Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztah mezi dětmi a rodiči - rodinné právo

Vztah mezi dětmi a rodiči - rodinné právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje vztahy rodičů a a dětí z pohledu práva. Vyjmenovává, jaká jsou pravidla pro výchovu, zastupování dítěte, správu jeho záležitostí, určení jména, nebo příjmení. Věnuje se právům a povinnostem dítěte k rodičům a rodině obecně.

Obsah

1.
Obecná charakteristika vztahů rodičů a dětí
2.
Výchova
3.
Zastupování dítěte
4.
Správa záležitostí dítěte
5.
Určení jména a příjmení dítěte
6.
Další práva a povinnosti rodičů a dětí
7.
Styk rodičů s dítětem
8.
Práva a povinnosti dítěte k rodině a rodičům
9.
Závěr

Úryvek

"Stejně tak ukládá i plnění některých povinností nezletilým dětem a zároveň chrání jejich práva. V této souvislosti je však třeba se zmínit o jisté „nerovnosti“ ve vztahu rodičů a dětí. Značný právní význam má skutečnost, jde-li o dítě nezletilé, či zletilé. Nezletilé dítě je subjektem, jehož schopnosti k uplatnění práv zaručených mu právním řádem se postupně a dlouho vyvíjejí. Svým způsobem je dlouho bytostí bezbrannou, životně závislou na chování svého okolí. Nezletilé dítě nemá způsobilost k právním úkonům a nemůže se tudíž ani samo domáhat ochrany v případě porušení svých práv, protože prakticky ve všech rodinněprávních věcech nemá nezletilec ani procesněprávní způsobilost. Vzhledem k tomuto značně speci-fickému postavení nezletilého v rodinněprávních vztazích stanoví jak nový zákon o rodině, tak i další právnípředpisy řadu prostředků právní ochrany nezletilce. Státní orgány poskytují nezletilému dítěti právní ochranu vždy, je-li pro to zákonný důvod. V rodinných a též některých občanskoprávních věcech vys-tupuje nezletilé dítě se svými právními nároky jako subjekt, jemuž je poskytována právní ochrana třeba i proti jeho vlastní vůli, resp. proti vůli jeho zákonných zástupců, jsou-li pro to objektivní a zákonné důvody. Právní normy upravující vztahy rodičů a dětí jsou ve své většině normami kogentními, dispozice právem je zde poměrně omezena především tím, že podléhá často schválení státního orgánu (např. § 26 ZR, § 28 ObčZ). Ve věcech výchovy a výživy nezletilců lze zahájit řízení i bez návrhu ( § 28, 50 ZR, § 81 OSŘ). Právním zájmům nezletilých dětí je tedy zajištěna důsledná ochrana, což vyplývá ze společenské důležitosti rodinných vztahů a funkcí. V celém výchovném procesu hraje rodina svou zvláštní roli. Výchova v rodině probíhá v rámci ostatního společenského procesu, jenž je sice soustavný, ale proměnlivý, pokud jde o prostředky, jimiž je zajišťován. Rodina vytváří svým způsobem stabilní výchovné prostředí, jež zprostředkuje dítěti základní poznatky nejpřirozenějším způsobem. Z těchto i jiných důvodů zákon o rodině staví rodinnou výchovu na přední místo a úlohu rodičů ve výchově dětí považuje ze rozhodující ( § 32 ZR). Z toho ovšem na druhé straně vyplývá i společenská odpovědnost rodičů za všestranný vývoj dětí. Protože o výchovu dětí pečuje více osob a institucí, je nezbytné, aby jak ze strany rodičů, tak i ze strany státních orgánů a jiných organizací probíhala jednotně a ve vzájemném souladu. Z právního vztahu mezi rodičem a dítětem jsou odstraněny nadbytečné mocenské prvky, jeho obsahem jsou vzájemná práva a po-vinnosti, upravené a přiznávané především pod zorným úhlem zájmu dítěte jakožto hlediska jednoznačně převažujícího. Je vyloučena jakákoli diskriminace jak na straně rodičů, tak i na straně dítěte, čili je důsledně provedena zásada rovnoprávného postavení rodičů k dětem, jako i všech dětí vůči rodičům. Dítě má právní nárok na výchovu a všestranný rozvoj, a to nejlépe v rodinném prostředí. Vzájemná práva a povin-nosti rodičů a dětí v pojetí nového zákona o rodině se soustřeďují na výchovu a výživu, zastupování dětí a na správu jejich záležitostí. Jsou to práva a povinnosti osobní povahy, kterých se nelze vzdát ani je převést na někoho jiného. Postrádá-li dítě výchovu ve vlastním rodinném prostředí, má právní nárok na to, aby mu společnost a stát zajistily výchovu v prostředí nahrazujícím vlastní rodinu.
Obsah právního vztahu mezi rodiči a dětmi tvoří jejich vzájemná práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou upravena v zákoně o rodině na různých místech. Těžiště právní úpravy je v části druhé zákona, kde jsou upravena zejména práva a povinnosti vychovávat děti, zastupovat je, spravovat jejich záležitosti, ale též určit jejich jméno a příjmení. V třetí části zákona, která je věnována vyživovací povinnosti, je pak upravována tato vzájemná povinnost též ve vztahu rodičů a dětí."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse