Wahábismus

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové , Hradec Králové

Charakteristika: Wahábismus je jedním z nejdůležitějších proudů současného fundamentálního islámu. Tato práce se snaží objasnit okolnosti jeho vzniku a přiblížit čtenáři jeho hlavní myšlenky.
To je důležité zejména proto, že Islám je v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících náboženství a běžný našinec s jeho příslušníky bude v budoucnu pravděpodobně konfrontován stále častěji.

Obsah

1.
Co je Wahábismus? Pokus o vymezení pojmu
2.
Hlavní myšlenky
3.
Osobnost zakladatele a dějinné souvislosti vzniku
4.
Wahábismus a Džihád
5.
Wahábismus dnes
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Wahábismus je jedna z forem sunnitského Islámu, založená na myšlenkách a učení Mohamada ibn Abd al Wahába. zároveň je hlavní politickou i náboženskou ideologíí státu Saudská Arábie. Někdy bývají nesprávně zahrnovány pod pojem Wahábismus všechny extremistické fundamentalistické proudy v Islámu, to je však velkou chybou a je třeba se toho vyvarovat.
Wahábismus vznikl zhruba v polovině 18. století, co se týče data vzniku se tedy jedná o hnutí poměrně moderní. Nikoliv však co do myšlenek a obsahu. Naopak. Wahábismus je jedna z nejkonzervativnějších a zároveň nejfundamentálnějších Islámských směrů.
Sami stoupenci tohoto hnutí se nazývají Salafité . Výraz Wahabité podle jejich zakladatele byl poprvé použit odpůrci hnutí a je tudíž považován za pejorativní.
2. Hlavní myšlenky
Jak už bylo naznačeno výše, je Wahábismus jeden z nejfundamentálnějších a nejnetolerantnějších směrů v Islámu. Jeho snahou je očistit Islám od všeho nepůvodního, lidmi naneseného, zkrátka od všeho co do něj nepatří.
Své myšlenky shrnul ab dal Waháb v díle s názvem „Kniha o Boží jedinečnosti“ arabsky Kitáb al tahwíd
Jádrem Wahábistického učení je tzv. Tahwíd (jedinost boží) později rozdělený do 3 kategorií:
1) Tahwíd ar –rububíjá tj. víra v jediného Boha stvořitele. Tento Bůh nemá žádné společníky, je jediný a univerzální.
2) Tahwíd al ulúhíjá požadavek aby ze styku Boha a lidí byli vyloučeni všichni domnělý prostředníci jako např. „svatí“
3) Tahwíd al asmá was sifá požadavek potvrzení všech Božích přívlastků a jmen uvedených v Koránu. wahábští muslimové odmítají jakýkoliv metaforický výklad těchto označení.
Podle Wahábitů existuje deset hlavních prohřešků, jejichž spácháním se člověk automaticky vylučuje z Islámu, řečeno katolickou terminologií se tedy vlastně exkomunikuje:
1)Přidružování kohokoliv nebo čehokoliv k Bohu
2)Dovolávání se zprostředkování Boha (např.prostřednictvím „svatých“)
3)Pochybnost o tom, že nemuslimové jsou nevěřící
4)Soudy na základě neislámského práva a názor, že světské právo je nadřazeno právu Božímu
5)Nenávist k čemukoliv co dělal prorok Muhamed
6)Výsměch Islámu nebo jeho Prorokovi
7)Provádění magie či souhlas s ní
8)Podpora (i jen slovní či myšlenková) nevěřících v boji proti Muslimům
9)Názor, že člověk má za určitých okolností právo přestat praktikovat Islám
10) Odvrácení se od Islámu zanedbáním jeho studia či praxe
Wahábovi myšlenky jistě nejsou nikterak nové či jedinečné a to ani na poli Islámu, ani na poli náboženství obecně. Snaha reformovat a očistit původní učení od modlářství a pověr, oddělit zrno od plev, se objevuje v každém náboženství Křesťanství nevyjímaje. V čem je Wahábovo učení jedinečné a významné je radikalita a nekompromisnost s jakou se k tomuto úkolu staví. Wahábité považují za nevěřící nejenom lidi mimo Islám ale i všechny přívržence jiných Islámských proudů. Proto jsou i mnoha pravověrnými Muslimy považováni za extremistickou sektu.
3. Osobnost zakladatele a dějinné souvislosti vzniku
K pochopení Wahábismu a pronikntí do myšlenkového světa jeho stoupenců je nejprve potřeba objasnit si některé dějinné souvislosti a poznat ovzduší doby a místa ve které vznikl.
Muhamad Ibn ab al Waháb se narodil v roce 1703/4 v rodině náboženského soudce v osadě Ujajana v provincii Nadž (leží v centrální části dnešní Saudské Arábie).
Islám jeho doby procházel významnými změnami spojenými s krizí identity. Muslimský svět byl stále více konfrontován s v mnohém vyspělejší Evropskou civilizací a objevovali se snahy Islám poevropštit, upustit od některých zpátečnických tradic, zkrátka ho zmodernizovat. To vyvolalo negativní odezvu některých konzervativních představitelů a snahu o návrat k původním hodnotám a tradicím. Příkladem takové iniciativy může být například hnutí Usmána da Frodia v západní Africe, nebo třeba Muhamada Alí as Sanusí v severní Africe."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28819
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse