Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztah vizuální a výtvarné kultury

Vztah vizuální a výtvarné kultury

Kategorie: Umělecké - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce vysvětluje pojmy výtvarná kultura a vizuální kultura a zaměřuje se na vztah mezi nimi. Úvodní oddíly se zabývají výtvarnou a vizuální kulturou odděleně a obsažen je rovněž přehled vývoje vizuální kultury. Poslední část pak využívá představené poznatky při promýšlení vzájemného vztahu výtvarné a vizuální kultury.

Obsah

1.
Pojmy kultura, výtvarná kultura, výtvarné umění
2.
Pojem vizuální kultura
3.
Vývoj vizuální kultury
4.
Vztah vizuální a výtvarné kultury
5.
Závěr

Úryvek

"Pojmy kultura, výtvarná kultura, výtvarné umění

Dle Slovníku spisovné češtiny je kultura souborem hodnot vytvořených tělesnou a duševní činností lidí a utvářejících lidskou společnost. Vymezujeme ji vůči přírodě, která tu byla před tím, než člověk začal záměrně konat. Pod pojmem kultura si tedy můžeme představit vše, čím člověk v průběhu času „obohatil“ stav daný přírodou. Patří sem tak nejen umění, ale i například technika, náboženství, zemědělství, hospodářství. Kulturu proto rozlišujeme hmotnou (výroba hmotných hodnot) a duchovní (výroba duchovních hodnot).

Výtvarná kultura patří do té části, která se zabývá výrobou hmotných předmětů. Rozsah tohoto pojmu je tedy téměř nekonečně široký, protože postihuje množství nejrozmanitějších předmětů, počínaje výrobními nástroji a stroji přes nezbytné věci každodenní potřeby (oděv, nábytek, nádobí), až po výtvory architektury, sochařství, malířství a užitého umění. Zvýrazněné pojmy zařazujeme pod pojem výtvarné umění.

Každý produkt výtvarné výroby nemusí být ještě dílem uměleckým. Pojem výtvarné umění je tedy užší než pojem výtvarná kultura. Druhý pojem je nadřazený pojmu prvnímu. Společným jmenovatelem pro oba pojmy je estetická hodnota. Estetickou hodnotu přisuzuje objektu na základě vnímání a hodnocení esteticky vzdělaný subjekt. Zjednodušeně řečeno: objekty, jež vzbuzují estetické emoce a u nichž převládá estetická funkce nad všemi funkcemi ostatními (např. výchovnými, informativními, náboženskými), nazýváme díly uměleckými.

Rozhodujícím smyslem, který nám zprostředkovává vjemy je zrak. Jakkoli všechny lidi příroda vybavila pro vnímání na rovině neurofyziologické stejným dílem, ve schopnosti vidět se vzájemně lišíme. „Kultivované oko“ je základní výbavou toho, kdo se uměním profesionálně zabývá (esteticky vzdělaný subjekt).

Pojem vizuální kultura

Člověk každý den přichází do styku s jistým počtem obrazů, které určitým způsobem vnímá (zrakem). Pomocí těchto obrazů / vjemů poznává podobu vnějšího světa. To potom považuje za realitu, to „co je“. Ve skutečnosti se jedná o mentální model, vjemovou simulaci, která existuje v jeho mozku.

Vizuální prostředí utvářejí zejména obrazy, které poskytují přímý užitek (přenosem informací či vizualizací objektů či dějů). Některé obrazy mají dokonce i moc zasahovat do tzv. reality a ovlivňovat ji.

Na nejnižším stupni pomyslné hierarchie se nacházejí různé piktogramy, symboly, schémata apod., s jejichž pomocí se pohybujeme / orientujeme v moderní společností (dopravní značky, obrazové návody k použití výrobku). S těmito obrazy si nespojujeme žádný emocionální nebo intelektuální zájem. Jejich význam interpretujeme zcela automaticky.

Díky vnímání a interpretaci obrazů, které jsou nositeli informace či prostředky komunikace, funguje člověk jako společenská bytost. Některé obrazy mohou podněcovat veřejné nálady, či dokonce vyvolat sociální akce (např. zákaz kontroverzní výstavy fotografií).

Pomocí informačních vědeckých obrazů jsou vytvářeny modely a teorie, které mimo zobrazení jsou nepředstavitelné (např. simulace chemických vazeb, meteorologické modelování). Biomedicinální obrazy (rentgenový snímek, angiogram, který zobrazí uzávěr mozkových cév apod.) mohou mít pro člověka dokonce existenciální význam.

Další kategorií jsou zobrazení masové (populární) kultury jako film, televize, video, reklama. Můžeme sem zařadit i počítačové hry, vizuální atrakce v zábavních parcích, či virtuální prostředí, v nichž se člověk může ocitnout prostřednictvím Internetu. Tyto obrazy jsou zdrojem zábavy, nebo mohou poskytovat informace a působit na city. To mají společné s obrazy uměleckými, ale na rozdíl do nich na diváka působí jednorozměrně a ploše. Mají za úkol poskytnou přesnou informaci a vyvolat přesně zamýšlenou a žádnou jinou odezvu či reakci. Neplatí to ovšem o všech mediálních obrazech (např. snímek černobylské elektrárny po katastrofě)."

Poznámka

Součástí práce je obrazová příloha o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25331
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse