Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Waldorfské školství

Waldorfské školství

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se snaží představit základní principy fungování waldorfského školství, jak systém pracuje, co se očekává od všech zúčastněných stran - učitel, žák a rodiče, ale také jaké výsledky přináší tento způsob vyučování.

Obsah

1.
Pedagogický slovníček
2.
Úvod
3.
Co je to vlastně alternativa
a) Druhy alternativních škol
4.
Waldorfská škola
a) Hlavní principy
b) Třídní učitel
c) Hodnocení žáka
d) Epochové vyučování
e) Spolupráce s rodiči
f) Vyučování postavené na poznání člověka
g) Stručný průřez 1. - 9. třída
h) Porovnání tvořivosti dětí z klasické ZŠ a WŠ
i) Vyjádření rodičů
5.
Waldorfské školy ve světě
a) % grafy úspěšnosti, odbornosti dětí z WŠ
b) Alternativní školství, móda nebo nevyhnutelnost
6.
Použitá literatura

Úryvek

"EPOCHOVÉ VYUČOVÁNÍ

Důležitým prostředkem pro osvojení a zažití učební látky je takzvané epochové vyučování. Každý den začíná vyučování přibližně dvouhodinovým blokem, kde se zpravidla po čtyři týdny probírá vždy jedem předmět. To umožňuje probrat větší uzavřené celky a do hloubky se ponořit do probírané látky. Žáci tak mají možnost lépe chápat souvislosti a odnášejí si z epochy silný a ucelený zážitek. Poznatky pak ukládají do dlouhodobé paměti a ne pouze do krátkodobé, jak je tomu při střídavém vyučování různým předmětům.
Denní epochový blok přitom není jednotvárný. Začíná rytmickou částí, která má děti probudit a zaktivizovat. Dále se v něm střídají činnosti k procvičování učiva, výklad, řešení problémů, zápis do sešitů, a končí zpravidla vyprávěním, které podává žákům obrazy přiměřené jejich věku a tématům ve výuce. Předměty, které vyžadují pravidelné procvičování, jako jsou oba cizí jazyky, ruční práce, výtravná výchova, dílny, tělocvik, jsou rozděleny do dalších vyučovacích hodin opakují se každý týden. Ve vyšších ročnících k nim přistupují i samostatné cvičné hodiny z matematiky, češtiny a dalších epochových předmětů.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Spolupráce pedagogů s rodiči je důležitá, pro zdravý vývoj dítěte.
Informace o principech waldorfské pedagogiky mohou zájemci z řad rodičů získat formou víkendových kurzů či samostatných přednášek a mnoha aspekty se také zabývá třídní učitel na četných rodičovských schůzkách. Vztahům mezi rodiči a školu napomáhají nejen individuální rozhovory a konzultace ve škole nebo při návštěvě učitele doma u dětí, ale též kontakty při přípravě třídních akcí výletů, škol v přírodě a při podílu rodičů na organizaci slavností školy. Několikrát v roce mají rodiče příležitost zúčastnit se toho, o čem jim děti vyprávějí, při veřejných i neveřejných vystoupeních žáků. Zažijí recitaci básní, eurytmické cviční, společný zpěv, hudbu a hry rozvíjející motivy z vyučování - a to i v podání jiných tříd než jen té, kterou navštěvuje jejich vlastní dítě. Často tak mohou spatřit své dítě v "novém" světle. Rodiče mají značné kompetence v celkovém chodu školy prostřednictvím spolku rodičů, jehož dílem je pomáhat při řešení výchovných a vzdělávacích úkolů školy i při jejím materiálním vybavování a zdokonalování.

VYUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA POZNÁNÍ ČLOVĚKA

Aby vyučování dítě oslovilo, musí se nejen zaměřit na různé složky osobnosti, ale také respektovat vývojové stádium, ve kterém se dítě nachází. Waldorfská pedagogika vychází především z antropologie Rudolfa Steinera všímající si zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a schopnosti učit se.

"Vyučovati mládež není přednášeti jim hromady slov, frází, sentencí a tím je vycpávati, ale otevírati jim rozum, aby z něho jako z pupence listí, květ a ovoce vyrůstaly."
Jan Amos Komenský

Na základě těchto poznatků jsou pak obsahy učebního plánu utvářeny vždy tak, aby oslovovaly právě to, na čem dítě vnitřně pracuje. To umožní, aby se dítě pustilo do nabízeného obsahu se vší energií a vděčně ho přijalo jako duševní potravu, kterou na daném stupni svého vývoje potřebuje.

"Vzdělání je to, co zbude, když zapomeneme, co jsme se ve škole naučili."
Karel Čapek

"Jak se má vychovávat, lze pochopit teprve tehdy, když víme, co člověk vlastně je."
Rudolf Steiner"

Poznámka

Práce potřebuje drobné úpravy v grafickém provedení.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse