Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Wind Energy - podnikatelský plán

Wind Energy - podnikatelský plán

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská, Praha 3

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovaný podnikatelský plán na založení a vedení fiktivní společnosti Wind Energy, společnosti zabývající se výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nejdříve jsou popsány základní východiska pro založení společnosti, poté je velmi detailně představena společnost. Důraz je kladen na analýzu trhu a marketingovou strategii. Text se dále věnuje finančnímu plánu, i ochraně proti rizikům.

Obsah

1.
Zadání
2.
Základní východiska
3.
Projekt
3.1.
Stručný popis podstaty projektu (co, pro koho, jak)
3.2.
Etapy
3.2.1.
Založení obchodní společnosti
3.2.2.
Investiční záměr
3.2.3.
Zpracování projektové dokumentace a další návazné
dokumentace pro realizaci stavby
3.2.4.
Výběr vhodné lokality k výstavbě větrné elektrárny
3.2.5.
Zajištění dostatečných zdrojů financování
3.2.6.
Smluvní zajištění pozemků, jejich výkup a scelování v rámci
katastrálního řízení
3.2.7.
Územní řízení, tvorba územního plánu a stavební řízení
3.2.8.
Výběr generálního dodavatele stavby
3.2.9.
Výstavba
3.2.10.
Převzetí díla vč. zkušebního provozu, personálního školení
3.2.11.
Odstranění možných závad, postupné spouštění plného
provozu
4.
Obchodní společnost
4.1.
Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
4.1.1.
Analýza trhu a odhad poptávky
4.1.2.
Marketingový mix
4.1.3.
Marketingová strategie
5.
Management projektu a řízení lidských zdrojů
6.
Zázemí a dopad projektu na životní prostředí
7.
Zajištění dlouhodobého majetku
8.
Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
8.1.
Základní kalkulace
8.2.1.
Finanční plán - plán průběhu nákladu a výnosů
8.2.2.
Finanční plán - plánované stavy majetku a zdrojů krytí
9.
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
10.
Řízení rizik
10.1.
Ochrana proti rizikům
10.2.
Pojištění
11.
Závěrečné hodnocení podnikatelského záměru

Úryvek

"6. Zázemí a dopad záměru na životní prostředí

Společnost si bude ke své činnosti potřebovat pronajmout dvě kanceláře. Vyhledání vhodných kanceláří zadá realitní kanceláři. První kancelář je určena pro techniky, druhá pro obchodního managera a ředitele součástí bude i zázemí (kuchyňka, WC).

Provoz elektrárny musí splňovat přísné imisní limity hluku. Před započetím stavby dojde k řízení posuzování vlivu na životní prostředí EIA . Během provozu elektrárny budou průběžně sledovány hodnoty imisí.

Společnost je plně konkurence schopná. Vychází ze znění zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, kdy výkupní cena energie je stanovena Energetickým regulačním úřadem. Zákon potom implementuje legislativu EU do českého právního řádu a upřesňuje závazek ČR podílet se obnovitelnými zdroji výroby elektrické energie na celkové výrobě elektrické energie v ČR z 8%, a to nejpozději do roku 2010.

Vzhledem ke krátkodobému horizontu platnosti zákona, který upravuje podíly obnovitelných zdrojů do roku 2010 a vzhledem k celkovému mezinárodnímu odbornému i politickému tlaku na zvyšování podílů ekologicky čistých zdrojů energií lze předpokládat postupnou tendenci zvyšovat tyto podíly i do dalších let.

Společnost se nemusí obávat konkurence, vzhledem ke složitosti řízení spojených se změnami územního plánu, posuzováním vlivu na životní prostředí, projektovou dokumentaci, nároků na odbornost zaměstnanců a poměrně vysoké vstupní náklady a následně i náklady provozní.

Vznikne-li do budoucna mnohost provozovatelů rozvodné elektrické sítě a bude zachována zákonná povinnost odběru vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů, lze očekávat pozitivní vývoj i na straně odběratelů elektrické energie do rozvodné sítě.


7. Zajištění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek v našem podniku:

- počítače (2x notebook + 2x stolní)
- osobní automobil – 2x
- pozemek
- větrná elektrárna (stožár + vrtule + technologické zařízení uvnitř)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15 stran. Práce obsahuje tabulky a logo.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse