242
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse