Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Winnetská soustava a srovnání s Daltonským plánem

Winnetská soustava a srovnání s Daltonským plánem

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text uvádí stručnou charakteristiku Winnetské soustavy. V úvodu informuje o jejím zakladateli Carletonovi W. Washburnovi. Dále vypisuje její základní znaky a charakterizuje učební látku z pohledu této pedagogické soustavy. Věnuje se zejména rozdělení na části a zdůrazňuje opakování učiva. V závěru je uvedeno srovnání s Daltonským plánem a českým základním školstvím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zakladatel Carleton Wolsey Washburne
3.
Stručná charakteristika
4.
Učební látka
4.1.
Rozdělení na části
4.2.
Důraz na opakování
4.3.
Cíl
5.
Srovnání Winnetské soustavy s Daltonským plánem a českými základními školami
5.1.
Kritika Daltonského plánu
5.2.
Klady Daltonského plánu
5.3.
Dnešní základní školy
5.4.
Kritika a klady českého školství
6.
Závěr

Úryvek

"Winnetská soustava jako alternativní škola vznikla na začátku 20. století. Jde o alternativní školu, která se pokouší o individualizované vyučování.
Jejím zakladatelem je Carleton Wolsey Washburne (1889-1968). Vznikla v Americe, ve Winnetce (předměstí Chicaga), jako alternativa do té doby rozšířeného Daltonského plánu. Vyplynula z Washburnova zkoumání výchovy v období raného dětství. Washburne sestavil výukový program pro elementární školu a poté založil střední školu na základě winnetského systému, ve které se snažil o co možná nejvýhodnější využití zásady individualizace ve výchově a vzdělávání. Winnetská soustava měla za úkol především překonat nedostatky daltonského plánu, mezi které patřily především jednostranné knižní studium a přílišný individualismus.
Jde o jakýsi systém vyučovacích metod a postupů, který je uspořádaný v určitém orga-nizačním rámci. Je stanovován individuální studijní plán pro žáky, který je vždy na dva roky. Úpravu Daltonského plánu najdeme v rozvržení samostatné a skupinové práce. Jen jednu polovinu vymezeného studijního času zabírá samostatné studium, druhá polovina je potom věnována společným činnostem dětí (dramatizace, diskuse, zaměstnání žáků v klubech, řešení hromadných projektů…). Žáci mají vlastní samosprávu, vydávají si vlastní časopis a věnují se výtvarným a hudebním činnostem.
Učební látka je ve winnetské soustavě rozdělena na dvě části. První část je část klasifi-kovaná. Učivo mají všichni žáci stejné (je pro všechny žáky dáno standartně osnovami), každý žák jej však absolvuje ve svém vlastním individuálním tempu (jako v daltonském plánu), aby mu mohl věnovat tolik času, kolik potřebuje. Ovládá-li učivo, nechá se žák vyzkoušet (jde k testům). Testy nemají funkci známky, jsou pouze hodnotící a mají ukázat, zda žák danou látku zvládl či nikoliv. Při úspěšném splnění testů žák postupuje dále. Při neúspěchu se nepropadá, žák se vrací k opakování a procvičování látky, jsou mu k dispozici tzv. prohlubovací cvičení. Poté jde znovu psát test. Každý den je zařazena do individuální výuky tzv. „volná hodina“, kdy má žák šanci dohnat to, co během normální hodiny nestihl. Učitel má během samostudia funkci nápomocnou a usměrňující, kdy dbá na to, aby se žák nevěnoval příliš dlouho pouze jednomu úkolu či předmětu. Druhá část je neklasifikovaná, je to tzv. „tvořivá část“ výuky. Je založená na praktických úkolech života. Probíhá ve skupinách nebo i hromadně. Jde o diskuse, shromáždění, dramatizaci, kdy se žáci učí spolupráci a socializují se. Skupiny jsou pro tuto fázi výuky tvořeny na základě individuálních zájmů a schopností žáků.
Winnetská soustava klade větší důraz na opakování, neboť to je nedílnou součástí procesu pochopení a zapamatování si. V učebnicích jsou pro kontrolu uvedeny výsledky řešení a jsou zde také testy k dané látce v různých obměnách. To vede k výrazné žákově sebekontrole, což má za následek posílení diagnostické funkce učitele. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse