Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vznik a vývoj marketingu

Vznik a vývoj marketingu


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přehledně, v heslech, shrnuje základní poznatky o marketingových teoriích, podnikatelských koncepcích, funkci marketingu, marketingovém prostředí a jeho analýze.

Obsah

1.
Definice
2.
Marketingové teorie
2.1
Americká marketingová škola
2.2
Japonská marketingová teorie
2.3
Evropská marketingová škola
3.
Podnikatelské koncepce
3.1
Výrobní
3.2
Výrobková
3.3
Prodejní
3.4
Marketingová
3.5
Sociální
4.
Marketingové prostředí a jeho analýza
4.1
Vnitřní vlivy
4.2
Vnější vlivy
4.3
Vnitřní vlivy marketingu
5.
Funkce
5.1
Funkce komunikativní a informační
5.2
Funkce koordinační
5.3
Funkce analytická
6.
Mikroprostředí
6.1
Konkurence
6.2
Partnerské firmy
6.3
Zákazníci
6.4
Veřejnost
7.
Makroprostředí

Úryvek

“PODNIKATELSKÉ KONCEPCE

Výrobní - 20.léta 20. století – podnik předpokládá , že kupující dává přednost hlavně nízkým cenám, zdůrazňuje technický rozvoj s vysokou produktivitou práce

Výrobková - 30. léta 20. století. Podnik předpokládá, že kupující dává přednost kvalitnějšímu výrobku i při vyšší cenně (luxusní zboží). Soustřeďuje se na technickou výrobu a inovaci, ale méně na přání zákazníka

Prodejní – předpoklad, že k žádoucímu objemu prodeje musí ve značném rozsahu provádět propagaci, která přesvědčí zákazníka k nákupu

Marketingová – pol.50.let 20.stol. v USA, předpoklad, že z podrobného poznání potřeb a přání kupující, nemůže obstát konkurenci. Podle průzkumu potřeb se odvíjí celý výrobní program, formy prodeje a služby spojené s prodejem

Sociální – předpoklad, že jméno podniku a jeho popularita zvýší zájem o výrobky zejména ochranou životního prostředí, neorientuje se na všechna přání zákazníků, ale uspokojují jen ty potřeby, které nejsou v rozporu s veřejným zájmem

MARKETINGOVÉ PROESTŘEDÍ A JEHO ANALÝZA
Podnik je při své činnosti a ovlivněn prostředím. Vlivy dělíme:
Vnitřní vlivy – organizace a řízení, vybavenost, finanční situace, vnitřní konkurence, technický rozvoj, lidské zdroje, umístění, image podniku, můžeme je ovlivnit
Vnější vlivy rozdělujeme na mikroprostředí (partneři, zákazníci, konkurence, veřejnost) a makroprostředí (vlivy ekonomické, demokratické, přírodní, technologické, politické, kulturní, …)
Vnitřní vlivy marketingu – při zpracování marketingových plánů a provádění marketingových činností hraje hlavní roli v podniku oddělení marketingu, toto oddělení musí splňovat tři funkce:

1. funkce komunikativní a informační – informuje zákazníky prostřednictvím nástrojů propagace (reklama, publicita, osobní prodej, podpora prodeje) o výrobku a jeho službách. Vypracovává prognózu o budoucí poptávce po výrobku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47fb9c1df3b94.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_vznik.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse