Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vznik keynesiánské makroekonomie

Vznik keynesiánské makroekonomie

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje jednotlivé makroekonomické teorie, přístupné během 20. a 30. let tohoto století. Poté se věnuje obecné charakteristice Keynesova díla a popisuje jeho teorie. V závěru vyvozuje závěry, které z těchto teorií plynou pro hospodářskou politiku státu.

Obsah

1.
Hlavní teoretické koncepce 20. a 30. let směřující k vytvoření soudobé makroekonomické teorie
1.1
Švédská (stockholmská) škola
1.2
Makroekonomická teorie M. Kaleckého
1.3
Makroekonomie D.H.Robertsona
2.
Obecná charakteristika Keynesova díla
3.
Hlavní myšlenky Obecné teorie
3.1
Teorie efektivní poptávky
3.2
Mezní efektivnost kapitálu
3.3
Investiční multiplikátor
3.4
Teorie úroku na bázi preference likvidity
4.
Závěry Keynesovy Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz pro hospodářskou politiku státu

Úryvek

“Investiční multiplikátor

Kahn-Keynesův multiplikátor se soustřeďuje na výklad důchodotvorných efektů. Jeho základem je vztah investic a vytvářeného národního důchodu, který je při daném sklonu ke spotřebě a k úsporám daný výší těchto investic a výší výdajů na spotřebu vytvořených na základě těchto investic. Tyto dodatečné výdaje na spotřebu jsou sumou řady důchodů vyplácených při výrobě příslušných investičních statků a dále pak požadovaných spotřebních statků a služeb zmenšených o odpovídající úspory. Zkoumání důchodotvorného efektu investic je důležité zejména při úvahách o veřejných pracích financovaných ze státního rozpočtu či úvahách o deficitním financování. Dodatečná investice by neměla mít kapacitotvorný efekt, předpokladem byla existence nevyužitých ekonomických zdrojů a nezaměstnanosti.
Růst důchodu vyplývá jako kumulativní multiplikační efekt sklonu ke spotřebě. Multiplikační proces se zastaví v okamžiku, když přírůstky výdajů na spotřeby budou tak malé, že si již nebudou vyžadovat další rozšiřování výroby.
Keynesův přístup ke koncepci multiplikátoru byl ve značné míře krátkodobý a statický, jeho hlavní slabinou je abstrahování od kapacitotvorných efektů investic.

Teorie úroku na bázi preference likvidity

Keynes odmítl neoklasické pojetí úrokové míry jako alternativní ceny současné spotřeby i bezprostřední vazbu úroků a mezního produktu kapitálu. tím popřel i úlohu úrokové míry jako nástroje automatického vyrovnávání úspor a investic. Chápal úrokovou míru jako čistě peněžní jev spojený s preferencí likvidity.
Keynesova koncepce likvidity je založena na rozpracování motivace držby peněžní hotovosti, zdůraznil funkci peněz jako uchovatele hodnot a důsledky tezaurace peněz pro vývoj kapitalistické tržní ekonomiky. Preference likvidity je u něho spojena se čtyřmi motivy:
1) Motiv důchodový – domácnosti dostávají své příjmy v jiných obdobích, než v jakých je musí v souvislosti s uspokojováním svých potřeb vydávat.
2) Motiv podnikání – obdobné souvislosti jako u důchodového motivu, ale pro podnikatele. Společně se tyto motivy označují jako motiv transakční
3) Motiv opatrnostní – hospodářské subjekty vytvářejí určitou peněžní zásobu pro překonání situací spojených s neočekávanými výdaji, případně váznutím příjmů.Výše peněžních zůstatků vytvářených na základě transakčního a opatrnostního motivu je úměrná velikosti národního důchodu, nezávisí však na úrokové míře.
4) Spekulační motiv preference likvidity – závisí na úrokové míře. Subjekty si vytvářejí peněžní zásobu v souvislosti s tím, jaký očekávají vývoj na trhu cenných papírů. Očekávají-li kapitálové ztráty, které by převažovaly nad výtěžky z úroku, budou dávat přednost držbě peněz. V Keynesově pojetí se tato volba omezuje pouze na obligace. Jiné typy cenných papírů v úvahu nebral.
Poptávka po penězích je složena z poptávky transakční, která je přímo úměrná vývoji národního důchodu a spekulační poptávky po penězích, která je funkcí úrokové míry. Výsledkem Keynesových úvah byla představa, že je úroková míra funkcí preference likvidity a množství peněz v oběhu. Zatímco nelze motivy preference ovlivňovat, je možné na úrokovou míru působit prostřednictvím množství peněz v oběhu. Již Keynes si však uvědomoval, že má snižování úrokové míry zvyšováním nabídky peněz svoje hranice. Je-li úroková míra příliš nízká, bude většina hospodářských subjektů očekávat její růst. Díky tomu poroste spekulační poptávka po penězích případně až do nekonečna a další pokles úrokové míry nebude možné prosadit ani vháněním dalších peněz do oběhu, jako tzv. past likvidity."

Poznámka

Vypracováno do dějin ekonomických teorií.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera800
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse