Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzor nájemní smlouvy pokoje v domě

Vzor nájemní smlouvy pokoje v domě

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vzor nájemní smlouvy, tykající se pronájmu jednoho pokoje v domě. Vzor je platný pro rok 2007.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Předmět a účel nájmu
3.Doba nájmu
4.
Nájemné
5.
Služby
6.
Další ujednání
7.
Závěrečná ustanovení

Úryvek

"I.
Předmět a účel nájmu

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že disponuje, mimo jiné následující nemovitostí: budova na adrese …………………………………., vlastnické právo k předmětné nemovitosti je zapsáno na LV č. ………. pro k.ú. ……… u Katastrálního úřadu ………………..

1.2 Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do nájmu a nájemce si od pronajímatele najímá 1x pokoj v budově uvedené v článku 1.1 ( dále jen „předmět nájmu“ ). Po předchozí dohodě stran je nájemce oprávněn v přiměřeném rozsahu užívat zahradu a to po celou dobu platnosti této smlouvy.

1.3 Nájemce bude předmět nájmu užívat jako obytnou místnost určenou k trvalému bydlení. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn měnit smluvený účel nájmu.

II.
Doba nájmu

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 17. 3. 2006 (dále jen „den zahájení“) do 17. 3. 2007. Po uplynutí této doby se doba nájmu automaticky prodlužuje na dobu dalšího jednoho roku, pokud nájemce nebo pronajímatel neoznámí písemně druhé straně alespoň 2 měsíce před 17. 3. 2007 svůj úmysl nájemní vztah ukončit k tomuto datu. V takovém případě nájem skončí k 17. 3. 2007. Před 17. 3. 2007 mohou strany smlouvu ukončit výpovědí i bez uvedení důvodů, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou sjednanou v souladu s ust. § 678 občanského zákoníku.

2.2 Smluvní strany se dohodli, že pokud bude nájemce povinen se z obytné místnosti vystěhovat, nemusí mu pronajímatel poskytnout ani náhradní ubytování ani mu zajistit přístřeší."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8513
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse